Waarom toch Alexander?

Uitgelicht

Geachte Heer De Croo,

Beste Alexander

Geachte Heer Eerste Minister

.

Waarom toch toegeven, zo kort bij de meet, aan de druk van de populisten in het halfrond.

.

Op 19 oktober, verdiende u de eerste keer alle respect, om als liberaal toch de ballen te hebben om de horeca te sluiten, toch kiespubliek waar u hard belaagd wordt door NVA en uiteraard Vlaams Belang, dat ondanks die sluiting, datzelfde week-end nog 2 marsen en onlusten organiseerden in Puurs, terwijl ze u bestookten met “Red onze Horeca“. Het week-end daarop was het bijna weer van dat in Kortrijk en ietslater nog in Geel.

.

.

En we herinneren ons uiteraard hoe, terwijl u nog huiswaarts keerde na de persconferentie, al door een afvallige NVA en Vlaams Minister president Marrakesh gewijs getorpedeerd werd, toen ze communiceerden “dat zij opnieuw alleen stonden

.

Communicaties 18 en 19/10/20 NVA

.

Een tweede keer was met de eindejaarsperiode, gevolgd door de sluiting van de niet essentiële winkels en de kappers.

.

Dat allemaal terwijl u zowel door de schizofrene Vlaamsnationalisten uit de Vlaamse regering, en de Nationaalsocialisten en Communisten van op de zijlijn, constant werd belaagd et simplismen. We herinneren ons ook nog de dagenlange heisa en bagger over de wat ongelukkige uitspraak van Frank Vandenbroucke mbt hierop, in termen van “schokeffect dat nodig was.”.

.

En opnieuw reeds in maart begon Jambon al met het opbod

.

.

Toch groeide het respect voor u en Frank Vandenbroucke bij de bevolking, waarvan het overgrote deel, in maart schreeuwde om een heel strenge lockdown, van minimum 6 weken, de korte pijn, wat eigenlijk al veel vroeger had moeten gebeuren, al begrijpen we de belemmeringen en is het veel sneller uitgesproken dan gedaan.

.

Ook wanneer u aan de druk en ziekelijke profileringsdrang van de soepboer/lapflop in het onderwijs weerstond, en hoe u, ondanks de laaghartige aanvallen van zijn partij naar het federale niveau toe, u beiden Frank en u, teamspelers bleven en bleven praten over bondgenoten, zelfs waardering uitspraken voor de kunstjes van de betrokken roeptoeter. Die na de heisa over de sluiting van de winkels in november tegen Frank Vandenbroucke, niet kon begrijpen dat de Ikea open mocht.

.

.

Waarom dan nu, in de laatste meet, na dit alles te hebben doorstaan, laat u zich toch nog vangen in het opbod, van de populisten, die ons wijs maken dat we geen leven meer hebben, omdat we geen terrasje kunnen doen en zij willen leven. Egoïsme verkopen als de nood op perspectief?

.

Het lijkt me menselijk, dat uw luitenant, die niet wakker ligt van het al dan niet een postje te bekleden inde volgende legislatuur, maar wel van zijn verantwoordelijkheid van de job die hij in volle crisis op zich nam, zonder aanvankelijk op de kieslijsten te staan, terwijl hij elke dag beschimpt werd omdat hij “niet verkozen is” en omdat “hij geld zou verbrand hebben” in een ver verleden… geen zin heeft om op een persconferentie te verschijnen, waar een voorbarige goednieuwsschow wordt opgevoerd, terwijl dezelfde dag op verschillende plaatsen in het land Indische varianten opduiken.

.

De man die voor de eeuwigheid al gebrandmerkt is door zijn “pande-mietje” tweet, die virologen dagelijks schoffeerde, Coronadictatuur riep, zijn collega met haar koffiefilters als “vrouw van het jaar” wou verkopen in deze crisis, die zelf niet verschijnt op zittingen in het parlement over zijn miskleunen en visafraude, dat uitgerekend hij, uw partner door het slijk haalt en kleineert als moppersmurf en dan nog’s verwijst naar Jambon die zijn verantwoordelijkheid wél zou genomen hebben in een tweede tweet, niet vattend dat dit een statement was, aangezien Frank Vandenbroucke nadien wel in de media uitgebreid heeft geantwoord en zijn bezorgdheden en voorwaarden deelde.

.

.

Theo had het blijkbaar weer niet goed begrepen en vroeg nog meer duidelijkheid… Zijn getwitter de laatste dagen laat vermoeden dat hij toch wat te veel boereleute en terrassen heeft gehad.

.

Ze begrijpen daar vaak de zaken niet goed, bij NVA.

.

Dat we snakken naar meer bewegingsvrijheid is een feit, maar als we even kijken naar Palestina, weten we dat we nog niet echt te klagen hebben, toch?

.

Die weerbare jeugd waar Nationaalsocialisten van dromen, worden toch wel wat bepamperd als men ziet hoe ze op extreemrechts opnemen voor de vandalen in La Cambre.

.

Laat ons vooral ook niet vergeten hoe Tom Van Grieken, net voor de aankondiging “paaspauze” ook dit filmpje deelde, om de bevolking te motiveren, en u persoonlijk een resem verwijten maakte, over zaken die Vlaamse en Europese tekortkomingen waren en onze federale regering niet bevoegd was. Voor de aanhang speelt dat uiteraard geen enkele rol.

.

Boodschap van Tom Van Grieken net voor aankondiging paaspauze

.

Opmerkelijk, na het zien van dit opruiend filmpje van Tom, waarin hij bijna een vrijgeleide gaf om de maatregelen te overtreden, waarom hij dan zelf persoonlijk op geen enkele editie van La Boum, en ook niet op de terrasrevolutie van De Decker en ook nergens anders op het overtreden van de regelswerd betrapt.

.

Waarom hij een gepensioneerd militair en mandataris van zijn partij in Zonhoven, naar La Cambre stuurde met een duidelijk duidelijk ingestudeerde boodschap : “Hij had gezworen als militair om de de rechtsstaat te verdedigen” en bij “rechten en plichten” vergat hij bijna “democratische”, maar na een kleine aarzeling herinnerde hij zich de juiste woorden, en corrigeerde hij zich snel. Je ziet de opluchting op zijn gezicht. De plichten die hij kwam verdedigen is me niet echt duidelijk.

.

Eens hij in zijn half uniform, de nodige aandacht had gekregen en de pers hem bijna, zonder hem eerst te checken wie hij was, als een nationale held opvoerde met zijn duidelijke boodschap en legitimatie met zijn prietpraat van hetgeen zou komen, was hij verdwenen, Papy de viruswappy…

.

Wat met het militair reglement omtrent het dragen van het uniform en verkondigen van politiekeboodschappen?

.

De Vlaamse agent provocateur… En uiteraard nog nadien verklarend aan de pers dat “de politie het geweld was gestart“… Mission accomplished, Tom is tevreden.

.

Ze hadden er alleen niet op gerekend, dat er toch burgers de moeite zouden doen om na te gaan wie deze groteske clown was, die zijn militair uniform kwam onteren, op een politiek geladen evenement, met een zeer duidelijke politieke boodschap…

.

Om de grap dan ook nog helemaal grotesk te maken eist onze viruswappie van Vlaams Belang dat “het is voor wat meer menselijkheid in onze maatschappij.” Een Vlaams Belanger hé, mensen… waarvan de aanhang zich door de partij gelegitimeerd voelt om te schreeuwen dat we mensen maar moeten laten verzuipen in de Middellandse zee.

Papy de Viruswappie in actie

Vergis u niet, beste Alexander, ondertussen zijn ze al druk aan het brainstormen hoe ze u verantwoordelijk zullen stellen voor de volgende “vrijheidsberoving” en vierde golf, die uiteraard zal te wijten zijn aan uw incompetentie, volgens diezelfde mensen, die vandaag de aangekondigde versoepelingen verkopen als “hun grootste verdienste” in deze nooit geziene crisis.

.

Laat uw tandem met Frank Vandenbroucke niet uit elkaar spelen, door populistische schreeuwers, het gros van de bevolking stond en staat achter u beiden en de virologen.

.

De enigen die er voordeel bij hebben om deze nachtmerrie te laten duren tot 2024, zijn diezelfde mensen, die er alles an doen om het volk op te ruien tegen de maatregelen.

.

Vergeet dit niet. We hebben het gehad met die jankers.

.

Vriendelijke groeten,

De Vlaamse Geuzen

Geus en Kleuren

De “gemene” deler

.

Verast om 2 jonge mensen die werden vermoord, in een rij te zien met 2 figuren die recent onze gemoederen hebben beroerd en ons pijnlijk confronteren met de kracht van emoties van verontwaardiging, gecombineerd met recuperatie door extreem rechtse propaganda en verdraaiingen.

.

.

.

In mei 19, wordt Vlaanderen opgeschrikt door de verdwijning van Julie Van Espen. Onmiddellijk startte een zoekactie naar het meisje en wordt in bepaalde kringen reeds gemord dat het weer één van de geneugten zal zijn van de multiculwaanzin.

Dit duurde even tot het parket een opsporingsbericht verspreidde van een “getuige“, witte man met rugzak, die volgens gsm lokalisatie, in de buurt zou zijn geweest bij de plaatst waar het laatste signaal van het arme kind was gelokaliseerd. Dit nieuws snoerde de monden van diegenen die het zochten bij illegalen of buitenlanders. Voor even.

.

.

Het lichaam van de arme Julie Van Espen werd gevonden op 6 mei 2019.

Diezelfde dag werd ook de getuige, die bleek een zwaar gerechtelijk verleden te hebben, terug gevonden en opgepakt.

.

.

.

Julie Van Espen lag amper in de authopsiekamer van het forensisch team, of ’s anderendaags, 7 mei 2019, eist Vlaams Belang het ontslag van de zittende minister van Justitie, in een regering in lopende zaken, op 19 dagen van de verkiezingen en start ze een mediacampagneontslag Geens

.

.

En is er uiteraard de stille mars waar de aanwezigheid van zelfs vader Van Grieken in de verf wordt gezet op de site van Vlaam Belang.

.

De evolutie in de houding van Vlaams Belang is dus van multiculwaanzin, naar het aangrijpen van het falen van opvolgen van ex-gedetineerden en hun beoordeling bij voorlopige in vrijheidsstelling, om een politieke campagne te starten, om ontslag te eisen op amper 20 dagen van verkiezingen.

Dit terwijl het arme kind nog niet begraven was en de ouders nog in volle rouw en verwerking van dit drama waren.

.

.

Als er nu één item was dat Tom Van Grieken, toen op dat moment , om begrijpelijke en ingegeven door emotie van het moment, enigszins te berde had kunnen brengen in de vele communicatie die ze toen over Julie Van Espen hierover voerden, was het toch wel pepperspray. Geen woord er over.

.

Het is onze media toch opgevallen dat alleen Vlaams Belang de moord recupereert voor de verkiezingen.

Het is hun handelsfonds om zaken waar iedereen het unaniem over eens is en veroordeeld, te roepen en tieren dat ze de enigen zijn die vinden dat iemand vermoorden niet kan

Rekening houdend met wat we met zijn allen, inclusief de media, niet naast konden kijken, kunnen we besluiten dat het voor Tom Van Grieken en zijn partij, belangrijker was ten tijde van Julie Van Espen, om het drama electoraal uit te melken en ontslag Geens te eisen, waar de aanhang met beide voeten in liep.

.

Zelfs een jaar later en twee jaar later, rept noch Tom Van Grieken noch zijn partij, over Pepperspray.

Zelfs niet wanneer ze dus een jaar later, een show opvoeren waarin ze de ouders misbruiken voor hun propaganda. Want zij zijn de enige partij die strengere straffen vraagt. Het blijft bashen op de regering en justitie. Niks over Pepperspray. Niks over aanpassing van de wapenwet.

.

.

Wetende dat Tom Van Grieken anderhalf jaar later wel naar de VTM studio komt met een bus Pepperspray, om, jawel, Dries Van Langenhove zijn illegaal handeltje in pepperspray, onderdeel van de strafklacht en onderzoek, voor verboden wapenbezit en handel, te minimaliseren, kan vermoeden waarom hij het nooit voorheen over pepperspray had.

