Vlaams humanisme

.

Instagrampost Carrera Neefs

.

De linkse poco’s waren weer’s in alle staten, over het jaarlijks bezoek van Vader Pieter en dochter Carrera Neefs aan het graf van een collaborateur, niet de eerste de beste, maar laat het ons houden op een collaborateur.

.

Na de commotie voelde Pieter zich gesterkt, toen een zekere Jan hem een bemoedigend bericht stuurde, dat zelfs afsloot met Hou Zee! Om de provocatie van dochterlief nog wat meer kracht te geven, deelde Pieter dan ook prompt dat bericht.

.

.

Mensen zijn hetzelfde in pijn, verdriet, en verlies. (groen onderstreept)

.

We weten het liever niet, maar wie de reeks over Patrick Haemers heeft gevolgd, kon daar ook een mama en een zoon zien, die toch nog steeds hielden van Patrick en zeker de mama, de moederliefde en haar gebroken hart raakten iedereen.

.

Zelfs Marc Dutroux, Ronald Janssen, Pandy, Horion en anderen zullen ook wel mensen hebben die toch nog naar hen omkijken, ook na hun dood, omwille van dezelfde redenen. En ook daar zouden Pieter, Carrera, Jan dus begrip voor opbrengen, gezien ze zelf ervaringsdeskundige zijn, op het niveau van Wim Heubel en zoveel andere dierbaren die zij niet willen vergeten en door anderen uitgespuwd worden.

.

Jan zijn motivatie is zo ontroerend menselijk dat het wel een pamflet lijkt voor elkeen, die in zo’n situatie zit. Hij betreurt dat de poco’s daar zo verontwaardigd op reageren en zegt dat ze mogen oprotten als we het niet willen begrijpen. Hij heeft de mond vol over onze eer is trouw.

.

Wie dit allemaal leest, met en open geest, leest ook een pleidooi, voor IS-kinderen, die ondanks de misdaden van de ouders, niet kunnen verantwoordelijk geacht worden hiervoor. Kinderen die door grootouders of familie kunnen worden opgevoed.

.

Het lijkt…

.

.

Volgens de partij die Pieter en Carrera aanhangen, moeten die kinderen afgemaakt worden of in het beste geval maar wegrotten waar ze zijn. De gevoelens waarop Jan, Pieter en Carrera en bij uitbreiding de hele meute, zich beroepen om hun grafbezoek aan een collaborateur, worden totaal genegeerd door hen, als het over IS foreign fighters, hun weduwen, kinderen of gerelateerde gaan.

.

Wie mensen ontmenselijkt heeft het voordeel dat hij daar ook niet meer hoeft over na te denken, uiteraard of bij stil te staan.

.

Zouden Pieter , Jan en Carrera en co ook menselijke emoties en noden, als een exclusief Vlaams privilege zien. Wat gezien de partij die ze aanhangen niet zo verbazend is natuurlijk. Menesenrechten vinden ze ook maar niks, zo lang zij zelf het onderwerp niet zijn.

.

Tijdens de lockdowns blijkt telkens hoezeer de partij belang hecht aan mensenrechten. In die mate zelfs dat haar voorzitter, niet eens bereid was zijn individueel mensenrecht op privacy, op te geven omwille van die Corona app, zelfs niet in het belang van zijn medemensen., het volk.

.

De Vraag van Jan (rood onderstreept)

Jan stelt zich de vraag of het moet gedeeld worden op social media.

.

Wel, Jan, stel je voor dat de zoon van Patrick Haemers het graf van zijn vader bezoekt en een post plaatst over zijn vader, als zijnde een held, dat de politie wel haar versie heeft, maar dat hij eigenlijk een idealist was en een lieve mens?

.

Hoe lang zou het duren dat zijn partij moord en brand roept?

.

Denk maar aan de hysterie, over het dan nog vals bericht, als zou de moordenaar van de leraar in Parijs, begraven zijn geweest als een held van het “islamfundamentalisme” en gebruikt worden voor anti-Westerse propaganda.

.

.

Wel Jan, Pieter, Carrera en alle vereerders van nazi-collaborateurs en het gedachtengoed, er is de menselijke, intieme kant aan iemand herdenken. Dat is jullie gegund, omdat wij hier enigszins begrip kunnen voor opbrengen, als mens met empathie en medeleven. Wij zijn zelfs zeer vergevingsgezind voor mensen die het gedachtengoed afzweren.

.

Kent u deze broers?

.

.

Hun grootvader vertelde hen nog dat “het enige wat Hitler niet goed had gedaan, was dat hij niet alle Joden kapot had gemaakt”. Ook zij groeiden op in die middens.

Of deze man?

.

.

.

Ongetwijfeld kent u ze allemaal, wel. Allemaal opgegroeid in dezelfde middens als Jan, Pieter, Carrera en anderen. Mensen die bij het ouder worden voor zich zelf zijn beginnen denken en inzagen waar het Vlaamsnationalisme van Vlaams Belang en NVA, uiteindelijk heen leidt. En kozen ervoor hier openlijk afstand van te nemen en het zelfs te veroordelen.

.

De provocatie en het recidivisme

.

Rekening houdend met de boodschap van Carrera, vervelt hun humaniteit als uitleg, tot een dun laagje vernis, dat een doordachte provocatie moet verhullen. Een propaganda stunt om ons van poco linkse intolerantie te beschuldigen en gelijk het gedachtengoed te vergoelijken, want “in een oorlog schrijven de overwinnaars het meeste van het verhaal. Maar ze is geen ontkenner.”

.

Mensen als Pieter, Carrera en Jan zullen natuurlijk als geen ander weten hoe groot de kans is dat kinderen die in haatvolle middens opgroeien, het gedachtengoed van de ouders kunnen overerven. Aan zichzelf kent een extremist natuurlijk een ander extremist.

.

Toch beschouw ik Jan zijn post als een oproep om meer menselijkheid en de IS kinderen en ouders terug naar hier te halen, want hij begrijpt het leed van familie en vrienden.

.

Hun vertrek, was net zoals de collaboratie fout. Als we de logica van Jan Jambon Pieter en Carrera, volgen, kunnen we eigenlijk stellen dat ook zij opgegroeid zijn in middens waar bepaalde idealen werden nagestreefd en ook zij, waarschijnlijk hun redenen hebben. En de middens, dat waren ook de Cyriel Verschaeves, die net als salafistische haatpredikers, jongemannen hun hoofd opdraaiden. Vaak jongemannen met veel frustraties, vaak voortvloeiend uit persoonlijk falen en de verleiding om geen “nobody” meer te zijn… Vaak de meest gemotiveerde beulen, à la Fernand Weiss.

.

Laat ons niet opjagen over wat Vlaamsnationalistische exclusieve menselijkheid en provocaties en het eerder gebruiken om hun haat retoriek jegens moslims/IS strijders te counteren, want nog maar ‘s, blijkt hoe sterk beide milieus op elkaar lijken.

.

.

Haat en angst zaaien binnen hun eigen gemeenschap voor alles wat anders is, zichzelf boven een ander stellen en zich steeds in de slachtofferrol wentelen.

.

De ene roept “Onze eer is trouw en Hou Zee” de ander ‘allahu akbar”, en allebei zijn het vaandelzwaaiers met pick up trucks meestal.

.

Amnestie?

.

De Vlaamse eis om amnestie mag dus wel nog voor even in de koelkast, gezien er duidelijk nog veel sujetten rondlopen die niet tot voortschrijdend inzicht kwamen en nog steeds overtuigde fascisten en potentiële treinvullers zijn, zonder zich daar vragen bij te stellen.

.

Pieter, Jan en Carrera doen me denken aan Ledy Broeckx. Allemaal dezelfde, binnen de zwarte zuil van het Vlaamsnationalisme, gedreven door blinde haat, nijd, rancune en revanchisme. Het soort dat de misdadigers van toen verheerlijkt en zichzelf als slachtoffer zien.

.

Over Vlaamse Cultuur en Identiteit.

Black And White Art GIF by Jimmy Arca - Find & Share on GIPHY

.

Er is een groot verschil tussen de Vlaamse cultuur, die zo rijk is aan invloeden van alles wat haar territorium ooit heeft overheerst en een verzonnen Vlaamse identiteit, die 2 partijen ons willen opdringen.

.

Die “Vlaamse identiteit” waarmee ze normaliseren dat andersdenkenden op politiek vlak, door zelfverklaarde “échte Vlamingen” worden versleten voor kakkerlakken, landverraders, moslimneukers, linkiewinkies, communisten, poco’s, woke, klimaatpausen, linkse ratten de neologismen en ontmenselijkingen druipen van het scherm.

