De onafhankelijke tijdbom

De RTBF kwam met een reportage over Vlaams Belang. Een beetje lang voor de vluchtige kijker en zeker voor wie geen kritiek op zijn partij verdraagt.

Daarom hak ik het in korte stukjes om het makkelijker te verteren.

We starten met het interview van Tom Van Grieken over de kandidatuur van Van Langenhove en zijn gerechtelijke problemen.

Verwijzend naar de rechtstaat en dat er volgens hem geen bewijzen zijn, zegt Tom Van Grieken eigenlijk :

“Als partijvoorzitter van een partij die reeds een veroordeling opliep voor racisme, kan ik mij niet veroorloven om Dries in de partij op te nemen. Uiteraard ben ik geïnteresseerd in zijn stemmen, want hij heeft “talent” in ons genre.

Daarom heb ik hem aangeboden om als onafhankelijke op te komen.

Zo geniet hij toch parlementaire onschendbaarheid en zo lang er geen veroordeling is, zal hij wel zijn nut hebben.”

Zo kan Tom Van Grieken, als er effectief een veroordeling zou komen, zijn handen in onschuld wassen, zeggen dat Dries een “getalenteerd” leugenaar is en dat hij er nog steeds niet bij kan, dat hij zich zo om de tuin heeft laten leiden.

Als, zoals Tom Van Grieken zegt, “Dries zo getalenteerd is, hun partijprogramma verdedigt, het standpunt van het Vlaams Belang verkondigt en dat zeer goed doet en ook geen radicalere of softere versie van het Vlaams Belang is…”

Kunnen we aannemen dat er geen enkele geloofwaardige reden was om Dries niet op te nemen in zijn partij. Tenzij Tom Van Grieken niet zo zeker is dat er geen bewijzen zijn.

Een in verdenking stelling, met een hoogst uitzonderlijke opgelegde voorwaarde, een bezoek aan Breendonk, laat alvast vermoeden dat er voldoende elementen zijn. Dat weet hij zelf ook wel, hoor.

Tom is niet achterlijk.

Vlaams Blok veranderd? Van naam, daar blijft het ook bij.

Met wat drank en in volle overwinningsroes is Filip De Winter best wel eerlijk hierover.

Triomfalisme over dode mussen.

Een NVA’er stuurt onderstaand bericht de wereld in.

Met nieuwe regeringsonderhandelingen in zicht, kan dit wel tellen als voorbeeld van teamspirit.

Dit terwijl de “held” in deze post, zelf spreekt over een voorstel van de Zweedse partijen CD&V, NVA, VLD en MR. En de maatregel zou enkel tijdelijk zijn, tijdens de Coronacrisis.

En is bovendien nog niet gestemd.

Uiteraard wordt de post van Axel Ronse opgepikt en gedeeld.

Axel Ronse plaatst iets later wel een kleine update onder zijn post : Zijn “Breaking news” moet blijkbaar nog worden gestemd en er wordt steun gevraagd van de socialisten, zowaar.

Veel misplaats triomfalisme bij Axel’s initiële post, blijkbaar..

Het kwaad is geschied. De initiële post wordt gedeeld en het lijkt alsof alles reeds rond is. Fake news dus.

Zonder enige duiding, schept zijn post ook bij de consument de verwachting, dat ook hij minder zal betalen voor zijn steak-friet of pintje, wat uiteraard niet de bedoeling is van de maatregel.

Ook de “zo profiteren wij daar allemaal van” van Sander draagt eigenlijk bij tot deze verwachting bij de consument.

Laat ons eerlijk zijn, veel verschil zal het niet maken, voor een horeca op halve capaciteit, rekening houdend met de verhoging in kosten, alleen al aan voorbereidende preventieve maatregelen, ontsmettingsmiddelen en gels, om maar een paar zaken te noemen.

Al hoop ik uiteraard van harte voor de betrokkenen, dat ik me hierin vergis.