.

Je kan maar 1 maal choqueren met zo’n item en zorgen dat je weer in de media komt om je poulain tot in het ridicule uit de wind proberen te zetten, bij een stelletje makke journalisten die je ongestoord leugens laten verspreiden zonder tegenspraak en whatabouten over BLM. En als ze er al is, is ze nooit concreet to the point, met feiten als deze.

.

Wie dit nuchter bekijkt, kan niet ontkennen dat er op geen enkele moment dat Julie Van Espen actueel was, ook niet wanneer de feiten verjaard zijn en Vlaams Belang zich op kap van de slachtoffers, zich wil profileren als dé oplossing voor criminaliteit, het aanpassen van de wapenwet werd naar voor geschoven, wegens electoraal niet interessant. Hoewel er in dit specifiek geval argumenten voor zijn.

.

.

Pepperspray was vooral belangrijk om de aanklacht tegen Dries Van Langenhove te minimaliseren. Niet om toekomstige slachtoffers van pogingen tot aanranding de twijfelachtige mogelijkheid te geven zich te verdedigen.

.

Dat Tom Van Grieken uitgerekend de misdaden van een seksist, transfoob, islamofoob en xenofoob als Dries Van Langenhove, komt minimaliseren met een wapen dat voor vrouwen is bestemd in zijn, terwijl hij op momenten dat het wél relevant was geweest, alleen oog had om mensen op te zetten tegen de regering en justitie, zou de ouders van Julie Van Espen en alle andere nabestaanden van slachtoffers van om het even welk geweld, moeten aanzetten tot nadenken en hun verdriet en rouw niet laten voor de kar spannen van politieke partijen.

Chronologisch ook aantoonbaar, aangezien de Vlaams Belang campagne op de tweede verjaardag van de verdwijning, 3 mei 2021, Vlaams Belang schreeuwt om “Herstel van onze rechtsstaat.”

Dus na de schertsvertoning met Pepperspray.

.

In maar 2021 schrokken we met zijn allen op van de beestachtige moord op de arme David Polfliet, die via een dating site voor gays in de val werd gelokt, door een drietal.

.

.

Ook daar, werd omwille van de geaardheid van David, door Vlaams Belang onmiddellijk getoeterd dat het gerecht “te laf was” om de origine van de daders bekend te maken, maar dat ze wel wisten hoe de vork in de steel zat. Het waren zeker homohatende moslims.

Bart Somers liet dit niet zo maar passeren en herinnerde Tom Van Grieken en zijn partij er aan dat zijn partij vol zit van homofoben en toonde dat ook concreet aan, door voorbeelden aan te halen.

Tom Van Grieken vindt herinnerd worden aan eigen homofobe uitspraken, van een bijzonder laag niveau.

Gezien de gestelde laakbare handelingen rond Julie Van Espen, ziet u de ironie hiervan in.

.

Iedereen ziet, met uitzondering van de aanhang en de LGBTQ’s die zich laten vangen, dat Vlaams Belang sinds kort, plots de vurigste verdedigers van de LGBTQ gemeenschap lijken te zijn

Sinds ze beseffen dat ze de bestaande homohaat bij de moslimgemeenschap electoraal kunnen uitbuiten om die gemeenschap te bashen, gaat er geen dag voorbij of ééntje twittert er over.

Gelukkig zijn er altijd wel mandatarissen die het tegendeel bevestigen en aan wie men dan vraagt om geen interviews meer te geven… en volop aan damage control moet doen, om het licht van de zon te ontkennen.

.

.

.

Tom Van Grieken schreeuwde zo hard zijn verontwaardiging, dat hij opnieuw bij de gewillige media, zijn show mocht komen opvoeren en als een hysterische aal, de homofobie in zijn partij kwam reduceren tot “ik verzet mij tegen de genderindoctrinatie“.

Tom Van Grieken en zijn partij hebben nog steeds niet begrepen dat je met je geaardheid en gender geboren wordt. Dat dat niet iets is wat je met propaganda of indoctrinatie in iemands hoofd steekt na de geboorte.

.

.

Wanneer je geaardheid beschouwt als een ideologie, zoals haat, die zowel IS strijders, als Vlaams Belangers proberen kinderen mee te geven, bestaat het gevaar dat je in veel zaken aan projectie gaat doen in een poging je homohaat te verbergen..

Ook logisch, wanneer je ideologie er uit bestaat, hét volk een identiteit aan te praten en dat ook je unique selling point is.

.

.

Men zou het in de hele opgeklopte heisa en hun geveinsd slachtofferschap van Vlaams Belang na de meer dan terechte uitspraken van Bart Somers, dat er een afgrijselijke roofmoord was gebeurd en het motief homofobie niet meer zo voor de hand liggend was.

.

.

En uiteindelijk bleken de daders 2 autochtonen te zijn en 1 jongeman van Afrikaanse origine.

De meest opmerkelijke uitspraak van een Vlaams Belang mandataris was dan ook deze veelzeggende uitspraak :

“Eén afrikaan en 2 totaal gedegenereerde blanken”

.

De Afrikaan is dus per definitie al totaal gedegenereerd.

.

.

.

.

De schaamteloze manipulaties rond het voorval in Puurs wordt uitgebreid besproken in het artikel Vlaams Belang bekent Kleur.

.

Vlaams Belang bekent kleur.

.

.

Een vijftal tieners, post in oktober 2020 filmpje die ze zelf maakten, van een “raid” op een 15 jarige “autochtone” jongen, waar voor de opmerkzame kijker, los van het feit dat de “daders” het zelf hebben gepost en niet een getuige of passant, vallen 2 zaken op :

.

.

Beau moet dansen van de jongens en precies specifieke moves reproduceren en de klappen die hij krijgt, hoe verwerpelijk het hele tafereel ook is, lijken eerder titsen en bedreigen, dan echt bijeen meppen met de bedoeling hem pijn te doen.

Alsof ze hem publiekelijk wilden ridiculiseren in zijn mannelijkheid. Maar het gaf alvast een aanwijzing van enige voorgeschiedenis.

.

De mama van Beau heeft Vlaams Belang sympathieën en veranderd haar profielfoto in oktober 2020 met de banner “niet mijn Vlaamse Regering” terwijl Vlaams Belang net de raid op Brussel had georganiseerd #nietmijnregering. Het geeft een indicatie van weten waar het over gaat.

.

Vlaams Belangers Dries Van Langenhove en Filip Brusselmans steken de zaak in gang met de nodige proza (zie Vlaams Belang bekent kleur)

.

Voorpost en aanhangsels, zoals Tomas Boutens worden ingeschakeld om opnieuw marsen te organiseren en de straat te veroveren.

.

Alle details die lopende onderzoeken niet schaden omdat deze bekend zijn, maar niet de nodige aandacht krijgen van de reguliere pers, met uitzondering van Telefacts en De Morgen, die een aantal manipulaties aan het licht brachten, leest u in “Vlaams Belang bekent Kleur

.

De vrijdag werd een auto en een privéwoonst met allochtonen belaagd door een meute schuimbekkende Voorposters/ Vlaams Belangers.

.

De slotsom is, dat Beau een slachtoffer/dader met veel psychologische issues op het vlak van identitieit en sexualiteit, die hem tot heel vreemd en verontrustend gedrag aanzetten met minderjarige slachtoffers.

.

Vlaams belang heeft dus een geval van puberaal machogedrag van Beau en zijn leeftijdsgenoten, gecombineerd met psychologische troubles bij die jongen, die hem tot dader maken en twee strafrechterlijke klachten tegen hem genereerden, schaamteloos proberen uit te melken, voor hun migratie agenda.

.

Opmerkelijk details zijn dat de mama, de maandag, reeds goed op de hoogte zijnde van het gericht geweld tegen allochtonen in de auto en de privéwoonst, toch nog door de krant haar zoon liet citeren met een verwijzing naar een auto die op die mensen was ingereden, en hoe slecht hij zich daarover voelde. Toch was ze heel snel om het geweld van de vrijdag op conto van Vlaams Belang te schrijven.

Bijna alsof het was ingefluisterd. En er zijn veel elementen die laten vermoeden dat de mama niet zo bijster snugger is en makkelijk te manipuleren valt. Als ze een speech tegen pesten geeft, omringd door Voorposters met een heel andere boodschap.

.

.

Ook de oproep waarin ze probeert mensen te motiveren om de zondag te komen, is dan ook op zijn minst zeer misleidend te noemen, gezien ze zich distancieert van Vlaams Belang, deze keer niet omwille van geweld maar om de mars als apolitiek voor te stellen.

.

.

De slotsom is, dat Beau een slachtoffer/dader met veel psychologische issues op het vlak van identitieit en sexualiteit, die hem tot heel vreemd en verontrustend gedrag aanzetten met minderjarige slachtoffers.

.

.

Niet later dan gisteren zag ik een Vlaams Belanger nog argumenteren ter zake bij iemand op Twitter, dat het niet is omdat men op je auto klopt, een raam breekt en probeert te ontsnappen aan een lynchpartij, nog geen reden is om “weerloze mensen” te proberen doodrijden….

Dit op het moment dat deze persoon hem inlicht dat Tom Van Grieken het bewuste filmpje van in de auto gefilmd, zelf verknipte en herposte, om te spreken van een aanslag tegen vreedzame betogers.

.

De reactie kan wel tellen als indicatie hoe scheef sommige mensen tegenwoordig redeneren en eigen crapuul blijven vergoeilijken.

.

.

Opnieuw maakte Vlaams Belang, binnen hetzelfde dossier, op amper een week tijd, doelbewust van Vlaamse daders van geweld, weerloze slachtoffers. De Vlaams Belanger in kwestie probeert ondanks de minutieuze reconstructie van de aanval op de auto, nog steeds de slachtoffers te criminaliseren.

.

.

Jurgen Conings ligt bij iedereen vers in het geheugen, mogen we aannemen.

.

Na 2 dagen communiceert Tom Van Grieken voor het eerst over Jurgen Conings.

Ondertussen is na een steunpost van Tomas Bouten, ja, hij opnieuw, kort na het nieuws dat de extreemrechtse militair Jurgen Conings is verdwenen met een arsenaal aan wapens en de intentie ons van Marc Van Ranst en de systemische dictatuur te verlossen, ontstaat al het fenomeen van het steungroepje.

In een mum van tijd groeit het aantal leden in de steungroep en voelt Vlaams Belang aan dat er wel zielen te winnen vallen voor de gedachte dat Jurgen Conings een slachtoffer van het systeem is en er een deel van het volk hem ziet als vrijheidsstrijder en niet als een terrorist.

Hij wacht nog even op Theo, die als eerste tweet, ook 2 dagen later. Niet toevallig wanneer men vragen begint te stellen hoe die man aan die wapens kon geraken en beide heren ook nog denken Ludivine De Donder te kunnen doen wankelen als minister van defensie.

.

.

Tom Van Grieken verwijt Egbert Lachaert leugens te vertellen over zijn partij… Hebt u een afkeuring gelezen in eerste tweet van ter zake?

.

.

Dan is er ook Chris Janssens die vindt dat men Jurgen Conings niet als een extremist mag beschouwen… Aan dergelijke spelletjes doet hij niet mee…

.

.

Tussen 24 en 30 mei, is Vlaams Belang volledig opgeslorpt door het Voorpostvonnis in Mechelen en janken ze over de beknotting van de vrije meningsuiting. Tot wanneer Wouter De Vriendt van Groen, in de zondag hen voor hun verantwoordelijkheden stelt in de zaak Jurgen Conings en hun hatespeech.

.

.

Vlaams Belang ontkent in alle toonaarden hun betrokkenheid of het verband tussen hun retoriek en de actie van Jurgen Conings. Toch noemen ze hem in die kringen de ultieme vrijheidsstrijder.

.

Even later werd ook bekend dat Jurgen Conings ook lid van Vlaams Belang was… Het lag natuurlijk wat moeilijk om Jurgen Conings als een “geïsoleerd marginaal geval” te bestempelen, als je ook al je steun uitsprak voor de de steungroepjes voor de man en mandatarissen die hem verheerlijken niet terecht hebt gewezen

.