.

En als climax dé Vlaamse cultuursector beschimpen zoals Filip Brusselmans deed met de geliefkoosde fascotermen “cultuurbobo’s” en “subsidieslurpers”…

.

“Stoere Filip deed linkse traantjes vloeien”, riep dé Vlaamsche aanhang in koor. Ook zijn voorzitter tweette trots hoe “subsidieslurpers” er uit zien.

.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2020-08-26-om-00.07.39.png

.

Desondanks gaven ze toen bij Doorbraak, begot, een kritisch forum over Filip Brusselmans zijn uitspraken en alsook op deze van Peter De Roover.( https://doorbraak.be/kunst-zal-vlaams-zijn-of-ze-zal-niet-zijn/)

.

Als ik spreek over cultuur van Nederlandstalig België, omvat ze ook kunst, attitude, way of life, liefde voor het ander, de nieuwsgierigheid naar het onbekende, die niet aan de definitie van schoonheid en idealen beantwoordt van Peter De Roover en co.

.

Opnieuw een reden waarom ik mezelf Nederlandstalige Belg noem.

.

En ik denk dat velen zich ook zo voelen.

.

Is cultuur trouwens net niet datgene die onze identiteit zo gelaagd maakt, en waar het Vlaams Nationalisme zo’n probleem mee heeft?

.

Uitgerekend die twee partijen bestoken ons nu met propaganda om de cultuur en eventsector te ondersteunen… enkel om Van Ranst te bashen, om niks anders… Vergis u niet.

.

#tezamenleven

.

.

Laat ons dan vrij kiezen.

Beste politici,

.

Naar het schijnt stond in de nota De Wever – Magnette ook een passage over 11 juli. Men zou deze dag een algemeen betaalde feestdag maken.

Deze zou dan moeten worden genomen, ter compensatie van een feestdag die in een week-end van het lopende jaar zou vallen.

.

Meneer De Wever heeft nog steeds veel geld en tijd over, om ons zijn interpretatie van de Vlaamse identiteit op te dringen, ook al werd 1302 pas in de 19de eeuw opgepikt, in een poging om West- en Oost-vlamingen, Antwerpenaars, Limburgers en Brabanders een collectief geheugen aan te praten, gebaseerd op een roman, waarvan al zeker 2 personnages niet eens in de buurt waren, de ene geografisch, de ander door een anachronisme.

Maw, een dag dat wij anders vrij konden nemen, na de feestdag, zou men nu dus moeten opofferen aan 11/7.

.

In 2020, gingen de Vlaamsnationalisten reeds een stap verder, terwijl de ene de Berkenkruis Vlag, stammend uit de collaboratie en tevens verwerkt in zijn logo, gratis uitdeelt met ons belastinggeld, betaalt de andere via de Vlareg 180 euro aan elke straat die zwart-geel kleurt…

.

.

Elk jaar is er opnieuw diezelfde geladenheid rond die 11de juli, omdat deze volledig werd gekaapt door de extreemrechtse zijde, een beetje zoals de identiteit van de islam volledig werd gekaapt door de radicale moslims, of politieke islam.

Net zoals vele moslims, hun waarden en normen verkracht zien worden door de radicale moslims, zijn er heel wat Nederlandstalige Belgen, die helemaal niks met deze extreemrechtse viering, die 11 juli is geworden, wensen te maken te hebben.

.

Zeker wanneer blijkt dat niet het spreken van dezelfde taal, de verbindende factor blijkt te zijn. Net zoals bij IS, stond er op 11/7/20 op de Groeningekouter op de eerste rij, een foreign fighter, die geen letter Nederlands spreekt, maar die dezelfde waarden en normen deelt als dé fiere Vlamingen die er aanwezig waren. Blijkbaar zijn deze internationaal…

.

Aurélien Verhassel, Fransman, veroordeeld voor geweldplegingen met raciale motieven en uitbater van extreem rechts café, in Rijsel, bekend ook van 2 repo’s van Al Jazeera.

https://www.youtube.com/watch?v=Il2GbD4mrrk &

https://www.youtube.com/watch?v=_kEgufjqlio

Bron : reportage RTBF 21/5/20 over Vlaams blok

Als Nederlandstalige Belg, hebben wij op de Groeningekouter niks verloren en gunnen wij dé Vlaming van harte zijn feest. Maar deze waarden en normen waarvoor deze heerschappen staan, ons laten opdringen, no way.

.

.

Voor veel Nederlandstalige Belgen, is 8 mei, een veel relevantere datum om te vieren, omdat het einde van WO2, de terugkeer van de parlementaire democratie zoals we ze nu kennen, terug haar intrede deed in Vlaanderen, na jaren van duisternis, waarin collaborateurs samen met de bezetter, onze democratie het zwijgen hadden opgelegd. En dat nu net 11 juli door de nazaten van die collaboratie overduidelijk, gekaapt werd. Aurélien Verhassel is toch zo trots op zijn “racines flamandes”

.

.

Daarom, beste politici, lijkt de bewandelde piste, misschien nog zo slecht niet en stellen wij voor om de Nederlandstalige Belgen, waar dé pure Vlamingen uiteraard hun plaats hebben, samen met al die andere nieuwe Nederlandstalige Belgen, met 1 of meerdere voorouders van een andere origine, de mogelijkheid te geven te kiezen, om op 8 mei een vrije dag te nemen of op 11 juli. Ook voor de ambtenaren.

Zo kan die jaarlijkse geladenheid worden vermeden en kunnen dé Vlamingen, hun waarden en normen, geleest op folkore, haat en isolationisme in alle stilte vieren.

Ook voor de vele politici die niet die koers willen varen, zou het bevrijdend kunnen zijn om zich te kunnen onttrekken van deze donkere viering, die 11 juli ondertussen voor dé Vlaming geworden is.

De huidige logica van dé Vlaming is wie niet denkt als hij, per definitie een landverrader en communist is. Dat zijn dus geen Vlamingen meer in die logica. Er wordt dus veel volk uitgesloten door dé Vlaming, want elke dissidente mening over eender welk dossier, wordt gebrandmerkt als extreem links.

.

Bron https://www.liebaart.org/2/vlaand_n.html

.

Ten slotte, als we het puur historisch bekijken, is 11 juli 1302 een geval van cultural appropriation door de Antwerpenaren, Limburgers en Brabanders en was 8 mei 1945 véél relevanter voor alle Nederlandstalige Belgen, die onder het juk van de bezetter en zijn handlangers hadden geleefd, tot dan.

.

Dus beste politici, laat ons de keuze, dan zijn we af van dat gezeur van een minderheid die ons, Nederlandstalige Belgen en ons mooie vaderland, nu al zo lang gijzelen met hun nationalisme en pretenderen in naam van de Nederlandstalige Belgen te spreken.

.

.

Wij wensen niet te worden geassocieerd met dergelijke waarden en normen. Nooit.

.

Dit zijn de onze👇

#TezamenLeven

.

Justitie regionaliseren? Stinkend boeltje. (1)

.

De roep om strengere straffen

.

30% van Vlaanderen schreeuwt voor en tijdens Corona om strengere straffen, snellere rechtspraak en afschaffing van de wet Lejeune.

.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2020-08-01-om-23.44.45.png
Vlaams Belang teert op de “onveiligheid”

.

Franky, de “skater” als voorbeeld.

.

Als 30% of meer stemt voor het Vlaams Belang, vertaalt zich dat ook in een niet te verwaarlozen aantal binnen ons politiekorps, wat ook blijkt uit de steun die de man krijgt ook van uit het korps.

.

U hoorde Trumps intentie om Antifa als terroristische organisaties te beschouwen, luidkeels toejuichen door NVA en VB? Kan de agent zich gesterkt zijn gevoeld in zijn optreden? Is er info over zijn politieke voorkeur?

.

Verwarring?

.

Verwarring en onwetendheid, zouden wel eens aan de basis kunnen liggen van het hele incident wanneer Franky de agent voor Nazi en “Fassist” verwijt, zoals hij het zo grappig schreeuwde.

.

Stel dat de agent, dacht dat “vermoedelijk” een antifa was (wat bij skaters al’s voorkomt) en dat dit net de trigger is geweest om volledig los te gaan, krijgt dit voorval ook een politiek karakter. Onthou “vermoeden”, het komt nog terug in dit stuk.

.