Een kijkje op een aantal twitter accounts van andere Zweedse partijen en kopstukken laat vermoeden dat ze daar eigenlijk goed beseffen dat deze maatregel, maar wat tijdelijke oogverblinding is, die weinig zal opleveren.

Weinig triomfalisme, noch bij De Croo, Rutten, Beke, of Crevits… Ze hebben het er niet eens over.

De enigen die er veel tamtam over maken is NVA. En Axel Ronse in het bijzonder.

Laat ons mild zijn, het is ergens te begrijpen, wanneer je als partij, in deze crisis weinig tot niks hebt betekend, dit aangrijpt om wat pluimen op je hoed te steken.

Het gaf me alvast een déjà vu gevoel, naar een niet zo ver verleden, van een andere dode mus, waar NVA moest mee uitpakken, toen ze zichzelf buiten spel had gezet voor de noodregering.

Iedereen herinnert zich de posts van Theo, waarin hij 4 dagen lang Kathleen Depoorter als “vrouw van het jaar” bombardeerde, omdat ze op haar eentje zou hebben gezorgd voor de levering van 5.000.000 mondmaskers…

Zelfs VTM was zo gewillig om samen met Kathleen, in volleCorona lock down, er een promofilmpje van te maken, toen ze “haar” mondmaskers in ontvangst nam, op het tarmac in Luik.

NVA’ster Ann Capoens tweet hierover zette toen kwaad bloed, bij mensen die wél nauw betrokken waren in dit dossier en effectief het werk hadden gedaan. (Tweet later verwijderd).

Toen de Standaard na een reactie van de FOD Gezondheid de ware toedracht uitbracht van dit hele verhaal, kregen we na 4 dagen propaganda en recuperatie een ander verhaal te horen en moest Kathleen bijsturen en wanhopig elementen aanvoeren als uitzonderlijk werk, terwijl deze zich eigenlijk beperkten tot het uitvoeren van haar parlementair werk, waarvoor zij door ons dik betaald wordt.

Aangezien deze maskers dan ook nog eens de kwaliteit van koffiefilters hadden, is het uiteindelijk de burger die aan het naaien sloeg in Vlaanderen, om nijpend te kort aan te pakken.

Een beetje zoals NVA nu op de consument rekent om de problemen van de horeca op te lossen met dode mussen.

Ik hoop dat van harte dat ik mij vergis en sta volledig achter een sector die me nauw aan het hart ligt. En die 6%, laat het maar doorgaan, alle beetjes zullen toch helpen.

Laat ons als consument, dat ook indachtig zijn, geen kortingen verwachten en de sector écht helpen.

Horeca is geen retail, je krijgt er vaak service, vakmanschap, gastvrijheid en een brede glimlach bij. Misschien nog meer dan voorheen. Respecteer het en betaal er correct voor.

Ik wens éénieder actief in de sector, van uitbater, personeel tot leveranciers veel moed, volharding, creativiteit, solidariteit, steun, geloof in eigen kunnen en vertrouwen in elkaar toe.

#samensterk

#solidairmethoreca

Geen vervolging voor Dries?

Vrijdag schrijft Het Nieuwsblad over Dries Van Langenhove. Het artikel komt ook op Facebook.

Terwijl het artikel handelt over het feit dat Dries niet mag communiceren over de inhoud van het strafdossier ter zijner laste, komt de man toch doodleuk reageren op de pagina van het Nieuwsblad en De Standaard en communiceert hij inhoudelijke info. (althans wat hij wil dat zijn achterban gelooft):

Het parket wil dit niet voor de rechter brengen omdat ze na 20 huiszoekingen en 50 verhoren NIETS strafbaars hebben”

Wie dit geen inhoudelijke communicatie noemt over een lopende rechtszaak met een poging tot beïnvloeding van de publieke opinie, met dan nog fake news op de koop toe, heeft volgens mij een aantal zaken gemist.