.

Tot en met 20 juni waren ze maar stil… En toen vonden ze het lichaam van Jurgen Conings… En daar was ook ineens Chris Janssen, die zowaar excuses kwam eisen…

.

.

Het was wachten tot 22 juni, eer Tom Van Grieken opnieuw een tweet plaatste over Jurgen Conings… Hij snapt niet dat “rust in vrede” aan een terrorist toewensen, niet hetzelfde is als medeleven betuigen aan zijn nabestaanden, die hier niet om hebben gevraagd. Zoals Marc Van Ranst, het slachtoffer en doelwit van Jurgen Conings deed.

Gezien het Voorpostvonnis, probeert Tom Van Grieken, dit voorval aan te grijpen om de beknotting van vrije meningsuiting aan te klagen. De jongen gaat letterlijk over lijken.

.

.

.

De gemene deler tussen deze 4 zaken, is de manier waarop het Vlaams Belang, schaamteloos menselijke drama’s uitmelkt voor haar discours, om er politiek garen mee te spinnen.

Bij Julie Van Espen was het doel Wilmes1 te treffen, dit op 14 dagen van verkiezingen. Geen woord over pepperspray

Bij David Polfliet het bashen van moslims met homohaat en het fenomeen in eigen rangen reduceren tot “bezorgdheid om “genderindoctrinatie

Bij Beau uit Puurs, verdraaien van feiten, zonder enige bekommernis om voorgeschiedenis, tot een “geval van allochtoon geweld op Vlaamse jongeren” (Kortrijk, Geel idem)

In Puurs, nogmaals allochtonen valselijk beschuldigen van aanslag met auto, terwijl het de auto is die belaagd werd.

Bij Jurgen Conings, eerst stilzwijgen, dan de totale ontkenning van geweldcultus in eigen rangen, het opzetten van hét volk tegen de regering, Vivaldi en defensie viseren, complotten insinueren en aanwenden in de discussie over vrije meningsuiting.

Bij deze laatste 2 gevallen, abstractie makend van de extreemrechtse sympathieën van de moeder uit Puurs en Jurgen Conings, is het misselijkmakend dat een tiener met ernstige psychologische identitaire issues, alsook een militair met eveneens psychologische issues, worden misbruikt en uitgemolken voor politieke doeleinden.

Daarbij komt dan nog dat ze enkel en alleen om een seksist, racist en LGBTQ hater, Dries Van Langenhove, uit de wind te zetten voor zijn handeltje in verboden wapens, dat Tom Van Grieken, naar de studio komt en een pleidooi houdt over pepperspray, als bescherming voor… vrouwen… Julie Van Espen dus…

Gewetenloze lijkenpikkers, niks meer, niks minder, die gen moer geven om slachtoffers en nabestaanden.

De vrouw van Jurgen Conings verdient alle lof om zich niet te laten opdraaien door die bende en te weigeren om mee te gaan in hun gestoorde complotretoriek, waarin ze zich nog in de slachtofferrol te wentelen.

Niemand anders dan zij en haar gezin en naasten zijn slachtoffer en hebben hier niet om gevraagd.

Vlaams Belang heeft geoogst wat ze zaait in de hoofden van mensen… Haat

VAF ZINT AL OP NIEUWE KASKRAKER. (satire)

.

Vlaamse Geuzen vernamen uit goede bron dat er bij het VAF (Vlaamse Alternatieve Feiten) al plannen waren om Jurgen Conings te verfilmen, na intense contacten tussen Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Siegfried Bracke (VAF) en de veroordeelde neo-nazi, en intieme vriend van Jurgen Conings, die ook als eerste een post plaatste om hem te ondersteunen Tomas Boutens (Ygdrassil)

De drie heren hebben ondertussen via gedegen en diepgaande onderzoeksjournalistiek van t’Scheldt veel elementen verkregen, resultaat van dagen en nachten research door Gert Van Mol en vrienden, waarvan vandaag een tip van de sluier werd opgelicht werd en er komt ook nog een boek, nadat (tussen de regels te lezen) Vincent Van Quickenborne met pensioen is.

Toch wil het trio, naar eigen zeggen, deze film al hebben ingeblikt tegen begin april 2024, anderhalve maand voor de federale en regionale verkiezingen.

We herinneren allemaal de hartverscheurende beelden, van Jurgen Conings echtgenote, die te keer ging tegen de betrokken Vivaldist, live op NVA VRT.

Een veelvoud aan lezers, schreven ons hierover aan, niet uit medelijden, maar van verbazing, omdat het naar timing toe, hen was opgevallen dat het 2 dagen na de eerste posts van Tom Van Grieken was en de zaak ondertussen al sterk gepolitiseerd was, gezien het om extreemrechts terrorisme ging.

De drie heren volmondig ontkennen dat Jurgen Conings een terrorist was. Sterker zelfs, met de elementen die ze nu al hebben, beloven ze dat de film, waarvoor Tomas Boutens werd aangetrokken als scenarist, Vlaanderen op zijn grondvesten zal doen daveren.

Dit wekte allemaal onze nieuwsgierigheid en de heren waren zo vriendelijk ons te woord te staan. Dat we Tomas Boutens konden interviewen is uitzonderlijk en puur omdat Vlaamse Geuzen een duidelijk onafhankelijk medium is.

Tijdens de onderhandelingen werden de nodige stukken voorgelegd aan Tomas Boutens, waaruit blijkt dat ons medium ook zeer streng en kritisch is voor andere partijen.

Hij merkte heel snel op dat we ook Sihame een leugenaar , bedriegster en oplichtster noemden. Hij was zelfs zo open en eerlijk toe te geven aan de telefoon, dat onze stijl van berichten, voor hem wel interessant zijn, maar om dat te delen in zijn groepjes, mist het toch een bepaald woordgebruik en is hij toch meer fan van ’t Scheldt.

Genoeg over ons. Filmnieuws

.

Jan Nolf Résistance Côtière : – Siegfried, we beginnen bij u, wat dreef u naar het idee dit project op te starten?

Siegfried Bracke VAF : – “Voor alle duidelijkheid, het is niet mijn idee, ik steek niet graag trofee’s van een ander op mijn hoed, alle eer komt Tom Van Grieken toe, die mij contacteerde deze week en mijn aandacht er op vestigde dat we Jurgen Conings toch niet zo maar met een zogenaamde “banale eenzame zelfmoord “konden laten herinneren en vroeg of we et het VAF niets konden doen, om zijn heldhaftige dood niet tevergeefs te laten zijn en de Vlaamse Nationalistische zaak te dienen, wat hij steeds heeft gewild ”

JN : – Bedoelt u dat Vlaanderen wel wat échte Vlaams Nationalistische helden kan gebruiken uit recentere geschiedenis dan 1302?

SB: – “Met zoveel woorden zou ik dat niet zeggen, maar inderdaad, we kunnen wel wat Vlaams Nationalistische helden gebruiken. We namen dan even contact op met ’t Scheldt, die de laatste tijd al fantastisch speurwerk hebben verricht om de VLD te beschadigen, nadat we geruchten vernamen dat Jurgen Conings te veel wist over bepaalde politici en generaals.

JN : – En u Tom Van Grieken, denkt u ook daadwerkelijk dat Jurgen Conings te veel wist?

TVG Vlaams Belang: – “Wel, er waren van in de beginne toch al veel hiaten in het verhaal, waardoor wij aanvankelijk ook zeer gereserveerd en karig met commentaar waren. Al heel vroeg stelden wij ons de vraag hoe die man enigszins aan die wapens kwam, maar we hebben wijselijk gewacht tot Theo Francken de eerste tweet plaatste, met onmiddellijk een aanval op Ludivine De Donder, hierover.”

“Het was heel fijn van Theo dat hij Jurgen Conings geen terrorist noemde en de aandacht vestigde op zijn gezin

“Ik plaatste toen mijn eerste tweet over Jurgen Conings een beetje in dezelfde stijl, we hadden een deel van de publieke opinie mee met het bericht van Tomas en de steungroepen, dus het was de gok waard” Tom schuift de beide Tweets naar voor.

JN : -“En in de info die ’t Scheldt u bezorgde, zit genoeg materiaal om een explosieve film te maken die ook voldoende geloofwaardig is?”

SB :”De info die we tot nu toe hebben is vooral van familie en van Deep State onderzoekers , maar die is vooral van privé aard en heel geheim en gaan we hier nu niet vrijgeven. Als er iets met ons gebeurt, dan wordt dit openbaar gemaakt. “

JN : Ontvingen jullie dan al bedreigingen?”

SB : “We kunnen alleen maar zeggen dat bepaalde buitenlandse diensten hier mee bezig zijn

JN : “Hoe zo, buitenlandse diensten

TVG : “-Daar kunnen we nu niet te veel over zeggen

Als u een verhaal wil brengen van een Vlaams Nationalistische held die tegen wil en dank tegen het systeem is opgestaan, zal u toch met een ijzersterk scenario moeten komen dat voldoende geloofwaardig is, of zie ik dat verkeerd?”

TVG : “Wel, we hebben een man die fan en lid was van onze partij. Maar door de inquisitie tegen extreemrechts, zelf het heft in handen wou nemen. Ik ben er zeker van dat veel mensen in Vlaanderen zich hierin herkennen.”

JN : “Ah zo, zijn er zoveel extreem rechtsen in Vlaanderen?”

TVG : “Uiteraard, al onze leden, maar ze weten het nog niet allemaal.”

SB :”We hebben ook een uitzonderlijke scenarist gevraagd, voor deze uitzonderlijke film”

JN : “Ah zo, juist”

SB : “Tomas Boutens, die in dezelfde kazerne zat als Jurgen en heel goed weet hoe het is om een extreemrechts militair te zijn.”

SB : – Tomas Boutens heb ik ontdekt in het interview met Rudy Vranckx, destijds. Ik vond toen dat hij wel op een zeer overtuigende en coherente manier zijn omvolkingstheoriën en waanbeelden verkocht kreeg.”

TVG “- Tomas Boutens is echt de geknipte man voor de job. Vergeet niet, hij is ook ex-para en zal dus een perfect explosief scenario schrijven dat van Jurgen Conings een onvergetelijke held maken. Voilà, hij komt er net aan met zijn blitse Harley. Je kan het hem zelf vragen wat hij in petto heeft.”

JN : – Dag Tomas, wat een carrièrewending, van extreemrechtse guru en revolutionair naar scenarist. Ben je blij?

Tomas Boutens : “blij kan ik niet zijn, hé, ik verloor een strijdmakker, maar ik ben wel verheugd te zijn gevraagd voor de nobele missie, ervoor te zorgen dat Jurgen Conings, het voorbeeld wordt van alle andere ridders en vikings in Vlaanderen, dat is het minste dat ik voor hem kan doen, want hij als een held gestorven voor onze zaak.”

JN : – Met wat ik tot nu toe vernam van Tom en Siegfried, wordt het nog een hele klus voor jou om iets boeiends te brengen, ik zou niet weten waar beginnen.”

TB : – Dat is ook omdat jij ten eerste geen militair bent, de realiteit niet ziet. Wij hebben geleerd om alle aanwezige elementen in je omgeving en context, te gebruiken om te overleven. “

“- Maar als dat je stijl van vragen stellen is ben ik weg. Die fascisten van Facebook,sloten mijn account af en mijn hele netwerk, moet ik helemaal opnieuw beginnen, dus ik heb wel nog iets beters te doen en als journalist besef je best dat Tom en Siegfried erop aandrongen je te woord te staan en ik hier zit om die reden, vergeet dat maar niet. Don’t push your luck”

TVG : -“Ja het is echt een schande wat facebook doet, zelfs de mijne…”

JN : -“Tom, we hadden het liever buiten het gesprek gelaten, omdat dit hier nu niet ter zake doet, maar als u zelf begint over censuur te klagen, we vernamen recent dat uw partij het mediakanaal van de Vlaamse Geuzen heeft geblokkeerd… We zijn ervan overtuigd dat dit een misverstand is, gezien jullie betoging in Mechelen en de strijd voor absolute vrije meningsuiting? ”

SB : – “Ahm, ahum. We hebben Tomas aan boord gehaald omdat het toch belangrijk is dat we de voorziene subsidie van 1,5 miljoen van het VAF kunnen verantwoorden met stevige argumenten en scenario. Je weet hoeveel heisa er al was over die propagandafilm tegen extreem links over de brand in de Inno… Dat kunnen we missen, he”

JN : – “Wel Tomas, kan je in grote lijnen al even vertellen wat je in je hoofd hebt, als scenario en als primeur voor onze lezers, waaronder heel veel fans van jou en Jurgen, die allemaal, de voorbije weken met argusogen de zaken hebben gevolgd. Het zal toch veel meer zijn dan een natuurfilm over laatste boswandeling met fatale afloop?”