Is dit de politie die we willen, die een vermoedelijke politieke tegenstander in elkaar slaat, zoals hier een mogelijk motief zou kunnen zijn geweest?

.

Ironie wil dus dat Franky een grote Schild en Vrienden liefhebber is.

.

Vlaamse Verdedigingsliga en S&V

.

Corona

Bent u tijdens de Corona pandemie, die nu opnieuw welig opflakkert, zelf beboet geweest door een té ijverige agent, of werd u geklikt door buren ivm het overtreden van de Corona maatregelen, terwijl anderen voor net hetzelfde, ervan afkwamen met een verwittiging?

.

Verloor u ook even uw kalmte?

.

Voelt u zich toch nog steeds onheus behandeld? Werden uw grondwettelijke rechten geschonden?

.

Riep u voorheen ook om strengere straffen en nultolerantie…?

.

voor een ander?

In 2017, toen Theo Francken een voorstel indiende om mensen op “vermoeden van terrorisme” het land uit te zetten.

.

Corona toonde ons, wanneer we zelf allemaal het onderwerp zijn van die strenge aanpak en regels, hoe moeilijk we het hebben, allemaal. Sommigen spreken zelfs van dictatuur en stelden de maatregelen en boetes gelijk aan de terreur onder de Duitse bezetting. Over een hyperbool en gelijkenissen met Franky zijn kwalificaties gesproken.

.

Deze mensen kunnen best eens goed nadenken over de regionalisering van justitie.

.

Waarom?

.

De partijen die de mond vol hebben over regionalisering zijn nu éénmaal partijen die de EVRM en alle internationale akkoorden met betrekking tot mensenrechten (dus uw basis grondrechten verankerd in de EVRM, zoals o.a. privacy, godsdienstvrijheid, gelijkheidsbeginsel…) een grote handicap zijn. Al beweren ze de verlichtingswaarden te respecteren…

.

Wanneer er eentje zelfs openlijk toegeeft dat er binnen de democratische rechtsstaat, geen definitieve oplossing bestaat voor de islamisering.

.

.

U bent geen moslim en u voelt zich niet aangesproken?

.

Denkt u dan toch maar nog even aan de huidige periode en hoe u deze beleeft. U beroept zich namelijk op diezelfde rechten, die u voor anderen wil afgeschaft zien.

.

Wat als

.

Wat als u plots, in de door Sam Van Rooy geviseerde groep zit? Zoals we nu als mogelijke verspreider, allemaal zijn? In Polen en Hongarije, waar amper moslims zijn, hebben ze andere vijanden van hét volk uitgevonden, geen nood… LGBT vrije zones zijn in Polen een feit ondertussen… Vakbonden zijn in Hongarije aan banden gelegd, met de gekende gevolgen…

.

Stel u even voor, dat in dat justitieel onafhankelijk Vlaanderen uw buurman u kan verlinken voor vermoedelijk “obscene homosexuele activiteiten” of “linkse praat en dus zeker een antifa” of omdat u “naar Al Jazeera kijkt”?

.

Ook buiten uw persoonlijke wil of inbreng om, kan het lot er voor zorgen dat u plots toch in het vizier van het regime zou kunnen komen als “indésirables”.

.

Zal u zich beroepen op uw basis grondrechten of de EVRM, in dat Vlaanderen met een eigen rechtspraak, waar ook een Vlaamse Unia enkel de schijn hoog moet houden.

.

In 2017, toen Theo Francken een voorstel indiende om mensen op “vermoeden van terrorisme” het land uit te zetten. Dat was reeds een voorproefje van dat regionalisme in rechtspraak. Pas op, de Ideale Wereld toonde aan dat er duidelijk draagvlak is voor dergelijk beleid, zo lang een vermoeden niet op onszelf slaat. Maar hey, als er rook is is er vuur, he…

.

.

.

Wat als een post op facebook, twitter, een live contact met een “vermoedelijke terrorist”, u of gewoon uw kind, broer of ouder door het Vlaams Nationaal regime ook veroordeeld wordt op basis van vermoeden zonder bewijs? Terrorisme of een ander misdrijf, maakt niet uit. Stel dat u of zij, op basis van vermoeden een pak rammel krijgt als Franky? En dat dit wettelijk perfect kan in een wereld van Theo Francken?

.

Onzichtbare vijand

.

Ondanks we te maken hebben met een onzichtbare vijand, slagen sommige partijen er wonderwel in om toch vijanden van hét volk te créeren, onder de vorm van virologen, experten, journalisten, Walen, moslims… ze slaan zelfs munt uit deze crisis en zo kunnen de egoïsten onder ons vooral zelf rustig verder doen, want die moslims mogen toch alles. cfr suikerfeest.

.

En terwijl wij ons onderling verscheuren, bedisselen ze snel hun gedroomde splitsing van justitie en zijn we met zijn allen “gejost”. Het is de moment om wakker te blijven tijdens deze onderhandelingen, ook als burger.

.

Charité @ war

.

Wie de boodschap betwijfelt, kan steeds deze serie eens bekijken om het zich beter voor te kunnen stellen. Ook al ben je nog zo overtuigd, het lot kan je overtuigingen hard op de proef stellen… Check it out https://www.netflix.com/be/title/81081067

Excuseer me, Antwerpse vrienden.

En vooral, sorry schatje, het was in het belang van het experiment.

.

Wat me bezig hield.

.

Reeds anderhalf jaar schrijf ik blogs waarin ik probeer de extreemrechtse propaganda te doorprikken, mensen probeer aan te zetten voor zichzelf te denken. Het levert vaak schouderklopjes op in privé berichten of gesprekken face tot face, maar het wordt amper gedeeld.

.

De intimidatie on line uit bepaalde hoek, waar ik zelf ook al mee te maken kreeg, zowel openbaar als in privé berichten zal mensen misschien weerhouden om zaken te delen, die tegen de huidige zelfverklaarde “mainstream” mentaliteit van de Vlaming ingaan. Mensen worden zelfs bedreigd door werkgever te contacteren…

.

Een voorbeeld van intimidatie, waar betrokkene zelfs mijn privénummer had opgevist.

.

.

De vraag die zich stelde?

Posts waarin men medemensen te kakken zet aan de hand van foto’s, zeker in Corona en BLM tijden, zijn schering en inslag, worden gretig gedeeld, en komen ook vaak van diezelfde zijde. Moslims en andere bevolkingsgroepen worden er vaak in gestigmatiseerd, aan de hand van foto’s, die dan nog vaak fake blijken te zijn.

.

“Moet men mensen stigmatiseren om te worden gedeeld?” is dan ook de vraag.

.

.

Een speling van het lot.

.

Een ganse week hadden wij het genoegen een groep Antwerpenaren (ouders en jonge twintigers, allen samen dik 24 man), voor onze strandcabine te hebben, volgens mijn eigen Antwerpse vrouw, meer de tongval uit de kempen.

.

Vorige zondag, terwijl de onheilsberichten uit Antwerpen bleven toestromen, er reeds verbod op knuffelen van toepassing was, door Erika Vlieghe en de experts al uitdrukkelijk werd aangegeven om de bubbels drastisch te verminderen, waren wij getuige van dit schouwspel, waar we ook nog recht hadden op een demo, hoe men al zingend lekker de concentratie van speekseldruppeltjes kan bevorderen door in een cirkel schouder aan schouder te staan..

.

.

Zonder het te weten, boden deze mensen mij, gezien de ontwikkelingen in Antwerpen, de mogelijkheid me even te verplaatsen in het brein van Sam Van Rooy en dit te recupereren om een test te doen.

.

Klaag een bevolkingsgroep aan als oorzaak van een probleem. Specifiek die groep waar je vrouw, schoonfamilie en haar beide kinderen toe behoren, aan de hand van de stommiteiten of crimineel gedrag door individuen uit diezelfde bevolkingsgroep… Exact wat Sam Van Rooy doet. Hij heeft nu éénmaal een Iraanse echtgenote. Ik een Antwerpse dus. (Laat ons even veronderstellen dat Antwerpenaren een ras zijn)

.

De provocatie

.

In mijn begeleidende tekst, sloot ik zelfs af in de stijl van Sam Van Rooy, met een voorstel hoe dat probleem met die Antwerpenaren deels aan te pakken met een “eindoplossing”, op een manier die “niet mogelijk is binnen een democratische rechtsstaat”. Kwestie van dezelfde instrumenten te gebruiken als Sam.

.