In het artikel wordt Dries geciteerd met de uitspraak :

Wij gaan sowieso verder, desnoods tot het Europees Hof Van De Rechten Van De Mens

U leest het goed. De man die de EVRM allemaal maar niks vindt, wil zich op diezelfde rechten beroepen om het recht te hebben haat te verspreiden… Op zijn minst opmerkelijk.

Maar vooral opmerkelijk…

omdat er volgens Dries onder hetzelfde artikel “NIETS” strafbaars werd gevonden en het parket het dossier niet voor de rechter wil brengen?

De interventie blijft uiteraard niet zonder gevolg.

Een fan toonde dat meesterlijk aan. Op basis van Dries zijn interventie, maakte deze er al met veel overtuiging een vrijspraak van, wegens “gebrek aan bewijs”.

Toen ik hem confronteerde met die uitspraak van Dries, mbt het Europees Hof Van De Rechten van de Mens, met de print screen erbij, zoals hieronder, bleek dat de man het artikel niet eens had gelezen. Hij baseerde zijn antwoord op de foto, niet op de inhoud van het artikel… Want dat had hij niet eens gelezen.

De interventie door Dries op de pagina van Het Nieuwsblad, is toch een duidelijke inbreuk op zijn voorwaarden? Er is toch duidelijk sprake van beïnvloeding van de publieke opinie, door een verdachte in een strafzaak.

Dit, komt bovenop de onophoudelijk aanvallen van de geloofwaardigheid van de VRT, die toch geen onbelangrijke getuige is in het ganse strafdossier.

Op zijn minst weer een sterk staaltje journalistiek dat zoiets kan gebeuren op de pagina van het Nieuwsblad en hier geen haan naar kraait.

Hoe lang kan deze man nog ongemoeid zijn leugens en haatberichten verspreiden en onze democratie verzieken?

Bron Print screens : https://www.facebook.com/37823307325/posts/10157785658792326/?d=n

Ook wel vreemd dat een reactie, waarin Dries zijn voorwaarden schendt voor zijn voorlopige in vrijheidsstelling, die 335 reacties en 336 antwoorden genereert, niet onmiddellijk onder de sectie “most relevant” komt te staan?

Probeert u zelf gerust even. Dit was bij verschillende mensen het geval, net zoals hieronder :

Communicatie verbod? Hoezo?

Gisteren schreef de standaard dat het dossier rond Dries Van Langenhove en zijn geschilde vrienden, in de finale fase zit.

S&V had een geheim discord groepje waarin gretig racistische, negationistische, islamofobe en seksistische bagger werd gepost, alsook oproepen tot voorbereidingen voor de finale strijd om de Westerse beschaving te behoeden van de nakende “omvolking” en strategieën om via memes het volk een alternatieve waarheid in het hoofd te injecteren.

Kort na Pano volgeden een resem filmpjes van Dries Waarin hij ons wou overtuigen dat de VRT en Pano hem hadden geflikt, dat het allemaal gemonteerd werd door de VRT met zaken die men overal kan vinden op het internet en er zelf muziek had op gemonteerd.

Er was een fake profiel dat zou actief zijn geweest in zijn geheime discordgroep, die hij zelf oprichtte, met zijn naam en foto. Gedurende 2 jaar en niemand van die Geschilde Vrienden zou iets hebben opgemerkt?

Dat vals profiel, dat volgens hem in eerste instantie, tegenover Tim in Pano, in zijn naam had gepost, kwam nooit meer aan bod. Uiteraard niet, want er was geen vals profiel. De groep was geheim, men kon er geen lid worden zonder voorgedragen te zijn door een reeds bestaand lid. En waar je ook niet zo maar in kwam, na een selectie op criteria van het “engagement”.

Hoe zou dat profiel dan in die groep zijn geraakt?