TB : – “Het was even puzzelen met verschillende elementen die we al kennen. Die zijn dat Jurgen een MP, militaire politie was. Hij was even in Afghanistan en dat is ook het mekka van de papaverteelt.

JN : – “Jurgen Conings deed in drugs? “

TB : -“Neen, hoe durf je het zelfs maar te denken, man. Jurgen was juist volledig clean, zuiver tot op de graat, en onomkoopbaar en het werd zijn dood, daarom wordt de titel naar alle waarschijnlijkheid, “Rambi, de cleane Bosnazi

JN : “- Wij vernamen toch dat Jurgen zware medicatie voor depressie slikte en aan psychoses leed”

TVG :- “Gelukkig zitten er extreemrechtse in het leger zitten, want zij zijn de enigen die in 2024 zullen kunnen garanderen dat we de macht zullen kunnen grijpen.”

JN :-“Ah, Tom, Denk je zoals Trump en Qanon dat de Deep State zal verhinderen dat je in 2024 aan de macht komt?”

TVG : “-Moest je weten hoeveel geld er omgaat in de drugswereld, dan pas begrijp je hoe groot de corruptie is binnen de deep state. En het establishment zal er alles toe doen om te verhinderen dat wij aan de macht komen”

SB : -“Fantastisch gewoon, we gaan zeker ook naar Hollywood””

TB : – “We gaan ervan uit dat Jurgen geen PTSS opliep omwille van de missie, maar omwille van alles wat hij ontdekt had in Afghanistan met drugs undercoveroperaties en onderlinge afrekeningen waarbij de slachtoffers als oorlogshelden teruggestuurd werden of “verdwenen”

JN : – “Oh, dus een CIA-DEA complot, Flemsh style. Spannend. Maar er zijn toch gelukkig maar amper militairen gesneuveld in Afghanistan?”

TB : – “We gaan je niet de hele film al vertellen ook hé, maar zijn overste wordt gechanteerd door de smokkelende militairen, die compromitterende foto’s hebben van hem, nog van tijdens een geheime undercover missie en een goed overgoten nachtje in een bordeel Club Helga, met een generaal die ook in de combine zit”

JN : – “En waarom zou Jurgen niet hogerop zijn gegaan

TB : – “Zijt gij ooit militair geweest? Neen, precies. Kameraadschap, loyauteit en eer hé makker. Iets dat journalisten niet kennen, hé.”

JN : – “En Jurgen werd getergd door de gedachte dat hij weet had van illegale activiteiten en kon het niet meer aan, hierover te zwijgen?”

TVG :– “Dat is een mogelijkheid, maar we proberen nog een geloofwaardige trigger te vinden, een evenement of gebeurtenis, die hem heeft de beslissing nemen om zijn actie te ondernemen en het systeem van binnen uit te willen aanvallen”

JN : -“Terwijl u het vertelt Tom, begint het bij mij te dagen, dat dit wel dé reden is waarom jullie zo sceptisch zijn over die plannen dat Jurgen, Marc Van Ranst en zijn gezin had willen treffen”

TVG : -“Ja, wel dat moeten we ook nog zien weg te werken, want de linkse deugmens wijst met de moraliserende en beschuldigende vinger naar ons, wat natuurlijk totaal van de pot gerukt is

TB :- “Luister, Marc Van Ranst die zoekt dat zelf, hé, er zullen nog Jurgens opstaan.”

JN : – “In alle eerlijkheid, de gematigde mensen lijken dat ook te vrezen. Als ik zo vrij mag zijn een suggestie te doen, op basis van de vele lezersbrieven en mails die we mochten ontvangen, is het gegeven Marc van Ranst, niet echt weg te denken bij Jurgen Conings, hij bedreigde de viroloog ook on line.”

SB :– “Naar mij moeten ze niet kijken, hoor, het is niet omdat ik het dagelijks over de Grootviroloog heb gehad het laatste jaar, dat Jurgen is beginnen flippen, hé. Als het zo zit gaat het feest niet door hé”

TVG : “Rustig Siegfried, we mogen toch blij zijn dat Jan, journalist zijnde van een onafhankelijk medium, ons hierop attent maakt. Denk aan de geloofwaardigheid. We vinden wel iets”

JN : -“Heren, wij willen vooral geen onenigheid tussen u veroorzaken door onze kritische opmerking. Maar u zal toch tot een concensus moeten komen, wie u als zondebok zal slijten. Jullie hebben echt een trigger nodig, anders maken recensenten jullie af.”

TB :-“Naar mij moet je ook niet kijken, ik zit al in het vizier omwille van dat bericht met steun aan Jurgen.

JN :– Bedankt voor het interview. Een laatste puntje, misschien kan één van deze 4 stukjes u helpen bij de queeste naar een zwart schaap. Ze komen uit ons recent archief en werden ons ook toegestuurd door bezorgde burgers.

“Sommigen vragen zich toch enigszins terecht af hoe erg het is gesteld met de cognitieve dissonantie bij bijna 30% van de Vlamingen. Jullie niet?

.

Nawoord

We richten ons hierbij tot de familie en naasten van Jurgen Conings en willen eerst en vooral ons medeleven betuigen voor het verlies van echtgenoot, vader, schoonzoon en allicht dierbare vriend en strijdmakker voor velen.

Wat uw politieke overtuiging ook moge zijn, we blijven mensen en zetten onze verschillen opzij op zo’n momenten.

Indien ons stuk satire uw heeft gekwetst, dan willen wij ons hierbij oprecht verontschuldigen en toelichten, wat de beweegredenen zijn.

Wij lachen enkel met de mensen die nu proberen uw drama te misbruiken voor een politieke agenda, maar die nooit zo veel van Jurgen hebben gehouden als u dat deed en allicht nog steeds doet.

Vlaams Belang bekent kleur.

.

4 leden van het extreemrechtse Voorpost zijn veroordeeld in Mechelen, voor haatzaaierij en het aanzetten tot geweld, ten gevolge van een betoging waarop een spandoek met de tekst STOP ISLAMISERING en silhouetten van vrouwen in burka. Hieronder de motivatie van het vonnis.

.

.

Wie ze volgt, kent de rol van Vlaams Belang en Voorpost in de gebeurtenissen in Puurs, op 16 en 18 oktober 2020 en kan alleen maar beamen dat Vlaams Belang, haar aanhangsels elke gelegenheid aangrijpen en desnoods verdraaien om de haat tegen mensen met een migratieachtergrond, moslims, “illegalen”, virologen, “links” of de regering aan te wakkeren.

.

Daarom concentreren we ons op één van de sleutelfiguren van dat vonnis en de onweerlegbare rechtstreekse link tussen Vlaams Belang en Voorpost en waarom Tom Van Grieken, Vlaams Belang en in hun kielzog, NVA, moord en brand roepen, bij dit vonnis.

.

.

Luc Vermeulen, is één van de veroordeelde Voorposters en maakt bijna altijd deel uit van de “veiligheidsdienst” op de evenementen van de partij.

Luc Vermeulen is ook de man die van Tom Van Grieken, de cheque van 3.500 euro mocht ontvangen tijdens de “Warmste week”, toen ze hun Vlaamse identiteitskaarten hadden verkocht, voor “Vlaamse Solidariteitshuizen”. Tegenover de uitgaven aan propaganda kan men begrijpen dat de man amper kon lachen bij de opgevoerde show.

.

.

Luc Vermeulen verschijnt met hetzelfde “spandoekske” ook in de reportage van RTBF van 21/5/20, (waar hij ook als veiligheidsagent ook voorkomt van Salvini, vreemd volk waarvoor Vlaams Belang een privéjet huurde die dag)) die door de VRT halsstarrig genegeerd wordt, ook in de berichtgeving omtrent dit vonnis, terwijl de passage laat zien, hoe Luc Vermeulen zich van geen kwaad bewust is, want hij staat daar toch niet met mitrailetten

Gewoon met dat bewuste “spandoekske“…

te betogen aan een school die een schooluitstap doet naar gebedshuizen, van verschillende godsdiensten

De psyche van Luc Vermeulen omtrent dit alles legt hij zelf nog eens uit aan de schoolpoort :

.

.

De dag voor het vonnis kon Luc Vermeulen nog een nieuwtje uit de media aanwenden om wat galgenhumor te verkopen, al zag hij de bui precies al hangen.

.

Zijn post na het vonnis in, is in de gebruikelijke Vlaams Belang/Voorpost/NVA stijl van “kijk eens hoe wij onze mening niet meer mogen zeggen” van “dictatoriaal Links” en zoals verwacht is hij niet zinnens over zijn eigen gedrag en acties na te denken en hitst verder de gemoederen op, want “de Vlaming wordt de mond gesnoerd”

.

Luc Vermeulen is strijdvaardig, gesterkt door de tweets van Vlaams Belang, NVA, ter zake. Niet toevallig ook uitgerekend de 2 partijen die absoluut tegen het correctionaliseren van haatspraak zijn, een belangrijk deel van hun handelsfonds.

.

.

Luc Vermeulen is dus niet zomaar een meeloper, dat Tom Van Grieken zo maar kan wegzetten als een “marginaal geïsoleerd” geval, zoals Vlaams Belang, haar mandatarissen, leden of aanhangers doorgaans wegzet, als ze het net iets te bruin bakken.

.

Luc Vermeulen is zo’n icoon binnen de extreemrechtse organisaties van Vlaanderen, dat een, zelf voor geweldpleging veroordeelde verkozen Vlaams Belanger en Europarlementariër, zelfs de scheiding van de machten vergeett en zich al even in de onafhankelijke republiek Vlaanderen waande en de betrokken rechter, net als virologen, zo goed als vogelvrij verklaarde, door ze te doxxen.

.

.

En Vlaams Belang Jongeren kozen voor een whataboutje mbt tot een ander vonnis van deze rechter.

.

.

.

Luc Vermeulen is een oudgediende, volgens onze info ook reeds lid van de verboden en gewelddadige militie VMO en is misschien ook de reden waarom Tom Van Grieken zo hevig reageert, dat hij zelfs voor dé Luc wil gaan betogen, vandaag 13 juni 2021.

De rechter doxxen, daar waagde hij zich toch maar liever niet aan, als partijvoorzitter en “ideale doodbrave schoonzoon“. Hij koos eerder voor een slinkse retweet zonder comment, rechtstreeks gevolg van het doxxen van de rechter door Tom Vandendriessche

Uiteraard retweet Tom Van Grieken iemand zonder mandaat of directe banden maar bekend als aanhanger… Tom Vandendriessche had de zijne na een uur verwijderd. Het doel was duidelijk bereikt…

Maar Tom Van Grieken heeft het niet geschreven…

Hij retweet alleen maar “wat de mensen denken“… De oogst binnenhalen zeg maar…

.

.

Over het geweld in Puurs en de aanloop er naar toe, leggen we nog de hand aan apart artikel, met de nodige bewijzen en alle reeds bekende details, nog onbekende details, de chronologie en opmerkelijke wendingen, in een bewogen weekend, in het anders zo rustige Puurs.

.

In de beoordeling van het vonnis in Mechelen, is belangrijk om weten dat Luc Vermeulen en Voorpost, een geval van “zinloos” geweld, tussen pubers, hebben aangegrepen, zonder zich te bekommeren om vermoedelijke voorgeschiedenis, een week lang de gemoederen hebben opgehitst, voor 2 betogingen.