Zoals Sam Van Rooy onlangs eigenlijk nog zelf bevestigde over zijn oplossingen. Hans Frank hield ook van metaforen. Hij had het eerder over joden, toen hij gouverneur van Polen was in opdracht van Adolf)

.

.

Mijn begeleidende tekst dus (zonder vooraf te bespreken met mijn vrouw, omdat ik ook haar spontane reactie wou zien, gezien zij als Antwerpse toch ook het volledige gebeuren had gezien en tot de geviseerde groep in mijn post behoort, net zoals Mevrouw Van Rooy tot de geviseerde groep van Sam behoort.

.

De reacties

.

Er werd in tegenstelling tot Sam zijn posts, weinig tot niet opgeroepen tot harde bestraffing of gescholden met ontmenselijking van de geviseerde groep.

.

Twee reacties die ik kreeg in een groep “Oostende zeg je mening”, waar dergelijke posts al eens de revue passeren, waren wel opvallend. Eentje vond het de schuld van de virologen en de mensen die het beu waren, een ander trok in twijfel of het wel Antwerpenaren waren… Tot zo ver dus het toegelaten pluralisme in de Oostendse meningen club, mijn post werd wel verwijderd uit diezelfde groep.

.

.

Wel werd de post uiteindelijk 20 maal gedeeld… Nog nooit meegemaakt in anderhalf jaar, terwijl ik anders vaak politici op de korrel neem of trollen die het écht bont maken.

.

En toen was er mijn vrouw.

.

Mijn post leverde me een geanimeerd gesprek met mijn wederhelft op, over mijn veralgemening en vooral over mijn slot. Hoe zouden haar Antwerpse vrienden en kennissen dit opnemen? Allemaal terechte opmerkingen. Want haar vrienden zijn dan ook fijne mensen die niet beantwoorden aan het stigmatiserend profiel dat ik had geschetst.

.

Ze was kwaad dat ik haar provinciegenoten allemaal over één kam schoor, omwille van die bende, die even goed van Brussel hadden kunnen komen. Wat ik haar ook toegaf uiteraard. Dat was ook de bedoeling van de post en ik had er een deel van mijn eigen principes voor aan de kant moeten schuiven om dit te kunnen doen.

.

Gezien haar meer dan begrijpelijke reactie op mijn post over haar provinciegenoten, (die ik stiekem wel had verwacht), komt bij mij de vraag dan op, hoe dames als Mevrouw Van Rooy, Mevrouw Kanko, Mevrouw Demir, Mevrouw Safai dagelijks kunnen omgaan met dat dagelijks bashen en er nog aan deelnemen ook.

.

Geslaagd experiment?

Het is alvast bedroevend om vast te stellen dat men dergelijke posts wel makkelijk verder deelt, waarin fout gedrag van individuen worden gebruikt om een groep te stigmatiseren. Ook als ze over dé Antwerpenaar gaan.

.

Stukken waarin bij voorbeeld de terechte vraag wordt gesteld, hoe het komt dat de Vlaamse media, tussen 21/5/2020 en 11/7/2020 angstvallig Aurélien Verhassel verborgen hielden voor de Vlamingen, ondanks de onthutsende reportage van de RTBF over de connectie Van Langenhove- De Winter – Van Grieken Verhassel… https://schildervrienden.blog/2020/07/14/aurelien-wie-serieus-blijven-aub/?fbclid=IwAR1_M84Jkq3jzqIoFtOi03vB6rDeePZ0GOSmDfE5901u3_PgDjXOdEvqxcM

.

.

.

..

Of het vonnis van Jimmy C, kaderlid van Voorpost, bodyguard van Tom Van Grieken, veroordeeld voor racisme met een motivatie van het vonnis, dat voor een groot deel kan worden toegepast op de manier waarop bepaalde media hun ronkende titels en de daarop volgende reacties in de comment secties beheren, of eerder niet beheren.

.

Alleen Apache besteedde toen uitgebreid aandacht aan de hele zaak, met de volledige duiding van over wie het gaat en hoe dicht hij bij Tom Van Grieken staat, letterlijk en figuurlijk, als occasionele bodyguard.

.

.

Tot zo ver dus ook het fabel van “Linkse MSM”. Ze durven amper nog feiten te brengen, uit schrik opnieuw te worden aangevallen, door Extreemrechts, dat zich telkens gretig bedient van de slachtofferrol… Zelfs satire moet er aan geloven. cfr De Ideale wereld.

.

Reikt de intimidatie zo ver, dat zelfs Unia, waarvan het geen geheim is een doorn in het oog te zijn van het Belang en NVA, als je vast stelt, dat zelfs Unia niet vermeldt om wie het precies gaat. Deze man is niet zo maar iemand binnen een organisatie, gelinkt aan een partij, die reeds in het verleden werd veroordeeld voor racisme, ook omwille van een nevenorganisatie…

.

.

Het is toch niet omdat 30 tot 35% van onze medemensen zich laat charmeren door een partij die niet aan haar proefstuk toe is, dat we de wet niet meer moeten toepassen. Hoeveel mensen stemden voor de Nationaalsocialisten? Hadden ze het bij het rechte eind?

.

De partij die het meest roept over straffeloosheid, strengere straffen en nultolerantie, lijkt stilaan diegene te zijn die er het meest van profiteert en op onze kosten haar vergif dagelijks nog kan verspreiden… Net als Dries Van Langenhove… Cynisme zonder grenzen.

.

Oproep

.

We kunnen blijven meegaan in deze afrekencultuur van onze medemens door foto’s te posten, in gang gezet door partijen die ons tegen elkaar willen opzetten. Het levert likes op, reposts en schuimbekkerij. Het is allemaal leuk, tot wanneer je zelf in de geviseerde groep behoort, of zelf gewoon op de foto staat. Wie pist al eens niet naast de pot?

.

Laat er ons met zijn allen even over nadenken misschien, als we zo’n post zien… alvorens te delen. Misschien is het beter hem te veroordelen. Om het even over welke bevolkingsgroep het gaat.

.

Het is echt geen heldendaad om een foto te nemen en te posten.

.

Het vergt meer inspanning en moed om mensen aan te spreken. In ons geval was het duidelijk na de ettelijke malen dat we vroegen om de muziek te dimmen, er in dit geval weinig respect voor de medemens te bespeuren viel, noch bij de ouders, noch bij de jongelingen.

.

In mijn tijd, na 2 keer vragen, had mijn moeder mijn radio al in beslag genomen.

.

Zoals een goede vriend van me vaak zegt : “het begint bij de opvoeding”.

“Aurélien wie?” Serieus blijven aub!

.

.

.

Sinds vorige zondag kent nationalistisch Vlaanderen Aurélien Verhassel.

.

Is dat werkelijk zo? Of is dit slechts de zoveelste “damage control”, na de zoveelste uitschuiver?

.

Sinds op zijn minst 22 mei 2020, had de reportage van de RTBF over Vlaams Belang en het onderdeel met Aurélien Verhassel, een schokgolf door Vlaanderen moeten laten gaan, vergelijkbaar met Pano, over Schild en Vrienden. Het bleef echter akelig stil.

.

De link tussen, de voor geweld en racisme veroordeelde Aurélien Verhassel/Génération identitaire, en onze eigen Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove en vele anderen, werd nochtans overduidelijk aangetoond in diezelfde de reportage van RTBF, daterend dus van 20 mei 2020.

.

.

Beiden doordrongen van omvolking theorieën en verdedigers van hun cultuur en erfgoed, desnoods gewapenderhand. Ook hun afkeer en afdreigen van kritische pers is een gemene deler. Dus ook voor de reportage van RTBF, wat impliceert dat Aurélien, net als Dries bij Pano, voor de uitzending heeft gezien… Neem dit detail even mee.

.

.

Moest Aurélien Verhassel dan onder de radar blijven van de Vlaamse publieke opinie?

.

Indien ja, hoe organiseert men zo iets?

.

..

Stap 1 Aanval is de beste verdediging

.

Rekening houdend dat Aurelien Verhassel de reportage vooraf kon zien :

.

Laat snel, 1 dag na de uitzending, een Vlaams Nationalistische “auteur”, Luc Pauwels, een artikel schrijven in, where else, Doorbraak, Bij Pieter en Karl, waarin deze auteur in superlatieven brandhout maakt van de RTBF Reportage. Een beetje zoals Dries, net voor de uitzending van Pano. https://doorbraak.be/rtbf-verslikt-zich-in-vlaams-belang/

.

Inleiding ? Citaat uit artikel

.