Ook toen Dries de kans kreeg zijn bewering te staven, live, bij Tim, weigerde hij dat te doen, onder het mom dat hij geen PC had. Alsof de discore groep niet toegankelijk was op een gsm…

Tijdens de uitzending van Pano werd de bewuste geheime discord groepvan S&V off line gehaald.

Nochtans, in Ter Zake, toen de VRT, maanden later, verkeerdelijk een fake profiel had geciteerd van op facebook, mbt een fake oproep ivm de komende verkiezingen van mei, kan het contrast niet groter zijn. Oordeel zelf.

Net voor Ter Zake, relatief kort voor de verkiezingen werd Dries Van Langenhove ook hiervoor in verdenking gesteld en werd hem opgelegd om niets meer te communiceren over zijn dossier.

Zijn beschuldiging aan het adres van de VRT, in Ter Zake, net na deze moment is daar het schoonste voorbeeld van. En vat eigenlijk zijn hele verdediging samen. (Een ander verhaal dan in Pano dus, geen fake profiel meer).

Over zijn dossier zelf heeft hij uiteraard gezwegen en elkeen die deze zaken bij hem aanhaalt wordt snel geblokkeerd.

Toch zijn er de bijna dagelijkse insinuaties dat de VRT een linkse propagandamachine, “leugenachtig is” en bepaalde nieuwsfeiten zou verzwijgen voor het volk.

A man and a party on a mission. Bij de publieke opinie de perceptie scheppen dat hij inderdaad werd geframed door de “linkse VRT”.

Ik vraag me af of de KI en het parket dan ook zullen rekening houden hiermee en dit ook zal worden beschouwd als het overtreden van de opgelegde voorwaarden, met het oog op beïnvloeding van de publieke opinie.

Of is het aanvallen, intimideren en de pogingen om een partij in een strafzaak iets wat niet wordt beschouwd als “communiceren over de strafzaak”.

Naar analogie, stelt u het zich anders even voor dat Marc Dutroux in de aanloop naar zijn proces, via de media (of mocht FB en Twitter reeds hebben bestaan), Laetitia Delhez, Sabine Dardenne of Michel Bourlet hun geloofwaardigheid en integriteit op zo’n manier had besmeurd en belasterd.

Bijgestaan door een partij die opkomt voor pedofiele rechten die ook diezelfde mensen aanvalt.

Stel het u gewoon even voor…

Wie is Els Ampe?

Kende u Els Ampe tot voor kort?

Zelf van Oostende zijnde, kende ik haar niet, tot ze haar kandidatuur voor het voorzitterschap bij OpenVLD. Nochtans zou ze in Oostende ook lid geweest zijn van de Jong Socialisten in Oostende. Het was me niet opgevallen.

Sinds een paar weken profileert Els zichzelf graag als een wijsneus, die zelf elke dag “experten” opvoert, de beslissingen van de NVR herhaaldelijk bestempelt als Lockdown dictatuur, zelfs een bevestigt in haar gevoel “dat ze net als in Auschwitz zit”, een echte populist waardig.

Zelfs na de live kwalificatie van deze frats als dodelijk door Maggie De Block, blijkt Els zonder enige zelfreflectie opnieuw een filmpje te posten, deze maal over de horeca.

Ze heeft het nu over een Lockdown storm aan fake news die op de mensen afkomt… En ze heeft het ook over Marc Van Ranst.

Els legt haarfijn uit waarom VB en NVA specifiek Marc Van Ranst bashen. Eigenlijk zegt ze luidop wat de nachtmerrie is voor elke radicaal rechtse politicus.

Luister heel goed en kijk dan even op Twitter en Facebook welke partijen Marc Van Ranst voortdurend de goorste verwensingen toeroepen.

Wat bezielt Els Ampe om de maatregelen van de NVR te koppelen aan de mogelijke politieke kleur van Van Ranst. Is Marc Van Ranst de NVR? Hij is enkel adviseur, samen met Dhr Van Gucht, Mevr Vlieghe en nog anderen.