Pubers hadden zelf een filmpje gepost, waar een andere tiener eerst een dansje moest opvoeren en dan wat klappen kreeg.

Dries Van Langenhove en Filip Brusselmans, stelden het geval voor als een geval van agressie van allochtonen op “brave Vlaamse kindjes”.

Beiden heren zouden zelfs aanwezig zijn in Puurs, de zondag.

.

.

De Affiches zijn duidelijk tegen allochtonen gericht. En de veroordeelde neo-nazi Tomas Boutens van BBTE, die ook wordt genoemd in het dossier Jurgen Conings, roept op om de vrijdag 18 oktober 20 naar Puurs te komen.

.

.

Het is ook onder een post terzake van Tomas Boutens, dat een zekere Michael Gunther Blum die het adres doxxt van één van de “vermoedelijke daders” in Puurs, met alle gevolgen van dien.

.

.

Het gericht geweld tegen allochtonen van de vrijdag zullen we in een apart artikel toelichten. Belangrijk is dat de moeder van het “slachtoffer” zich distancieert van het geweld in een openbaar bericht als antwoord op een post van de zus van de dame, wiens woning werd belaagd, bovenop de auto, kort daarvoor.

Opmerkelijk is dat ze er zelf niet wou bij zijn de vrijdag met het geweld, “omdat dit om Vlaams Belang ging”

.

Ook al zijn er mensen uit Puurs, die Tomas Boutens informeren dat het verhaal eerder gezocht moet worden bij het “lastigvallen van heel jonge meisjes“, wuift Tomas Boutens dat weg “aangezien hij de details niet kent” en is het voorval in Puurs een “symboolvoorbeeld van de malaise in dit land” en het gaat hem niet over dit “specifiek geval“, het doel heiligt duidelijk de middelen.

.

Terwijl in Puurs de tongen steeds meer begonnen los te komen na het geweld, plaatst de mama op zaterdag 17/10/20 in allerijl een berichtje in de steungroep voor haar arme zoon, waaruit blijkt dat dat “zinloze geweld”, plots toch een zekere en lange voorgeschiedenis kent, wat al een heel ander licht werpt op het verhaal. Ze maakt alvast gewag van sexting en probeert de schade te beperken.

.

.

Haar post genereert reacties, ook van mensen uit Puurs zelf en steeds meer details komen boven drijven, de groep wordt privé gezet. Deze komen in ons apart artikel nog ter sprake. Toch zagen een uur later Dries Van Langenhove en Filip Brusselmans, amper een uur later af van hun voornemen te komen.

.

Niet tegenstaande de belaging op een auto met 3 migranten en belaging van een gedoxxte privéwoonst, terwijl het verhaal al duidelijk niks te maken heeft met migratieproblematiek, maar een “slachtoffer” dat zelf dader blijkt te zijn van ernstige feiten met minderjarigen, post de nu, in Mechelen veroordeelde Luc Vermeulen, nog een opruiende oproep de zondag 18/10/20, tegen “agressie van allochtoon crapuul

.

.

Ook de speech van Bart Van Pachtebeke , voorzitter van Voorpost, laat niets aan de verbeelding over, hoe een “mars tegen pesten” volgens de moeder, niets anders was dan een grote maskerade om ranzigheid, haat en geweld tegen allochtone te propageren.

.

.

.

De dinsdag blijken “de geruchten” ook bevestigd in de pers op 20/10/20, waar melding wordt gemaakt van 2 klachten tegen “het slachtoffer”, waaronder zedenfeiten.

.

.

.

Als Tom Van Grieken dus luidkeels verkondigt te gaan betogen op 13 juni in Mechelen, om Luc Vermeulen zijn recht op Vrije Meningsuiting te verdedigen, en in het verlengde de angst- en haatzaaierij op basis van beelden en verdraaide feiten, het aanzetten tot geweld, heeft het alvast het voordeel van de duidelijkheid en zijn actieve betrokkenheid in dit stinkend zaakje.

.

Bovenop de reeds initiële opruiing door Van Langenhove en Brusselmans, post Tom Van Grieken op vrijdag 16/10/20, amper 5 minuten later, dat een auto op zijn betogend volk inreed en heeft hij de zaterdag, 17/10/20, terwijl het omgekeerde reeds bevestigd werd door politie en parket, nog het opgenomen filmpje van uit de auto, dat in de media verscheen, opggeladen, om het begin er uit te knippen en zelf te herposten, voor zijn volgzame aanhang, sprekend van een “aanslag op vreedzame betogers”. Nadat diezelfde betogers dus bovenop de auto, nog een privé woonst hebben belaagd.

.

.

Opmerkelijk was vooral de stilte van Tom Van Grieken, Vlaams Belang, Voorpost en NVA, na de reconstructie van de belaging, minuut per minuut, van die auto, in de docu van Telefacts.

.

Het Hof van Beroep kan dit alles niet negeren.

.

.

Het vonnis in Mechelen voorstellen als een aanslag op de vrije meningsuiting is dan ook ridicuul, wanneer men kennis neemt van de manipulatie van Puurs en het beoogde doel ervan.

Het laat enkel vermoeden dat de betrokken rechter, zich er goed van bewust zijnde, dat dit over een grondrecht als vrije meningsuiting gaat en het maatschappelijk belang en gevolgen van haar vonnis, haar werk ten gronde heeft gedaan en het volledige plaatje heeft bekeken, waarvoor dat “spandoekske” staat en wat het beoogt en tot welke haat en geweld het leidt..

.

Laat ons de komende betoging in Mechelen dan ook benoemen zoals ze is :

Eis op rechten op hatespeech, fakenews, intimidatie, manipulatie en geweld van uit de extreemrechtse zijde en partijen. En sinds Jurgen Conings, mogen we daar gerust ook terrorisme aan toevoegen.

.

En, welke NVA mandatarissen zien we in Mechelen verschijnen op 13/6/21?

.

.

Extreemrechts is er in geslaagd om onze media (en dan vooral de staatsomroep) in die mate te intimideren, dat ze in de studio amper nog durven Tom Van Grieken of andere Vlaams Nationalisten, met feiten als Puurs, te confronteren.

.

De zaterdag brengt de Standaard al de ware toedracht rond de aanval op de auto.

.

.

De zondag bleven VRT zelfs nog het fake news dat het een “geval van migranten die een Vlaamse jongen hadden aangevallen” verspreiden, alsook dat “een auto op de betoging was ingereden“. Geen woord over de belaging van de privéwoonst. Ook niet van het 16 jarig meisje met migratieachtergrond, dat die zondag aan het station in Puurs, belaagd en uitgejouwd werd…

.

.

.

De maandag voert het Nieuwsblad, het “slachtoffer” nog’s op en wat zetten ze in de kop… De Vlaming moest de leugen onthouden. Hoewel de mama op de hoogte is van de aanval op de privéwoonst ook…

.

.

Op geen enkele moment is er een rechtzetting gekomen.

Alleen Telefacts deed de moeite om de gebeurtenissen te reconstrueren. En dan nog. Ze maakten meer publiciteit voor hun aflevering over Britney Spiers dan hiervoor en zwegen over heel wat meer compromitterend materiaal.

.

Bij de VRT, vragen ze steeds aan gasten om de haat en het geweld die zou gegenereerd zijn door de retoriek van Vlaams Belang/NVA, aan te tonen

Als je dan uitgerekend wordt uitgenodigd naar de studio, zoals Melissa Depraetere van Vooruit, ten gevolge van Jurgen Conings en de dreiging van extreem rechts, noch de inhoud en motivatie van het vonnis, noch de feiten van Puurs kent, sta je uiteraard met je mond vol tanden, als je die vraag krijgt.

Het was beschamend om zien. Zelfs Bilzen was haar onbekend.

Het gevolg is dat ze live in de studio bleven focussen op de kreet “Stop Islamisering” en niet waar het écht over gaat. Zelfs geen duiding rond Luc Vermeulen.

Als men extreemrechts werkelijk wil aanpakken is het tijd om holle praat achterwege te laten dat Vlaams Belang gericht haat en geweld zaait. Er zijn genoeg feiten waarmee je het concreet kan aantonen.

Je wint die strijd niet in de rechtbank, maar met argumenten, elke dag opnieuw. En met kritische media die de demagogie doorprikt.

.

Hoe schiet ik me zelf in de voet, BLM en Co?

Elke keer opnieuw, slagen individuen er in om de gelegitimeerde vragen over politiegeweld, in de kiem te smoren door zich te misdragen op betogingen, verondersteld tegen elke vorm van geweld te zijn, niet alleen politiegeweld.

Dat is 1 zaak.

De Voorbije week maakt extreemrechts geen goede beurt na de couppoging van Trump vorige week en wordt de dreiging van extreemrechts éindelijk aux sérieux genomen. Ook hier.

BLM, of aanverwante organisaties in België, is het hierin volledig ontgaan dat BLM, Antifa voortdurend worden gebruikt in de verdediging van Trump, al dan niet terecht verwijzend naar het geweld, vernielingen, plunderingen en brandstichtingen.

Ik veronderstel dat ze misten dat zowel Tom Van Grieken, als Bart De Wever, allebei, tot twee maal toe, naar BLM en Antifa verwezen, vrijdag in Ter Zake. De ene toen hij verschillende maal werd gevraagd wat Dries Van Langenhove beweerde in zijn tweet over Trump. De ander toen het over Trump zijn verantwoordelijkheid ging over de bestorming van het Capitool.

2 x bezorgen jullie het Vlaams Belang, maar nog meer NVA hét propagandamateriaal, op cruciale momenten, waar NVA hun non-beleid en holle retoriek doorprikt worden.

  1. BLM juni – Assita Kanko in “@deafspraak” en in “de 7de dag”

De donderdag voor de betoging zet Assita kwaad bloed met haar uitspraken in @deafspraak over “het individu die verantwoordelijk is om zelf zijn kansen te grijpen” en ontkende ze de cijfers over structureel racisme.”

Daarop reduceerde ook het racisme in België tot een meme die haar werd toegestuurd met de afbeelding van een Bounty, en vroeg ze furieus “waar de verontwaardiging bleef van links”.

https://schildervrienden.blog/2020/06/06/bounty/

De daarop volgende zondag was ze er weer en ging ze af als een gieter. In die mate dat het enige fragment dat ze er uit op Twitter zette was een uitspraak van een uitgenodigd burger, van vreemde origine.

https://schildervrienden.blog/2020/06/16/bounty-vs-mars-seen-by-galak/

Diezelfde dag gaat ook de BLM betoging door. Deze werden ondanks de inspanningen van de organisatoren en de reeds vele kritiek omwille van de Coronamaatregelen, ontsierd door rellen, geweld, vernielingen en plunderingen.

Resultaat : alle aandacht ging naar de rellen en zijn sinds toen het standaard whataboutisme wanneer men extreemrechtse haatzaaiers confronteert met hun gewelddadige en agressieve zijde. Elke keer opnieuw, los van de beschuldigingen dat het allemaal niet Coronaproof verliep.

Hierdoor ontsnapte Assita aan alle aandacht alsook haar holle retoriek die ze had gevoerd daags voordien, die wel bleef hangen en waar haar partij repetitief op blijft hameren : “Er is geen institutioneel racisme in België, het zijn bepaalde jongeren die zich misdragen.”

2/ BLM- Ibrahima- Melikan Kucan- Theo Francken

De man die jullie te pas en te onpas, basht sinds juni, ligt door zijn onkunde in de touwen, doordat een medewerker onder zijn ogen en beleid, kon frauderen op grote schaal met humanitaire visa en er woedt een hevig debat over vrije meningsuiting, waar jullie ook op de korrel worden genomen, omdat wij, verdedigers van de democratische rechtsstaat en mensenrechten, jullie alle vrijheid geven zich te misdragen zonder kritiek en dat de extreemrechts denkende mens zijn mening niet mag verkondigen.

Dat Ibrahima is gestorven en de manier waarop, roept inderdaad veel vragen op, die worden onderzocht. Voor de ouders en vrienden een verschrikkelijk verlies en jullie kregen de mogelijkheid een betoging te houden, in volle 2de Coronagolf, wat alweer koren op de molen is voor partijen die het gevoel uitbuiten bij dezelfde mens die al denkt zijn mening niet te mogen verkondigen.