“De aankondiging van deze reportage op de Franstalige zender RTBF was veelbelovend: ‘Eén jaar na de verkiezingen waarin het Vlaams Belang hoge toppen scheerde, onderzocht #investigation [de titel van het duidingsprogramma] de electorale strategie van deze Vlaams-nationalistische partij.’ Maar wat Justine Katz ons toont, is een ondermaats product, inhoudelijk zeer zwak en met duidelijke ideologische bedoelingen die niet te verenigen zijn met de normen van journalistieke objectiviteit.”

.

Wat was de inhoud reportage? citaat uit artikel

.

“De suggestie is duidelijk: (alle?) Vlamingen zijn racisten. Dat gegeven wordt dan, vertrekkend van een anoniem, niet gedateerd wc-incident, uitgesponnen via drie, vier verhaallijnen. Die volgen allemaal hetzelfde schema:

het Vlaams Belang is een gevaar, wat wordt ‘geïllustreerd’ met beelden van gebeurtenissen waarmee het VB niets te maken heeft;

N-VA gaat dezelfde weg op. Kijk naar de lange onderhandelingen die beide partijen hebben gevoerd na de laatste verkiezingen. En naar het carnaval van de Aalsterse N-VA burgemeester;

Het zit in de Vlaamse mentaliteit. Niet te verwonderen, want zowel Wilfried Martens (CD&V) als Bart De Wever (N-VA) en Dries van Langenhove (VB) komen uit hetzelfde nest: het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV).

.

Welke gebeurtenissen en wie werd door de auteur bewust verzwegen en weggezet als “‘geïllustreerd’ met beelden van gebeurtenissen waarmee het VB niets te maken heeft;“👇

.

.

.

Het finale waardeoordeel : Citaat uit artikel

.

“Al bij al een ergerlijke, partijdige uitzending, vol insinuaties. Als kijker, vraag je je twee dingen af: zou de PVDA of de PS zoiets laten passeren als het over hen ging? En vervolgens: hoe is het mogelijk dat een openbare zender de journalistieke deontologie zodanig heeft laten verschalen? Met een parafrase op een befaamde discussie tussen twee bekende Britse historici wordt men verleid over de RTBF te denken: ‘Their methods might do harm to their reputation as a serious newscast, if they had one.’ Hun methodes zouden hun reputatie als ernstig nieuwsmedium in gevaar kunnen brengen, gesteld dat ze die hadden.

.

Uiteraard nergens een link naar de reportage. https://www.rtbf.be/info/dossier/investigation/detail_vlaams-belang-une-strategie-de-la-peur?id=10505638

.

Schieten op de boodschapper en de inhoud straal negeren. Een beproefde strategie ook in on line discussies, om te vermijden dat iets wordt gelezen/bekeken.

..

Stap 2 De truuk met de vernietigende oneliner

.

Laat Sigfried Bracke nog één dag later tweet plaatsen, met een link naar het artikel…

.

Uiteraard, net als in Doorbraak, niet naar de reportage van de RTBF. Wat had u gedacht?

.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is img_5205.jpg

.

.

Stap 3 Linkse media?

.

Geen enkele van de Vlaamse media, met uitzondering van Doorbraak, schenkt er nog maar enige aandacht aan. Ook niet de “linkse” VRT.

.

Nog steeds geen enkele vermelding van Aurélien Verhassel, tot dus de kranten van vandaag en gisteren. Google maar even “RTBF Vlaams Belang”. Doorbraak verschijnt alvast, in de eerste resultaten, het zal dus wel gelezen zijn geweest…

.


.

.Gevolgen van al deze “toevallige” gebeurtenissen

.

Tom Van Grieken, kon op 1 juli 2020, bij wijze van test, Jessica Soors nog ongestoord uitdagen, om hem dat vermeend “extreem rechtse geweld” te tonen… https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/01/jaarverslag/

.

En laat Kathleen Cools net op dat moment, zelfs na om de bewuste reportage reportage en de passage van Aurélien Verhassel en de link met Schild en Vrienden, openbaar te maken aan Vlaanderen.

.

Slim, bijna anderhalve maand na de RTBF reportage, polsen in hoe verre de geweldenaar Aurélien Verhassel in Vlaanderen is doorgedrongen, zelfs bij de politieke tegenstanders.

.

Polsen of ze zich op deze 11de juli 2020, een frats konden veroorloven met hun dierbare Franse vriend Aurélien Verhassel.

.

Is het de waan van onoverwinnelijkheid en straffeloosheid, die Tom Van Grieken er toe drijft, dé Vlaming zijn intellect en geheugen zo te onderschatten?

.

Waneer Tom Van Grieken dan ook nog in diezelfde week in VTM nieuws verschijnt en er ook daar geen haan naar Aurélien Verhassel kraait, is het ons ook niet ontgaan hoe dolenthousiast, Sigfried Bracke was in zijn tweet met de favoriete rechts-populistische kreet als “de waarheid heeft ook zijn rechten!” en “Tom Van Grieken pareert elke vraag!”

.

Kan het cynischer….

.

.

.

Geen enkele nuchtere mens kan geloven dat, noch Jan Jambon, noch het comité, noch Dhr Jorgen De Man, Aurélien Verhassel niet zouden kennen, na deze reportage van de RTBF.

.

Hoeveel donker bruine fratsen zal dé Vlaming nog nodig hebben om te begrijpen dat de voor extreem rechtse “foute Vlamingen” en “landverraders” nooit onder die Berkenkruisleeuw willen horen.

.

Hieronder nog eens het Doorbraak Artikel, nergens wordt Aurélien Verhassel genoemd. Zoek maar zelf, mocht u twijfelen aan mijn woord.

.

🔻

Het recht van de meestbiedende.

.

.

Wanneer een partij reeds meer dan 1.250.000 euro aan propaganda besteedde in amper een jaar tijd, met daarbovenop nog eens 100.000 euro aan de propaganda van haar voorzitter in 1 maand tijd, geniet ze allicht meer privileges dan een gewone sterveling.

.

Zelf niet behorend tot een politieke formatie, besloot ik niet tot diegenen te behoren, die door Dhr. Karel Van Goethem, werden gelabeld als omstaanders en besloot ik een éénmansactie op te zetten, weliswaar met beperkte middelen.

.

Op facebook maakte ik de pagina “Résistance Cötière” aan, waar ik over bepaalde zaken, mij zeer kritisch uitliet over de nationaalsocialisten van het Vlaams Belang, alsook over NVA.

.

Het is alsof andere politieke partijen slapen, terwijl de geest van de Vlaming dagelijks vergiftigd wordt en met fake news tegen alles en iedereen wordt opgezet en hem een verzonnen identiteit wordt opgedrongen.

.

Gezien de intimidatie door extreemrechts, als gevolg heeft dat velen bang zijn geworden om zich nog uit te spreken, laat staan zaken te delen die tegen de roepers ingaan, dacht ik aan het sponsoren van mijn posts, om deze zo te laten rondgaan. Dit met bedragen tot 30 euro max per bericht. Een paar voorbeelden.

.

.

Kwestie van een ander geluid te laten horen, met een vleugje humor of sarcasme.

.

De pagina kreeg wel wat respons, beetje bij beetje, tot die bewuste 25ste april 2020.

.

De dag dat we de eerste versoepeling van de lockdown te horen kregen, na de lek omtrent de aantallen waarmee onze bubbel mocht uitbreiden, remember?

.

Toen plaatste ik deze post met sponsoring

.

.

Amper een uur nadat deze post werd gepromoot, ontving ik plots dit

.

.

Blijkbaar werd mijn achtergrondfoto massaal gerapporteerd.

.

Een foto van August Landmesser, die als enige in een menigte uitzinnige Nazi’s, weigert de Hitlergroet te brengen… Ook al was hij aanvankelijk lid van de partij. Zijn verhaal vind je lees je via de link hieronder.

.

https://nl.wikipedia.org/wiki/August_Landmesser

.

Ondanks mijn aanvraag tot een nieuwe beoordeling, blijft deze zonder reactie van Meneer Zükerberg zijn diensten.

.

Blijkbaar werd de extreemrechtse zijde wat zenuwachtig om vast te stellen dat een burger in de tegenaanval gaat en er ook van zijn eigen geld voor over heeft om hen en hun propaganda te bestrijden… Een advertentie waar 25 euro op werd gezet…

.

Tegenover de reeds bekende gespendeerde bedragen op Social Media.

.

De Vlaamse Nationaalsocialisten, de grote verdedigers van de vrije meningsuiting, maakten Résistance Côtière monddood.