Van waar ook die ziekelijke obsessie voor groei, ten koste van veiligheid en gezondheid, dat ze valse info rondstrooit over deze maatregelen.

Ik hoop dat OpenVLD deze dame niet verder in haar rangen tolereert. Dit is spelen met mensenlevens uit eigen ziekelijke profileringsdrang.

Vanwaar die minachting voor een mensenleven?

Tijd om Els wat beter onder de loep te nemen.

“Een gevaarlijke smeerlap, da”

Onlangs reageerde ik op de pagina van Vlaams Belang Eernegem, rond 3 december 2019.

Ook op een reactie van een Vlaams Belanger, die de protestactie tegen transmigranten in Zeebrugge organiseerde samen met Voorpost.

De man riep op tot actie en vroeg om PB’s. Ik stelde de vraag of het zou zijn zoals in Zeebrugge met een smiley.

De man kopieert mijn profielfoto, blokkeert me en zet mijn profielfoto op zijn profiel met de melding “Linkse rat en een paar gemeenschappelijke vrienden, met meerdere profielen”, alsof het over een pestlijder gaat.”

Is een kennissenkring met diverse meningen dan gevaarlijk?

Het moet niet simpel leven zijn in deze continue staat van paranoia.

En de man die onderwerp was van “Stel eens een oprechte vraag”, alsook de verkozen Vlaams Belanger in Oostende Wesley Deschuytter, onderwerp van het artikel “20% dan staan we boven de wet”, duiken allebei op in het gesprek.

Een gezellig onderonsje bij extreemrechtse vrienden. En hoewel er wordt beweerd dat ze mij geen aandacht schenken, ben ik toch een boeiend gespreksonderwerp.

Deze keer noemt de verkozen Vlaams Belanger in Oostende, Wesley Deschuytter mij “een gevaarlijke smeerlap” en dat hij mij overal heeft geblokkeerd.

Gevaarlijk? Waarom voelt hij zich bedreigd? Voor hij mij blokkeerde heeft hij dat ook eens gezegd, dat ik gevaarlijk was omdat ik hem woorden in de mond zou leggen?

Omdat ik zijn verzinsels dat Hitler en Mussolini links waren heb ontkracht? Verzinsels en memes plaatsen waarin Hitler wordt afgeschilderd als socialist en dus links. cfr “20% dan staan we boven de wet”

Zovele malen, dat hij zelfs een meme (waarmee ze dat idee mainstream trachten te maken vanuit die kringen) erbij haalde om mij te overtuigen dat ik het verkeerd had?

In de waan dat een geblokkeerde persoon toch niet ziet wat er over hem gepost wordt, veroorlooft men zich al eens iets natuurlijk, als gemeenteraadslid.

De vorige keer was ik een ervaringsdeskundige op het vlak van druggebruik. cfr “20% dan staan we boven de wet”

Alle middelen zijn blijkbaar goed om andersdenkenden te beschadigen, intimideren of althans het proberen van.

De andere commentaren wil ik u ook niet besparen, de onderbouwde kritiek op mij is alvast verpletterend. Ik onthoud vooral dat voor die mensen ook een VLD’er een linkse rat is.

Liberalen, men weze gewaarschuwd, niet komen zeggen dat u het niet wist.

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

Stel eens een voorbeeld Sander.

Sterke uitspraak Sander, sterk. Alleen is de vraag, hoe krijgt u dat gerijmd met reacties die uw eigen achterban plaatst, zoals deze, die ik gisteren morgen kon terugvinden aan mij geadresseerd?

Aan de omslagfoto te zien duidelijk een fan van u en uw bende stokers, die in situaties als deze telkens zijn handen in de onschuld wast.