In plaats van jullie terechte vragen op een diepgaand onderzoek kracht bij te zetten, werden er nieuwe feiten toegevoegd aan het arsenaal what-aboutjes en filmpjes die gretig door extreem rechts zullen worden gedeeld in hun propaganda.

En nog erger, ipv de aandacht op Theo, Kucan en het gesjoemel bij NVA te houden, waren jullie opnieuw het gespreksonderwerp van de namiddag, avond en allicht nog voor een paar weken.

Kortom : Op 2 belangrijke momenten die helpen in jullie en onze strijd, slaagt men er in om door geweld, plunderingen en vernielingen alle aandacht op te eisen en ziet de massa alleen maar dat.

Wanneer je dagelijks de on line haat bestrijdt, kan ik u verzekeren dat op die momenten, een mens er moedeloos van wordt.

Denk verdomme eens na en pak die relschoppers zelf aan.

Zo verliezen jullie alle geloofwaardigheid, sympathie en vooral de legitimiteit van jullie eisen.

Denk verdomme na.

Bij deze ook mijn innige deelname aan de ouders van Ibrahima, alsook zijn failie en vrienden.

De schrik van Breendonk

.

De false flag in Puurs 16 en 18 oktober

Vlaams Belang en Voorpost organiseerden op 16 en 18 oktober 2020 in Puurs 2 marsen nalv een geval van geweld onder jongeren, zonder zich te bekommeren om de voorgeschiedenis die tot het geweld had geleid en recupereerden dit om opnieuw de moslims en migranten te stigmatiseren.

.

Puurs, op amper 10 km van Breendonk, begot.

.

Dries Van Langenhove was heel duidelijk in de aanloop naar, 2 dagen voor de eerste mars :

.

.

Op 15 oktober, 1 dag voor de mars van de vrijdag post Dries Van Langenhove eveneens dit filmpje, waarin hij zeer duidelijk de feiten uit Puurs linkt aan een bepaalde gemeenschap… Opnieuw.

.

.

In Puurs zouden Dries Vanlangenhove en zijn compaan Filip Brusselmans de zondag zelfs komen speechen…

.

Tot de zaterdag rond 16 u, de moeder van het “slachtoffer”, na geruchten, een post zette waarin haar oogappel plots “geen heilige” meer was, maar een “goede” jongen.

.

.

De dinsdag publiceerde De Morgen een artikel, dat een minder fraai beeld schetste van het “slachtoffer”. Er blijken 2 klachten tegen de jongen te lopen wegens bedreiging en aanranding van de eerbaarheid…

.

.

De betoging van de vrijdag, had veel weg van een geplande lynchpartij op allochtonen.

.

Eerst werd een auto met drie inzittenden van vreemde origine belaagd, met als gevolg dat de auto in allerijl moest wegvluchten. Onze media kregen natuurlijk eerst foto’s en een verhaal toegestuurd van de daders die “slachtoffer” waren…

.

.

Tom Van Grieken postte dit filmpje om zijn aanhang op te hitsen met de versie van de betogers, maar knipte het begin er mooi uit. Hier het volledige stuk.

.

.

Uitgerekend vandaag, terwijl ik deze blog schrijf, publiceert Sceptr, “een slachtoffer van de aanslag”. Om het geheel geloofwaardig te maken, wordt beroep gedaan op een zekere Kristof Luypaert, criminoloog en ex-commissaris. De aanhang moet het slikken, zonder andere bronnen te raadplegen…

.

Met de beelden net nog eens te hebben gezien, lijkt de meest interessante passage de geciteerde verklaring van Dhr Van Durm zelf, die haaks staat op de beelden… Maar hij vindt het logisch dat je op een auto klopt… die stil staat… Veel succes met uw klacht, meneer.

.

.

De daders worden opnieuw opgevoerd als slachtoffer. Sinds de repressie is het nooit anders geweest met die extreemrechtse Vlaamsnationalisten.

.

Daarna werd door de schuimbekkende bende koers gezet naar een gedoxxt adres, waar vermoedelijk “daders” woonden. Daar werd de woning belaagd, werden bloempotten tegen de gevels geworpen, en werd Bengaals vuur aangestoken…

.

.

Hieronder een opname van toen, eveneens van uit een wagen. Je hoort een betoger roepen “waar zit die vreemdeling”

.

.

De zondag werd dan nog een kind van vreemde origine belaagd en uitgejouwd aan het station van Puurs.

.

Merkwaardig detail : Ondanks de betoging verboden was, zowel de vrijdag als de zondag, werd geen enkel heethoofd gearresteerd. Een moedige burgemeester daar in Puurs… Niet toevallig opnieuw een CD&V’er.

.

Gelukkig waren ze in Kortrijk moediger en wakkerder dan de pers, die met hun eerste titel blijk gaven van gewillig mee te werken aan het huidige klimaat van haat en angst ten aanzien van migranten. Wouter Vermeersch recupereerde een identiek faits divers om net hetzelfde te doen. Het” slachtoffer” in Kortrijk, betrof een jongeman die serieus losse handen had naar dames toe en ook een voorgeschiedenis had met de “dader”.

.

.

We kunnen dus stellen dat wij dat week-end in Puurs, door het oog van de naald zijn gekropen. Wat als er de vrijdag echt gewonden waren gevallen, of erger?

.

Onze reactie

Vlaams Belang en Voorpost, bezondigden zich hier (alsook 14 dagen later in Kortrijk) aan het uit context halen van een faits divers om een bepaalde bevolkingsgroep te stigmatiseren, met aan de oorsprong wangedrag van het slachtoffer, dat wegens een te laks optreden van overheden uit, heeft geleid tot een ontsporing van “zinloos geweld”.

.

Valt dit niet onder de racisme wet : Aan de hand van een individueel geval, een volledige gemeenschap viseren, dan nog op basis van verdraaide feiten?

.

Is dit geen opruiing en een poging onze sociale cohesie te ondermijnen met raciale haat? Islamofobie is zelfs niet mogelijk als excuus, 3 van de “daders in Puurs zijn katholiek…

.

Ingetogen en discrete actie

Schild”er”vrienden wou, met respect voor de Corona maatregelen een ingetogen, discrete en symbolische actie organiseren. Zonder slogans, zonder provocaties, geroep of kabaal. En ook zonder veel promocampagne, gewoon discreet binnen ons netwerk aan mensen, zowel links als rechts, die het discours niet meer pikken.

.

Het plan was om mensen op te roepen valiezen te komen afzetten aan de ingang van het Fort van Breendonk, met de bedoeling deze op elkaar te stapelen, hiervan een foto te nemen en deze foto dan gebruiken voor campagne met de slogan “Valiezen vol argumenten tegen hatespeech”.

.

Waar zou het meer betekenis en kracht hebben dan voor de toegangspoort van het kamp der gruwel en waanzin.

.

De koude douche

Vol moed namen wij contact op met ons nationaal gedenkteken om hiervoor de toelating te vragen. Gezien onze bedoeling en het discreet karakter van onze actie, gingen we ervan uit dat dit geen probleem zou zijn.

.

De heel vriendelijke meneer aan de andere kant van de lijn, meldde me toen dat het directiecommité van de herdenkingssites (dus ook Dossin) als de dood zijn voor akties, ongeacht de omvang, die zouden kunnen leiden tot represailles onder de vorm van vandalisme etc, vanuit een bepaalde hoek.

.

Er werd ook verwezen naar de tweets van dezelfde Dries Van Langenhove van 19 en 22 november 2019, toen een school uit Diksmuide plande om een het Fort van Breendonk te bezoeken.

.

.

De uitgebreide video waar hij het over heeft, kan u hier iets verder bekijken.

.

U zal merken dat zijn enige aangevoerde bewijs de terechte reactie was van Marc Van Ranst. De mails van “bezorgde ouders, leerlingen en zelfs leerkrachten” blijven holle woorden.

.

.

In het filmpje overtreedt Dries bovendien opnieuw zijn opgelegde voorwaarden door de rechtbank, zijnde het verbod over zijn rechtszaak te communiceren en permitteert hij zich opnieuw, voor de zoveelste keer om getuigen uit die rechtszaak (Pano en VRT) te belasteren en te intimideren.

.

.

Zelfs nog in mei dit jaar, nadat het parket zijn voorwaarden nogmaals bevestigde, veroorloofde Dries Van Langenhove zich opnieuw ongestoord deze te schenden.

.

.

Tot zo ver dus de relevante elementen uit zijn “uitgebreide video” over het topic.

.

Grenzeloze intimidatie

Tot en met dat telefoongesprek met de mensen van Breendonk, was ik ervan overtuigd dat deze on line intimidatie vooral een effect zou hebben op het onderwijzend personeel, dat de rol van het Vlaamsnationalisme in de 2de wereldoorlog en haar rol in de begane misdaden tegen de menselijkheid, amper nog zouden durven belichten.

.

Het gaat dus veel verder dan dat. Onze nationale gedenktekens van de holocaust en de misdaden van het Nazisme, worden door de extreemrechtse zijde ook geneutraliseerd. Moeten de gidsen daar ook op hun tellen passen omdat ze historische feiten weergeven zoals ze zijn en waarschuwen voor totalitarisme, haat van andere rassen en andersdenkenden?

.

Terwijl ons nationaal monument ter herinnering van WO1, met de inscriptie “Nooit meer oorlog”, jaarlijks tot 2 maal toe wordt gekaapt (net als het Vlaming zijn) door onze nationaalsocialisten, om oorlogstaal en haat te spuwen, zit het Fort Van Breendonk blauw van de angst om represailles, mocht er iets worden georganiseerd tegen de hatespeech en rassenhaat, op hun terreinen. Laat het even door sijpelen.

.

Als meneer Tom Van Grieken ons vraagt “waar ziet u extreemrechts geweld?” kunnen we hem alvast verwijzen naar deze zaken. Het geweld in Puurs, om xenofobe motieven, op amper 10 km van Breendonk, waar ze met een permanente vrees zitten voor vandalisme.

.

Wordt het niet stilaan tijd, om alle fratsen van de voorbije jaar te bundelen in 1 dossier en deze partij te veroordelen voor hetgeen ze werkelijk is.

.

Straffeloosheid?

Laat het nu net die partij zijn die de mond vol heeft over vrije meningsuiting en dé heersende straffeloosheid.

.

Met elke dag dat Dries Van Langenhove nog vrij rondloopt geven we vanuit de gemeenschap een vrijgeleide voor nog meer dergelijke ontsporingen en haatzaaierij.

.

Ook de aanhang voelt zich steeds meer onaantastbaar en gaat over tot steeds meer intimidatie.

.

Wordt er in andere kringen, vertegenwoordigd in het parlement, open en bloot geposeerd met wapens of opgeroepen zich voor te bereiden voor de komende gewapende strijd?

.

.

Zelfs een feit waar ook autochtone Belgen bij betrokken zijn, waar de moeder zogezegd het filmpje postte met weggestoken gezichten (volgens de moeder omwille van privacy) wordt door “Reactnieuws” (volgens velen een project van Rob “klop” Verreycken én aanwezig in Puurs) eveneens gerecupereerd met de volgende titel :

.

.

Inderdaad, de papa van Gunnar, die met zijn vriendjes de Hitlergroet bracht in Breendonk, die opnieuw in opspraak kwam na Bilzen, met zijn post hierover en waarmee Dries Van Langenhove op de foto glundert en toen bestempelde als “een idioot die wel eens door de staatsveiligheid zouden zijn ingezet, om Vlaams Belang te schaden”.

.

.

De laatste stunt van de Vlaams Belang Stormtroepen was het bekladden van ramen bij Oxfam winkels met hun affiches… De praktijken worden steeds driester, dreigender en herkenbaarder.

.

Hoe lang nog?

Wie nog steeds gelooft dat er een andere gegronde reden is dan het verdomd goed weten dat Dries Van Langenhove strafbare feiten pleegde, om hem als onafhankelijke te laten opkomen, gelooft nog in Sinterklaas.

.