.

Niet haar oprichter. Daar zal meer voor nodig zijn, beste nationaalsocialistische vrienden… Ook al blokkeerden jullie mij op jullie Facebookpagina.

.

Klaas Slootmans heeft pech.

.

.

De Aanleiding

.

Een lid van de RVB bij VRT, zittend als Vlaams Belanger kon de grap van Geert Hoste, in DIW niet smaken. Een gestrekte rechterarm associëren met een Vlaams Belanger, hoe komt men erbij… In plaats van via de ombudsman te passeren, liet hij zijn ongenoegen blijken via een interne mail. Hij vroeg niet expliciet om in te grijpen, maar voegde er aan toe, dat zijn collega’s van de RVB “mochten zeggen als ze vonden dat hij overdreef”. Dus een reactie uitlokken deed hij wel.

.

Onze ex-minister president, die bekend staat om zijn vurig Flamingantisme, bood als voorzitter van deze RVB excuses aan bij het Vlaams Belang… Voor Satire, over een gebaar dat hun eigen verkozenen en aanhang reeds herhaaldelijk stelden… maar niet mee willen geassocieerd worden.

.

Dezelfde dag werd een S&V’er opgevoerd, hun mediaspecialist, Klaas Slootmans. Tegenover hem, een Socialiste, Mevr Seghers, die met de inhoud van de mail de vloer aanveegt met hem.

.

De man bracht niks nieuws dan zich wentelen in de slachtofferrol, die zelden aan bod komt met zijn partij, bij de openbare omroep, en vooral, het ontkennen dat ze fascisten zijn, ondanks de censuur op een satirisch programma.

.

Hij bleef de inhoud van de mail ontkennen, terwijl het toch duidelijk geschreven Nederlands was zwart op wit.

.

..

Nazi’s waren socialisten?

Toen werd het ineens interessant, bij gebrek aan argumenten, verviel Klaas Slootmans, heel even, in de huidige retoriek van de rechtse vrienden op internetfora, maar die tot dan toe, nog nooit op de openbare omroep werden luidop gezegd.

..

.

Zowel Phara als Mevrouw Seghers waanden zich, aan hun gezicht te zien, even in de ideale wereld.

.

Probeert u zich dit even audiovisueel voor te stellen deze uitspraak. Das Herrenvolk van toen, dat de Internationale uit volle borst mee zou gezongen hebben…

.

.

Een pacifistische beweging, met de leuze arbeiders aller landen verenigt u (tegen het kapitaal), net omdat de arbeidersklasse altijd de hoogste prijs betaalt, ongeacht de nationaliteit, wanneer het kapitaal, oorlogen financiert.

.

Een beweging die strijdt voor de gelijkwaardigheid van elke mens en mensenrechten. Een beweging van wie een groot aantal, net als de andere andersdenkenden en tegenstanders van de Nazi’s, de dood vond in de kampen. Laat ons niet vergeten dat 95% van de gevangenen, in de kampen, politieke gevangenen waren die de rode driehoek opgespeld kregen. 🔻

.

De Gelijkenissen met het Nationaalsocialisme zijn treffend, volgens Klaas en zijn aanhang…

.

Tot vorige week, vooral on line, ook met memes als hierboven, probeert Alt right de slachtoffers van toen, tot dader te maken.

.

Klaas weet natuurlijk wel beter. Als Pol & Soc student kent hij vast heel goed het verschil.

.

Vlaams Belang speelt de kaart van de tolerantie. Ze tolereren meestal de kritische reacties op hun pagina, zolang ze geen aandacht krijgen.

.

Bovenstaand filmpje werd zowel op Klaas zijn Twitter en facebook geplaatst, verschillende maal in reacties aan zijn aanhang.

.

Klaas bleef stil. Ook op account van Vlaams Belang zelf gepost, onder hun sterke moment van Klaas, waarmee ze uitpakten. Ook stil.

.

Tot deze middag, toen er toch eentje zich geroepen voelde, om mij aan te pakken en me aan te raden mijn geschiedenis te leren…

.

In mijn antwoord wees ik de man op de stilte van Klaas, zowel op Twitter als FB hierover en dat hij die uitspraak toch niet durfde zelf on line zetten als “een hoogtepunt” van zijn passage bij de staatsoproep.

.

Ik daagde Klaas dan ook nog’s uit om het onder zijn post, eens te komen toelichten. De gesprekspartner kwam uiteraard niet verder dan een scheldpartij, beweerde ook nog dat VB in het verzet had gezeten…

.

Klaas, die bleef stil. Hij durft het niet zwart op wit neer te schrijven, maar rekent op de aanhang om het riedeltje verder te verspreiden… Zoals elke oneliner van hun partij.

.

.

De jongens van S&V wanen zichzelf altijd veel slimmer dan de rest, een eigenschap die vaak boven komt drijven, ook bij de aanhang.

.

Dergelijke reacties zijn schering en inslag en laat ons eerlijk zijn, voor wie de dagelijkse rechtse bagger kent, is deze meneer nog “beleefd”.

.

De volledige discussie lijkt verwijderd, ook de initiële reactie van Dhr Serrien, waar ik op reageerde.

.

Ik ben ook niet geblokkeerd door Klaas, mijn andere reacties staan er nog. Wat bevestigd dat ze door te negeren, proberen dood te zwijgen.

.

.

Nu, aangezien Klaas de uitdaging niet aangaat, om zijn bewering te staven aan de hand van concrete voorbeelden, kunnen we er dan uit besluiten dat hij gewoon platte extreemrechtse cafépraat is komen vertellen in De Afpraak?

.

Net als de aanhang raakt hij niet veel verder dan de S in NSDAP, om uw bewering de wereld in te sturen…

.

.Ook uw grote fanclub van Vlaams Front verkondigt het met de regelmaat van de klok en blokkeert éénieder die hen tegenspreekt…

.

.

Zoals de Nazi’s met de S in NSDAP de arbeidersklasse heeft misleid, wil Vlaams Front de VLD’er verleiden voor hen fascisme, met de blauwe kleur…

Goed geprobeerd, Klaas. U had er allicht geen rekening mee gehouden dat ik mijn reacties altijd op print screen zet, net omdat ik al even met uw partijpraktijken in contact kom. Ik ben een grote fan zoals u ziet.

.

U hebt alvast aangetoond hoe uw “tolerantie” werkt met dissidente stemmen.

.

Het was me het dagje wel, vorige week…

.

Excuses voor satire van de VRT aan de Vlaamse Nationaalsocialisten, een resolutie om blijkbaar UW vrije meningsuiting te garanderen en revisionisme met een monkellachje, als afsluiter.

.

Het was wat veel voor een democraat op 1 dag, om zo maar te laten passeren, vriend.

.

Dit is de echte wereld, geen discord groepje van uw eindbaasje, die ook nog steeds heel stil is over heel concrete vragen over ronkende tweetjes en uitspraken van hem, ook over deze periode.

.

.

.

Dat Mevrouw Cools niet wakker genoeg was, om u hier onmiddellijk over te interpelleren, waar u het uithaalde om Nationaalsocialisme eerder te linken met de socialisten, dan met uw eigen partij…

.

.

Het is dergelijke apathie ten aanzien van uw revisionistisch en negationistisch discours, dat het langzaam maar zeker de maatschappij binnensijpelt en normaliseert…

.

Zo werkt het nu éénmaal, het wordt snel eens vermeld in Ter Zake door u en de fora worden nog meer overspoeld door kreten dat nazi’s socialisten waren…

.

Het wordt stilaan een gewoonte, slapende journalisten. Ivan De Vadder liet uw voorzitter ook ongestoord zijn verhaaltje opdissen dat de hashtag bij de aankondiging van de zwangerschap van zijn vriendin, te kaderen als een onschuldige, spontane ingeving…

.

Het waren wij die van slechte wil zijn en in alles het slechte zien. En als noch, Ivan De Vadder, noch een ander panellid, hem er aan herinnert dat de slogan “nieuwkomers maken we zelf” reeds 3 jaar oud is en gepikt bij het AFD, uw fascistische neo-nazi zusterpartij, zou je het als neutrale toeschouwer nog geloven ook.

.

Het is zo flagrant dat men zou denken dat dit stil houden, een gestelde voorwaarde was door Van Grieken, om die vrijdag naar de studio te komen. Als een gewone burger onmiddellijk de link legt met die affiche en twee journalisten zwijgen als vermoord en hem laten begaan.