Gezien uw post, nodig ik u dan ook bij deze uit, om samen met mij een klacht neer te leggen bij Unia tegen deze man die uw warme Vlaemsche waarden niet deelt. Facebook verwijderde alvast zijn reactie, wat op zich al een aanwijzing is van de aard van de reactie

Dus, Sander, wanneer spreken we af om samen de klacht neer te leggen. Kwestie van consequent te zijn en de daad bij het woord te voegen…

Of mogen we ervan uitgaan dat uw post, net als al de rest van uw communicaties, niets anders is dan mist spuiten en damage control… Holle woorden dus…

Voor de volledigheid, dit is uw post waar uw aanhanger het nodig vond om zijn gedacht te zeggen. Ja, inderdaad, de post waarin u de onkunde en het mislukte migratiebeleid van uw partijgenoot Francken, te verdoezelen met een potje Maggy bashen…

Tijd om minder te toeteren en als u het doet, de daad bij het woord te voegen.

Dus, Sander, legt u samen met mij klacht neer?

De hamvraag voor Jambon?

Hoe is het mogelijk dat mensen tot zoiets bereid waren?

Deze vraag stelt Jan Jambon zich luidop tijdens zijn bezoek aan Auschwitz. 

Misschien moet onze Minister President zich eens luidop de vraag stellen hoe het mogelijk is dat mensen vandaag :  

 • spreken over linkse ratten en rollende matten, bruine apen, kakkerlakken, ongedierte, kansparels, gelukszoekers en misbruikers, cultuurbobo’s, cultuurmarxisten, subsidie slurpers, profiteurs, verkrachters, dieven, moordenaars en de lijst aan neologismen wordt steeds langer
 • “begrip” kunnen opbrengen voor het in brand steken van een asiel centrum. Hoeveel % duitsers konden dat opbrengen voor Kristallnacht?
 • kunnen betreuren dat er nog geen bewoners in dat centrum verbleven
 • zoiets kunnen schrijven aan een moslima die blij is dat Nike een blits zwempak op de markt brengt voor moslima’s. Een Vlaamse moeder die haar dochter tagt om de haat een niveau hoger te tillen?

Misschien moet onze Minister President zich ook eens de vraag stellen hoe het mogelijk is

 • dat een Vlaams Volksvertegenwoordiger een kerstboodschap post, doorspekt met eigenlof en vreemdelingenhaat, die zonder al te veel verbeelding perfect had gepast op een kerstfeest in Berchtesgaden, destijds
 • dat diezelfde Vlaamse Volksvertegenwoordiger zijn achterban oproept het onverdedigbare te komen verdedigen, dit met een vals voorwendsel om eigen volk met een andere mening aan te vallen.  
 • dat mensen vandaag zo veel haat ongestraft kunnen spuwen, terwijl de wetgeving er is maar zelden wordt toegepast. 
 • dat zijn partij gedurende 2 maand met het VB heeft gekoketteerd 
 • dat door zijn partij en het VB, net dezelfde groepen worden geviseerd als toen (intellectuelen, kunstenaars, democraten van alle strekkingen, communisten, vakbonden, vrije pers, rechters, advocaten, vrijmetselaars en ook daar is de lijst lang…) en dat ook in zijn Vlaams regeerakkoord duidelijk vertaald is.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme
 • dat een ex-staatssecretaris voor asiel en migratie staat te glunderen op een foto, in Zoutleeuw, op een meeting tegen migranten, met een dame in sweatshirt met “Das Sonnerad” erop, een symbool waar ook de daders van de gruwel van toen mee dweepten? 
 • dat hij zelf op feestjes van het Sint-Maartensfonds ging speechen
 • dat Jan Tollenaere in zijn partij werd getolereerd als notoir racist en antisemiet, tot hij in “Kinderen van de Collaboratie” even zijn negationisme etaleerde
 • dat hij de daden van collaborateurs, zoals vader Reimond Tollenaere, minimaliseert met “sommigen hadden hun redenen”
 • waarom hij zelf vindt dat hetgeen je de achterban vertelt niet noodzakelijk wetenschappelijk onderbouwd hoeft te zijn. (migranten die huizen kopen met kindergeld, o.a.)
 • dat al deze gruwel toen werd uitgevoerd in naam van “het Volk”, als taak om het te beschermen tegen “omvolking” en “gevaarlijk links gedachtengoed”
 • dat zijn partij nog steeds staat te zwaaien met een vlag waar zo veel bloed van eigen volk aan kleeft sinds toen, terwijl we reeds lang een vlag hebben van de Vlaamse gemeenschap.