Het riedeltje “trial by media” van Tom Van Grieken raakt kant noch wal. Net als bij Carrera Neefs, die hij uit de partij ontsloeg omwille van een niet ondertekend onbestaand charter, om haar toch maar geen neo-nazi te noemen.

.

Hier verdedigt hij zijn beslissing omtrent Dries Van Langenhove. Luister vooral naar het einde en vertel ons dan 1 goede reden waarom hij niet op de lijst zelf zou staan, buiten de schrik voor een veroordeling voor racisme…

.

.

Elke dag dat men deze haatzaaiende agitator ongemoeid laat is een dag te veel. Hoeveel aanvallen op onze rechtsstaat, de democratie en haar pijlers en dergelijke praktijken laten we nog passeren.

.

De wetgeving bestaat, er loopt een rechtszaak sinds Pano en het wordt hoog tijd dat ze wordt toegepast.

..

Het is aan de autoriteiten en de democratie om hun werk te doen.

.

Het is nu twee jaar dat dit alles aan de gang is, twee jaar dat mijn partner mij verloren is in een strijd, die blijkbaar dweilen met de kraan open blijft. Ik laat het niet meer toe dat het mijn relatie vergiftigt. Dit is een laatste keer dat ik aan de alarmbel trek.

.

De gebeurtenissen in de US zouden democraten, ongeacht de partij waar ze toe behoren, moeten dwingen hun verschillen aan de kant te zetten en de krachten bundelen tegen totalitairen, maar het gebeurt maar niet.

.

Het is niet mijn taak om de wereld te redden.

Vlaams humanisme

.

Instagrampost Carrera Neefs

.

De linkse poco’s waren weer’s in alle staten, over het jaarlijks bezoek van Vader Pieter en dochter Carrera Neefs aan het graf van een collaborateur, niet de eerste de beste, maar laat het ons houden op een collaborateur.

.

Na de commotie voelde Pieter zich gesterkt, toen een zekere Jan hem een bemoedigend bericht stuurde, dat zelfs afsloot met Hou Zee! Om de provocatie van dochterlief nog wat meer kracht te geven, deelde Pieter dan ook prompt dat bericht.

.

.

Mensen zijn hetzelfde in pijn, verdriet, en verlies. (groen onderstreept)

.

We weten het liever niet, maar wie de reeks over Patrick Haemers heeft gevolgd, kon daar ook een mama en een zoon zien, die toch nog steeds hielden van Patrick en zeker de mama, de moederliefde en haar gebroken hart raakten iedereen.

.

Zelfs Marc Dutroux, Ronald Janssen, Pandy, Horion en anderen zullen ook wel mensen hebben die toch nog naar hen omkijken, ook na hun dood, omwille van dezelfde redenen. En ook daar zouden Pieter, Carrera, Jan dus begrip voor opbrengen, gezien ze zelf ervaringsdeskundige zijn, op het niveau van Wim Heubel en zoveel andere dierbaren die zij niet willen vergeten en door anderen uitgespuwd worden.

.

Jan zijn motivatie is zo ontroerend menselijk dat het wel een pamflet lijkt voor elkeen, die in zo’n situatie zit. Hij betreurt dat de poco’s daar zo verontwaardigd op reageren en zegt dat ze mogen oprotten als we het niet willen begrijpen. Hij heeft de mond vol over onze eer is trouw.

.

Wie dit allemaal leest, met en open geest, leest ook een pleidooi, voor IS-kinderen, die ondanks de misdaden van de ouders, niet kunnen verantwoordelijk geacht worden hiervoor. Kinderen die door grootouders of familie kunnen worden opgevoed.

.

Het lijkt…

.

.

Volgens de partij die Pieter en Carrera aanhangen, moeten die kinderen afgemaakt worden of in het beste geval maar wegrotten waar ze zijn. De gevoelens waarop Jan, Pieter en Carrera en bij uitbreiding de hele meute, zich beroepen om hun grafbezoek aan een collaborateur, worden totaal genegeerd door hen, als het over IS foreign fighters, hun weduwen, kinderen of gerelateerde gaan.

.

Wie mensen ontmenselijkt heeft het voordeel dat hij daar ook niet meer hoeft over na te denken, uiteraard of bij stil te staan.

.

Zouden Pieter , Jan en Carrera en co ook menselijke emoties en noden, als een exclusief Vlaams privilege zien. Wat gezien de partij die ze aanhangen niet zo verbazend is natuurlijk. Menesenrechten vinden ze ook maar niks, zo lang zij zelf het onderwerp niet zijn.

.

Tijdens de lockdowns blijkt telkens hoezeer de partij belang hecht aan mensenrechten. In die mate zelfs dat haar voorzitter, niet eens bereid was zijn individueel mensenrecht op privacy, op te geven omwille van die Corona app, zelfs niet in het belang van zijn medemensen., het volk.

.

De Vraag van Jan (rood onderstreept)

Jan stelt zich de vraag of het moet gedeeld worden op social media.

.

Wel, Jan, stel je voor dat de zoon van Patrick Haemers het graf van zijn vader bezoekt en een post plaatst over zijn vader, als zijnde een held, dat de politie wel haar versie heeft, maar dat hij eigenlijk een idealist was en een lieve mens?

.

Hoe lang zou het duren dat zijn partij moord en brand roept?

.

Denk maar aan de hysterie, over het dan nog vals bericht, als zou de moordenaar van de leraar in Parijs, begraven zijn geweest als een held van het “islamfundamentalisme” en gebruikt worden voor anti-Westerse propaganda.

.

.

Wel Jan, Pieter, Carrera en alle vereerders van nazi-collaborateurs en het gedachtengoed, er is de menselijke, intieme kant aan iemand herdenken. Dat is jullie gegund, omdat wij hier enigszins begrip kunnen voor opbrengen, als mens met empathie en medeleven. Wij zijn zelfs zeer vergevingsgezind voor mensen die het gedachtengoed afzweren.

.

Kent u deze broers?

.

.

Hun grootvader vertelde hen nog dat “het enige wat Hitler niet goed had gedaan, was dat hij niet alle Joden kapot had gemaakt”. Ook zij groeiden op in die middens.

Of deze man?

.

.

.

Ongetwijfeld kent u ze allemaal, wel. Allemaal opgegroeid in dezelfde middens als Jan, Pieter, Carrera en anderen. Mensen die bij het ouder worden voor zich zelf zijn beginnen denken en inzagen waar het Vlaamsnationalisme van Vlaams Belang en NVA, uiteindelijk heen leidt. En kozen ervoor hier openlijk afstand van te nemen en het zelfs te veroordelen.

.

De provocatie en het recidivisme

.

Rekening houdend met de boodschap van Carrera, vervelt hun humaniteit als uitleg, tot een dun laagje vernis, dat een doordachte provocatie moet verhullen. Een propaganda stunt om ons van poco linkse intolerantie te beschuldigen en gelijk het gedachtengoed te vergoelijken, want “in een oorlog schrijven de overwinnaars het meeste van het verhaal. Maar ze is geen ontkenner.”

.

Mensen als Pieter, Carrera en Jan zullen natuurlijk als geen ander weten hoe groot de kans is dat kinderen die in haatvolle middens opgroeien, het gedachtengoed van de ouders kunnen overerven. Aan zichzelf kent een extremist natuurlijk een ander extremist.

.

Toch beschouw ik Jan zijn post als een oproep om meer menselijkheid en de IS kinderen en ouders terug naar hier te halen, want hij begrijpt het leed van familie en vrienden.

.

Hun vertrek, was net zoals de collaboratie fout. Als we de logica van Jan Jambon Pieter en Carrera, volgen, kunnen we eigenlijk stellen dat ook zij opgegroeid zijn in middens waar bepaalde idealen werden nagestreefd en ook zij, waarschijnlijk hun redenen hebben. En de middens, dat waren ook de Cyriel Verschaeves, die net als salafistische haatpredikers, jongemannen hun hoofd opdraaiden. Vaak jongemannen met veel frustraties, vaak voortvloeiend uit persoonlijk falen en de verleiding om geen “nobody” meer te zijn… Vaak de meest gemotiveerde beulen, à la Fernand Weiss.

.

Laat ons niet opjagen over wat Vlaamsnationalistische exclusieve menselijkheid en provocaties en het eerder gebruiken om hun haat retoriek jegens moslims/IS strijders te counteren, want nog maar ‘s, blijkt hoe sterk beide milieus op elkaar lijken.

.

.

Haat en angst zaaien binnen hun eigen gemeenschap voor alles wat anders is, zichzelf boven een ander stellen en zich steeds in de slachtofferrol wentelen.

.

De ene roept “Onze eer is trouw en Hou Zee” de ander ‘allahu akbar”, en allebei zijn het vaandelzwaaiers met pick up trucks meestal.

.

Amnestie?

.

De Vlaamse eis om amnestie mag dus wel nog voor even in de koelkast, gezien er duidelijk nog veel sujetten rondlopen die niet tot voortschrijdend inzicht kwamen en nog steeds overtuigde fascisten en potentiële treinvullers zijn, zonder zich daar vragen bij te stellen.

.

Pieter, Jan en Carrera doen me denken aan Ledy Broeckx. Allemaal dezelfde, binnen de zwarte zuil van het Vlaamsnationalisme, gedreven door blinde haat, nijd, rancune en revanchisme. Het soort dat de misdadigers van toen verheerlijkt en zichzelf als slachtoffer zien.

.

Over Vlaamse Cultuur en Identiteit.

Black And White Art GIF by Jimmy Arca - Find & Share on GIPHY

.

Er is een groot verschil tussen de Vlaamse cultuur, die zo rijk is aan invloeden van alles wat haar territorium ooit heeft overheerst en een verzonnen Vlaamse identiteit, die 2 partijen ons willen opdringen.

.

Die “Vlaamse identiteit” waarmee ze normaliseren dat andersdenkenden op politiek vlak, door zelfverklaarde “échte Vlamingen” worden versleten voor kakkerlakken, landverraders, moslimneukers, linkiewinkies, communisten, poco’s, woke, klimaatpausen, linkse ratten de neologismen en ontmenselijkingen druipen van het scherm.

.

En als climax dé Vlaamse cultuursector beschimpen zoals Filip Brusselmans deed met de geliefkoosde fascotermen “cultuurbobo’s” en “subsidieslurpers”…

.

“Stoere Filip deed linkse traantjes vloeien”, riep dé Vlaamsche aanhang in koor. Ook zijn voorzitter tweette trots hoe “subsidieslurpers” er uit zien.

.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2020-08-26-om-00.07.39.png

.

Desondanks gaven ze toen bij Doorbraak, begot, een kritisch forum over Filip Brusselmans zijn uitspraken en alsook op deze van Peter De Roover.( https://doorbraak.be/kunst-zal-vlaams-zijn-of-ze-zal-niet-zijn/)

.

Als ik spreek over cultuur van Nederlandstalig België, omvat ze ook kunst, attitude, way of life, liefde voor het ander, de nieuwsgierigheid naar het onbekende, die niet aan de definitie van schoonheid en idealen beantwoordt van Peter De Roover en co.

.

Opnieuw een reden waarom ik mezelf Nederlandstalige Belg noem.

.

En ik denk dat velen zich ook zo voelen.

.

Is cultuur trouwens net niet datgene die onze identiteit zo gelaagd maakt, en waar het Vlaams Nationalisme zo’n probleem mee heeft?

.

Uitgerekend die twee partijen bestoken ons nu met propaganda om de cultuur en eventsector te ondersteunen… enkel om Van Ranst te bashen, om niks anders… Vergis u niet.

.

#tezamenleven

.

.

Weg met 11 juli.

.

..

Meneer Bart De Wever lijkt maar niet te beseffen dat een dag, ergens in 1302, waar Vlamingen (Oost- en West-Vlamingen) een dagje ploeterden in de modder en waarover een schrijver in de 19de eeuw een roman schreef, de meeste inwoners van Vlaanderen, niet boeit.

De meesten walgen van de met eigen bloed besmeurde vlag die zijn partij blijft promoten.

.

Antwerpenaars, Limburgers en Brabanders hebben er al helemaal geen uitstaans mee en wedijverden toen heel hard met de Vlaanders.