.

.

En uitgerekend u, komt op de VRT wat zaniken dat u onheus behandelt wordt en niet genoeg aan bod komt…

.

We kunnen de lijn doortrekken naar alle andere (volgens u, linksemedia, want ook zij blijven in beide gevallen maar zeer stil. Zowel over Tom Van Grieken zijn fabeltje over spontane ingeving, als over uw revisionistische primeur, waar we het hier over hebben...

.

Tot zo ver dus dat riedeltje van “linkse pers”.

.

Zo, beste Klaas, aangename kennismaking met de Schildervrienden… Wij zijn wel wakker.

.

Wij zijn ook partijonafhankelijk, net als uw eindbaas. Niet links, niet rechts. Gewoon rechtdoor.

.

🔻

Bounty vs Mars seen by Galak

.

.

Wat ging vooraf?

.

Op donderdag 4 juni 2020 had Assita Kanko in de Afspraak vurig beweerd dat structureel racisme niet bestond in Vlaanderen.

Zo onderbrak eerst Mieke Vogels, die haar uitlegde wat structureel racisme inhield en herleidde racisme tot wat zij zelf ondervond op Twitter.

’s Anderendaags ontplofte Vlaams Nationalistisch Vlaanderen op Twitter om haar optreden, sommigen hadden het zelfs over “een furieuze Vlaamse leeuwin”

.

De furie sneerde inderdaad om cijfers.

Toen ze deze voorgeschoteld kreeg, vond ze dat het eens wetenschappelijker mocht benaderd worden en men met feiten mocht komen.

En last but not least, er was volgens Assita een andere realiteit. Zoiets als alternative facts, of zo?

.

.

Op de vraag wat de politiek kon doen met de realiteit van de cijfers, plaatste Assita Kanko alle verantwoordelijkheid bij het individu. Pas toen Mieke Vogels aangaf dat de achterstelling vaak al van kleins af begint en er begeleiding nodig was, lachte ze even met “dat hoort daar ook bij”

.

.

Haar besluit toen, was alvast niet in dovemansoren gevallen bij de aanhang. Ze heeft het over racisme dat eeuwenoud is, denk maar aan… De Plaasmoorden in Zuid Afrika…

En dan zo verbolgen zijn dat men haar met een Bounty vergelijkt, als ze dergelijke statements maakt, verwijzend naar een marginaal en opgeklopt gerecupereerd fenomeen door alt-right?

.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_African_farm_attacks?fbclid=IwAR3Gqp6XA_5HWnClJU2xUNC5clwVB38G8zxCj4ihtHlRJp3S2fnJR9UtIyM.

.

Sinds donderdag roept dus 40% van de Vlamingen dat institutioneel racisme niet bestaat en is diezelfde 40% het beu dat Vlamingen als racisten worden afgeschilderd. De andere 60% voelt zich niet aangesproken blijkbaar, maar deze moeten hiervan worden overtuigd.

Wie kan dat beter dan Assita Kanko, zal men gedacht hebben op het partijbestuur.

.

.

Van furieuse leeuwin naar geslagen teefje

.

Op 7 juni 2020, amper 3 dagen later, mocht Assita Kanko het nog eens overdoen in De Zevende Dag. Deze maal tegenover een dame van Congolese origine en de directeur van het minderheden forum. Beiden zeer goed geplaatst om te praten over institutioneel of structureel racisme.

De dame die in De Afspraak nog racisme, bijna hysterisch, herleidde tot microracisme tegenover haar persoonlijk en hoe verschrikkelijk het was, beschrijft wat het met je doet, als mens en verwijst zelfs naar Michele Obama, haar rolmodel?

.

.

Assita Kanko bevestigt dan zelfs meerdere maal dat structureel en institutioneel racisme wel degelijk bestaan en vermeldt zelfs dat hier bevoegde instanties voor bestaan, om klacht neer te leggen.

.

.

Zij vergeet hier dan toch dat ze in een partij zetelt, die Unia wil afschaffen en vervangen door een eigen Vlaamse dienst, onder invloed van Vlaams Belang, ingevuld met Vlaamse waarden en normen, waarin racisme een “relatief” begrip is en al zeker niet structureel. Een stelling die ze 3 dagen ervoor vurig verdedigde.

Het blijvend verzet tegen praktijktesten uit die hoek is ook niet verwonderlijk. De Coronacrisis heeft ons duidelijk getoond hoe vergevingsgezind men daar is voor de eigen wetsovertreders en hoe streng men is voor wie opstaat tegen racisme.

.

.

Iedereen verschillend?

.

Hoewel ze in De Afspraak beweerde dat het individu zelf verantwoordelijk was voor zijn eigen lot en de vele kansen maar moest grijpen, wist ze plots in De Zevende Dag te vertellen dat elke mens verschillend is en de zaken niet zo simpel zijn. Hoe zo?

.

.

.

De andere realiteit

.

Volgens Assita Kanko is er toch ook nog een andere realiteit. Deze dat je als allochtoon, in geval van hospitalisatie na een ongeval, je altijd verzorgd zal worden. Dat plaatst zij dus onder de noemer “een zee aan kansen” en een bewijs dat er geen diepgeworteld racisme is in België? Hallelujah!

.

.

George Floyd

.

Haar eerste tweet over de man dateert van 3 dagen na zijn dood. Ik hoor het haar graag zeggen, “stel u voor dat niemand daarop zou reageren”.

.

.

In De Afspraak fulmineerde ze zelfs over “politieke recuperatie” van een feit in de VS om hier een onbestaand probleem aan te kaarten (institutioneel racisme)?

.

.

.

Niemand wil aan tafel met Kanko

.

Opmerkelijk detail, was de vermelding in De Zevende dag, dat het een helse zoektocht was geweest, om iemand te vinden, die zich toch nog wou aan tafel zetten tegenover Assita Kanko, na haar optreden in De Afspraak.

.

.

.

Attitudeprobleem?

.

We kregen in De Zevende Dag zelfs een Assita Kanko die zich toch nog herinnerde hoe haar kinderjaren waren…

.

.

Waar is haar empathie en begrip voor de vele Assita’s in haar thuisland, die net als haar dromen van een leven in een veilige land, met stromend water en kansen?

Waar is ze, telkens wanneer haar partij, mensen zoals ze zelf ooit was, voorstelt zoals hier?

.

.

En Assita Kanko was dus furieus in De Afspraak omdat “linkse politici” het microracisme tegen haar niet veroordeelden, volgens haar?

.

.

.

Hoe sterk was Assita Kanko?

.

2u na de uitzending, was duidelijk dat de aanhang vooral de ongelukkige uitspraak van Sandrine Moponami, net op het einde, onder tijdsdruk, er uithad gepikt om te schuimbekken. De dame die toch de naar de studio was gekomen, werd belaagd met tags en verwijten, omwille van haar uitspraak.

Dat werd dan ook Assita Kanko’s eerste Tweet over haar passage in de 7de dag… Gegarandeerd succes bij de aanhang. Kan wel tellen als indicatie hoe sterk ze zich zelf vond. Getuigt ook van respect voor haar gesprekspartner. Wow, Assita, inderdaad.

.

.

Haar tweede Tweet ging dan over de bevestiging dat niemand met haar aan tafel wou zitten… en ze blij was dat de journalist zo eerlijk was om het te melden.

.

.

Assita Kanko heeft het blijkbaar niet door dat haar eerste Tweet, verklaart waarom niemand met haar wenst in debat te gaan.

Zelfs voor NVA heel duidelijk dat ze geen goede beurt maakte. Verder dan deze twee citaten van anderen, raakten ze ook niet.

.

.

Gered door handvol relschoppers

.

Na de rellen van vorige zondag, werd door NVA uiteraard wel het fragment gedeeld, waarom Assita niet zou gaan betogen op 7 juni 2020…

Plots is NVA, die ons aanmoedigde nog op 7/3 om gewoon te doen, die opriep om de bedrijven sneller op te starten… bezorgd om volksgezondheid, wordt een signaal van 10.000 man gereduceerd tot een handvol relschoppers…

Wat zijn die rellen toch een godsgeschenk om de aandacht af te leiden van de afgang van Assita Kanko, wanneer ze tegenover mensen komt te zitten met migratieachtergrond, die minder geluk hadden dan haar, ondanks hun kwalificaties.

.

.

RTL dimanche had ook beter moeten weten en haar ook tegenover mensen met vreemde origine geplaatst ipv haar een forum te bieden om haar debat fiche af te ratelen.