De gespeelde verbazing en verontwaardiging van Jambon en zijn gevolg in Auschwitz, is dan ook zum kotzen.

De timing des te ongelukkiger, net wanneer het gerecht beslist om éindelijk de bagger, voortvloeiend uit een gevoel van straffeloosheid en normalisering van haat en racisme, waarvoor zijn partij en het VB verantwoordelijk zijn, te vervolgen.

Het volk, 70% heeft er meer als genoeg van. Wij vragen ons af, wanneer de bestaande wetgeving ter zake kordaat zal worden toegepast.

W🔻F!

Bescheiden, toch gehoord.

Foto Rafaël Vermeiren (HON)

De gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van VB, vorige zondag in Oostende was Dhr Van Langenhove. 

Een paar maand geleden verscheen een filmpje van hem, waarin hij mensen lafaards en losers noemde, hij ze aanraadde hun argumenten samen te rapen en naar één van zijn events te komen.

Dhr Van Langenhove heeft zelf de gewoonte mensen met argumenten te blokkeren en reacties te verwijderen. 

Iemand die zich opwerpt als grote verdediger van de vrije meningsuiting, kan dit niet maken, punt.  

Daarom deze ludieke actie “Pak uw valies, kom naar Oostende” met de boodschap, hoe meer mensen Dries blokkeert, hoe groter de stapel met valiezen aan samengeraapte argumenten. 

Uit voorzorg niet ongewild het VB te promoten, hebben wij zeer laat een discrete oproep gelanceerd begin vorige week, om zondag hier te staan met een kleine groep, maar we zijn met veel meer.

Zonder veel kabaal een statement maken, niks meer. Dat was het doel.

Ook de sympathieke reacties van passanten, na uitleg waarom we er stonden, voelden oprecht en warm aan.

Als we dan onverwacht een bezoek krijgen van Het Oostends Nieuws, omdat ze van iets hadden gehoord en van wie we bovenstaande foto mochten ontvangen, kunnen we vaststellen dat ondanks de discretie, er toch over de actie werd gesproken.

Wij zijn gewone mensen, grotendeels apolitiek, die hard werken, die het spuugzat zijn dat politici, die de mond vol hebben over “het gezin als hoeksteen van de maatschappij” en die ons dagelijks tot zelfs in onze gezinnen en vriendenkringen tegen elkaar opzetten…

Laat dat nu net één van de onderwerpen zijn in de musical 40-45. Verdeelde gezinnen door haat. Daar willen wij niet naar toe evolueren.  Wij houden te veel van mensen, ongeacht van waar ze komen. Dat is Oostendenaar zijn.

Oostende heeft ook een traditie zich af te zetten tegen elke vorm van vervolging. Tijdens de 80 jarige oorlog, hielden we stand tegen de Spanjaarden en de inquisitie. Laat ons dat vooral niet vergeten.

Los van ieder zijn mening, nodigen we elke Oostendenaar uit om hier even over na te denken, waar willen we heen met zo veel aangeprate haat en verdeling? 

Past het om in een stad als Oostende, terminus station, traditioneel haven van gefortuneerde en minder gefortuneerde aangespoelde zielen, om dergelijke retoriek te houden. 

Daarom dit signaal en uitnodiging tot debat, on line en publiek, met Dhr Van Langenhove.

Tijd om mensen te deblokkeren Dries. Ook onze mening telt.

En u spreekt duidelijk niet in naam van alle Vlamingen, gelieve dat indachtig te blijven.

W🔻F!