Of vonden ze daar helemaal niemand meer, die met haar aan tafel wil zitten met haar, na de lage streek tegenover Sandrine Moponami.

.

.

De promocampagne

.

Als deze man er zich mee moeit, weet je dat er een beerput aan de knikker is. We herinneren ons allemaal de “Vrouw van het jaar” klucht, die haar koffiefilters in hoogsteigen persoon in ontvangst nam op het tarmac in Luik.

.

.

Het is overduidelijk dat Assita Kanko en Darya Safai het veld worden ingestuurd om ons ervan te overtuigen, dat mensen ons willen doen geloven dat de Vlaming racistisch is.

Ze heeft veel geluk gehad dat de aandacht volledig werd opgeëist door de rellen na de BLM betoging en niemand van het journaille, even de moeite nam haar uitspraken naast elkaar te leggen.

Maar de boodschap van 10.000 man ondanks Corona is duidelijk, we hebben genoeg van racisme, seksisme, homofobie. Om het even van welke kant het komt. En dat is nog steeds 60% van ons.

.

.

Besluit

.

Assita Kanko gedraagt zich als een geprivilegieerde blanke of witte, what ever, die zich wegsteekt achter de vele kansen die er maar voor het grijpen liggen, terwijl ze in een partij zetelt die net ervoor heeft gezorgd, door het dagelijks bashen ervan, dat mensen met een migratieachtergrond steeds minder makkelijk een job vinden.

Dat is wat de cijfers aantonen, Assita Kanko.

Zou ze ons echt nog moeten overtuigen van de aanwezige haat, racisme, seksisme, en homofobie on line?

.

.

Misschien moet ze zich toch maar even wenden ook tot haar fractiepartner in Europa, PIS, over dat laatste in de praktijk. Ook daar blaast Assita warm en koud… en antwoordt ze nooit op vragen hierover.

.

.

bron : Twitter en https://schildervrienden.blog/2020/06/06/bounty/?fbclid=IwAR3-eKZ42yBQiyKRdoSLqaxyuudm4a9NXxoUOrh8KjQ7ja9wobSGr9pqPYc

.

Bounty

Beste Assita,

Ik begrijp dat u uitgerekend deze tweet er hebt uit gekozen, om het racisme waarvan u dagelijks het slachtoffer bent aan te tonen en die volgens “hypocriete links” en racismebestrijders, niet veroordeeld wordt.

Zou het kunnen dat deze bij u hard aankomt, omdat hij u met uzelf confronteert in 1 beeld.

Laat mij mijn denkpiste even toelichten.

Uw huidskleur

Waarom hebt u zelf de laatste week, zo uitdrukkelijk uw huidskleur in de verf gezet, toevallig na de moord of George Floyd? En vooral, George Floyd is al 3 dagen dood, wanneer u de eerste tweet hierover plaatst.

Nu, Theo Francken moest wachten tot 1 juni, alvorens iets te hebben dat zijn propaganda kon dienen. Het kan dus erger.

In uw perceptie van de zaken is het duidelijk, dat u een aantal belangrijke zaken vergeet, in uw theorie dat veel aan uzelf ligt, of je al dan niet succesvol bent.

Succesvol zijn

Een paar fundamentele zaken, Assita, die alvast een basis leggen om dat succes al dan niet te behalen. Het is eigenaardig dat u deze vergeet, want u pakt er zelf mee uit vandaag, in een tweet.

Misschien moet u eens uw collega Valérie Van Peel of actrice Hilde Van Mieghem consulteren en hen de vraag stellen waarom er zoveel autochtone sukkeltjes rondlopen. Mensen die niet moeten opbotsen tegen structureel racisme.

U had blijkbaar het geluk, op te groeien in een warm gezin, waar men in u geloofde. Een factor die ertoe heeft bijgedragen, dat u héél duidelijk zelfverzekerd door het leven gaat, balancerend op de grens van het arrogante. En u hebt inderdaad uw kansen gegrepen. En blijkbaar de” juiste netwerken” opgebouwd.

We moeten het u nageven, opportuniteiten, die ziet u.

Om te beginnen, al om hier in België te raken, om via de Franstalige MR te eindigen in een Vlaams Nationalistische partij, die het land die u alle kansen bood wil splitsen, in een Europese fractie die uw ex-voorzitter permanent te kakken zet.

Staatshervorming

U was zo goed voorbereid, voor deze opportuniteit, dat zowel Phara als Mieke Vogels u erop moesten wijzen dat Beke, de enige verantwoordelijkheid droeg met de WZC’s, want u wist helemaal niet meer wie voor wat verantwoordelijk was, volgens uw debat fiche om de federale te ontmantelen, die volgens diezelfde fiche, niet goed had gewerkt. Dit even ter zijde buiten het racisme debat.

Structureel racisme bestaat niet?

Mieke Vogels moest u blijkbaar ook toelichten wat structureel racisme was. U dacht gezien de waan van de dag misschien dat dit de bagger op social media betrof, vandaar dat u zo goed voorbereid en Calimerogewijs, met printscreens naar de studio kwam?

Als u zich in Ter Zake dan sterk maakt, dat structureel racisme niet bestaat, op het arrogante af, om cijfers sneert, om die dan te negeren en uw bounty tweet bovenhaalt, om het micro racisme jegens u aan te klagen, “omdat u een mening heeft”, doet u eigenlijk net hetzelfde als diegenen die u aanklaagt. Plots zou u als zwarte geen mening mogen hebben? En uiteraard seksisme, want u bent een vrouw.

U weigert zichzelf even in vraag te stellen. U steekt zich weg achter uw kleur. Herkenbaar?

Wie het niet met u eens is inhoudelijk, dan steekt u zich weg achter uw kleur? Uw geslacht? De bewuste cijfers doen wel degelijk ter zake in het debat, of racisme structureel is.

Plat opportunisme .

Uw overstap naar NVA, staafde u met de oneliner “omdat NVA de enige partij is die écht de verlichtingswaarden verdedigt”, herinnert u zich wel, neem ik aan.

Uw column van even ervoor, zullen we dan maar plaatsen onder de noemer opportunistische kletskoek, van de moment?

Holle woorden

U en uw partij onthielden zich in de Europese fractie tijdens de stemming voor de resolutie tegen de LGBT-zones (flagrante inbreuk op de mensenrechten, uitsluiting ook basis van gender of geaardheid).

En dan post u deze tweet 2 weken terug :

Ik vroeg u reeds verschillende maal om commentaar op de gebeurtenissen in Polen, alsook de beelden, hieronder. Uw stilte is oorverdovend.

Michele Obama

U citeert als Vlaams Nationaliste, graag Michele Obama. U verbergt uw stilzwijgen maar al te graag achter deze quote van haar :

U mag haar gerust citeren, Assita, ik ben er rotsvast van overtuigd dat zij wél voor vele zwarte medemensen een rolmodel is, omwille van haar empathie, respect en wijsheid..

Tot op heden hebben we buiten haar citeren, nog maar weinig gezien van u, dat nog maar in de buurt komt van Michele Obama. Met uitzondering van uw terechte strijd tegen genitale verminking.

Michell Obama’s quote is niet geschreven met het elitair dedain waarmee u hem hanteert.

De juiste partij

U zit bij de juiste partij met uw uitlatingen, dat het aan de migrant zelf ligt.

Terwijl uw partij, net zo min als uw zusterpartij, nooit commentaren verwijdert waarin migranten gedemoniseerd worden, komt u van de ander partijen een veroordeling vragen, specifiek met de bountytweet.

De bounty tweet, Assita, die beeldt vooral uit hoe u als arriviste en opportuniste nog heel weinig inlevingsvermogen hebt, met mensen die minder geluk hadden dan u in het leven, ongeacht hen kleur.

U gedraagt zich als een witte geprivilegieerde die vergeet van waar ze ooit is gekomen en misschien een vertekend beeld heeft van “die kansen” die “voor het grijpen liggen.”

Zoals u zelf al zei, u had het geluk een stevige basis te hebben van thuis uit. U kan dus niet spreken als mishandeld of verwaarloosd kind, met een laag zelfbeeld. Ongeacht zijn kleur.

Ik kan begrijpen dat u uitgerekend deze tweet dan uitkoos. Hij moet confronterend zijn.

Er zijn voldoende argumenten om het debat aan te gaan met u, waar uw kleur bitter weinig ter zake doet.

Opportunisme, arrivisme, inconsequentie en arrogantie zijn menselijk kenmerken, kennen geen kleur.