.

Collectief geheugen aanpraten bij de inwoners van het huidige Vlaanderen, gebaseerd op een roman, waarvan al zeker 2 personnages niet eens in de buurt waren, de ene geografisch, de ander door een anachronisme, lijkt steeds meer op één grote oplichterij om macht te verwerven, met iets wat eigenlijk geen enkele invloed heeft op ons dagelijks leven.

.

In 2020, gingen de Vlaamsnationalisten reeds ver, terwijl de ene de Berkenkruis Vlag, stammend uit de collaboratie en tevens verwerkt in zijn logo, “gratis” uitdeelt met ons belastinggeld, betaalde de andere als “neutrale overheid” via de Vlareg 180 euro aan elke straat die zwart-geel kleurt…

.

.

Elk jaar is er opnieuw diezelfde geladenheid rond die 11de juli, omdat deze volledig werd gekaapt door de extreemrechtse zijde, een beetje zoals de identiteit van de islam volledig werd gekaapt door de radicale moslims.

.

Net zoals vele moslims, hun waarden en normen verkracht zien worden door de radicale moslims, zijn er heel wat Nederlandstalige Belgen, die helemaal niks met deze extreemrechtse Flaminganten viering, die 11 juli is geworden, wensen te maken te hebben.

.

Zeker wanneer blijkt dat niet het spreken van dezelfde taal, de verbindende factor blijkt te zijn.

Net zoals bij IS, stond er op 11/7/20 op de Groeningekouter op de eerste rij, een “foreign fighter,” die geen letter Nederlands spreekt, maar die dezelfde waarden en normen deelt als dé fiere Vlamingen die er ook aanwezig waren. Blijkbaar zijn deze internationaal… hoewel ze nationalisten zijn.

.

Aurélien Verhassel, Fransman, veroordeeld voor geweldplegingen met raciale motieven en uitbater van extreem rechts café, in Rijsel, bekend ook van 2 repo’s van Al Jazeera.

https://www.youtube.com/watch?v=Il2GbD4mrrk &

https://www.youtube.com/watch?v=_kEgufjqlio

Bron : reportage RTBF 21/5/20 over Vlaams blok Aurélien Verhassel was door zijn voorouders al de kop ingeslagen bij de “sch” in Schild en Vrienden.

Dit jaar werd er nog een versnelling hoger geschakeld door de Vlaamsnationalisten.

Terwijl een dame met hoofddoek, met een ongelukkige uitspraak haast ritueel verbrand werd, omdat ze de neutraliteit van de overheid in het gedrang zou brengen en Khattabigewijs, staatsgevaarlijk was volgens sommigen, kregen we op 11 juli 2021, daags na de oproep tot coup buiten de grondwet om, en verwijzing naar het Loppemmoment van de partijvoorzitter Bart De Wever, ook speeches van onze Minister President, Jan Jambon, en onze Voorzitster van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans, die pasten op een partijconventie

De neutraliteit van de overheid, u weet wel hé… de grondwet… en respect voor onze instituties

Maar pas op, in de aanloop naar…

Ja hoor, de dag voor 11 juli 2021 legt Theo Francken even uit in haar plaats, waarom Mevr. Haouach ontslag nam. De kampioen in het ontlopen van verantwoordelijkheden, zelf ontdaan van enig eergevoel, die zelfs het weglopen uit Michel 1 op zijn conto mag schrijven, omdat hij geen oneervol ontslag had moeten nemen, zal het nog ’s opnemen voor de neutraliteit van de overheid die moet garant staan. Jaja…

.

.

Als het doel de middelen heiligt gaan we de grondwet als een vodje behandelen… en onze instituties schaamteloos misbruiken om partijpropaganda te verkopen. Men weze gewaarschuwd.

Liebeth Homansvoelt” dat we er echt iets willen aan doen… Aan haar stem te horen vermoed je eerder dat ze vooral haar speech baseerde op een nachtje doorzakken met volk uit eigen kringen, waarin ze over hun grootse plannen met de “Vlaamse natie” er op los fantaseerden met de nodige drank.

En om zo naast je schoenen te lopen in een verdraaide realiteit, zal het Antwerps poeder misschien niet eens zo ver uit de buurt zijn.

.

Nu, laat ons vooral noteren dat deze twee heren haar optreden fantastisch vonden. Theo onderstreept zelfs nog even dat het de Voorzitster van het Vlaams Parlement betreft… Allicht om haar neutraliteit in die functie en haar partijpropaganda nog’s uitdrukkelijk te onderstrepen.

.

.

.

Het zal dus ook met diezelfde obsessie voor de neutraliteit van “de overheid” dat Jan Jambon in zijn 11 juli toespraak preekt voor de vormgeving van “ONZE” Vlaamse natie, het schrijven van de Canon, lees herschrijven van de geschiedenis. Zoals onlang Borms en Van Severen slinks opvoeren als betekenisvolle Vlamingen in hun “natie illusie“.

En verwijzend, bijna Göbbeliaans, naar grote overwinningen in het verleden…

En de man stelt zich de vraag hoe we het “gemeenschapsgevoel” kunnen versterken…

Intellectuele armoede troef bij die man.

In dezelfde week dat zijn partijvoorzitter een nieuw zwart schaap gevonden heeft om alle miserie van de wereld op af te schuiven… De druggebruiker… Ja, deze die hij al eens in de hoek van groen en links duwde met zijn yogasnuivers… en geen zin meer kan produceren zonder dat iets woke is, bij gebrek aan onderbouwde argumenten.

Geen woord dus over de komende 4de golf… Geen oproep aan “zijn volk” om de veiligheidsvoorschriften te blijven na te leven, ondanks de reeds gekende gevallen van oer-Vlaams egocentrisme zoals je besmet kind, toch met het vliegtuig laten terug keren…

De Canon en de natievorming… Juist ja

Maar Jan Jambon roept ons op om de slabakkende economie te redden…

Dat zal het neutrale deel van de speech zijn geweest van de Minister President.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2021-07-12-om-15.06.05.png

Zowel de gebeurtenissen in de eerste helft van de 20ste eeuw, als overal in de wereld waar mensen fanatiek en blindelings achter een vaandel aanlopen, geïnspireerd op een blinde haat voor wat anders is, vaak schooiend om fondsen om het volk en vooral onder de jeugd het vergif te kunnen verspreiden, zou ons tot meer waakzaamheid en reactie moeten inspireren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2021-07-12-om-15.00.07.png

.

Als democraat heb je op 11 juli niks te vieren.

.

Het is van het soort volksverlakkerij geworden, als het oude en grote Germania waarmee Duitse Nationaalsocialisten hun volk bedwelmden met mythes en fabels over een groots verleden

Terwijl Duitsland as such onder het tweede rijk (Bismarck) amper bestond sinds 1871

Duitsland is dus nog jonger dan België… Ook zij kampten al sinds de Kaiser en nog meer na de nederlaag in WO1 aan een minderwaardigheidscomplex en opgekropte rancune...

Denk maar aan de propagandafilm “Kolberg“, die ze in 1945 nog uitbrachten, om hun volk verder een rad voor de ogen te draaien met een geromantiseerd glorieus militair verleden, terwijl hun duizendjarige rijk instortte…

.

Zo zijn er wel meer gelijkenissen met de extreemrechtse Vlaamsnationalisten hun verzuchtingen en hersenkronkels. Die misplaatste rancune en geveinsd slachtofferschap over de repressie is er een voorbeeld van. Hoewel ze nooit de vernedering en uitzichtloosheid van Versailles en de gevolgen ervan, als de Duitsers na WO1, hebben ondergaan.

Dat gedoe over die 11de juli is al net zo potsierlijk als die “Kolberg” farce.

.

.

.

Wanneer : 21 november 1918 

Ironisch genoeg, werd de eerste datum aangeleverd door de man wiens grootste idolen uit de geschiedenis, uitgerekend huiverden bij de gedachte van gelijke rechten voor iedereen, democratie, vrijheid en ervan uitgaan dat de sterksten over de zwakkeren moeten heersen.

De ene (Callicles) vond wetten en wetgeving een list om de sterksten aan banden te leggen, de ander (Burke) vond dat het Ancien Régime snel moest terug keren, de Franse revolutie was kwalijk gevolg van de verlichting en haar verderfelijke waarden

Burke predikte ook het groepsgevoel, met grote nood aan zowel een interne als externe vijand, die de groep bedreigt… Macht gebaseerd op angst dus.

Burke is dus de man waarnaar Bart De Wever steeds heimelijk verwijst, wanneer hij en zijn partij listig verwijzen naar de periode van de verlichting, terwijl de meesten denken dat hij het heeft over de waarden. Vergis u niet.

.

.

Dat Loppemmoment is dan ook het moment dat de heersende Franssprekende Vlaamse elite en de clerus, blauw van angst waren voor de terugkerende, nog steeds gewapende frontsoldaten en de restanten van het Ancien Régime overal in Europa op hun grondvesten daverden.

Die mannen die 4 jaar ervoor, nationalistische liederen zongen op weg naar de frontlinie, hadden al even over de linies heen, de Internationale laten weerklinken en de afkeer van de heersende klassen die hen in deze waanzin hadden gestuurd, stond op zijn hoogtepunt.

De tsar was al afgemaakt in Rusland, de Kaiser gecapituleerd en snel gevlucht in ballingschap naar Nederland, nadat zijn marine aan het muiten was geslagen in Hamburg... en de minder bekende Duitse revolutie plaats vond.

Het is dan ook niet toevallig dat in Loppem veel relevante zaken werden beslist, die het leven van de “arme uitgebuite Vlaamse boerenkinkel” zoals ze zichzelf graag voor laten doorgaan, er op liet vooruit gaan.

Alleen lijkt het er niet echt onder impuls van de Vlaamsnationalisten van toen te zijn gekomen en hebben ze er weinig verdienste aan.

Het is ook de periode dat ze de Vlaming het fabel van Franstaligen die de arme Vlaming de dood hadden ingestuurd, influisterden.

U weet wel, de interne vijandBurke ten top.

Op zijn minst opmerkelijk dat uitgerekend Bart De Wever hiermee uitpakt en deze zeer relevante verwezenlijking van het socialisme in België onder de spotlight brengt.

Een kleine greep uit wat toen werd beslist… Terwijl Bart De Wever net gruwt van vakbonden onder andere…

.

We kunnen dus stellen dat die 21 november 1918 alvast in aanmerking komt om jaarlijks het feest van democratisch Vlaanderen te worden, gezien de relevantie ervan in ons huidig dagelijks leven in Vlaanderen.

.

Bart De Wever zegt nooit zo maar iets.

Het past altijd in een strategie en de man denkt steeds een paar zetten vooruit. Zijn huidige wanhoop drijft hem thans steeds meer om socialistische symbolen te kapen en aan cherry picking te doen, om ze zich met veel bochtenwerk toe te eigenen.

Denk maar aan zijn recent getwitter over Camille Huysmans. Zijn voorganger… ???

En geen enkele journalist die de ballen heeft om hem te vragen welke parallellen er dan zijn volgens hem.

.

Dat Bart De Wever droomt al van kinds af van een soort almacht?

Om deze kinderlijke en narcistische droom waar te maken, zou hij zelfs niet vies zijn van chantage in 2024.

Zijn verwijzing naar Loppem, lijkt de uitdrukking van een heimelijke hoop, dat hij naar analogie van toen, in een positie te zitten waar hij de anderen in de tang kan nemen, met de dreiging van een gewapende opstand door de gewapende aanhang van Vlaams Belang en zijn eigen partij, niet langer te kunnen tegenhouden als ze zijn eisen niet inwilligen… een coup dus…

MAW hopen in de positie van de socialisten van toen te zitten, die door de terugkerende, de Internationale zingende en gewapende soldaten, alle steun genoten en er éindelijk de eerste stappen richting parlementaire democratie met enkelvoudig stemrecht voor mannen, konden worden gezet, dik tegen de zin van de katholieken in.

Laat ons ook niet vergeten, dat het dezelfde angst was, na WO 2, bij dezelfde katholieke partij, voor het “rode Stalinistisch gevaar” dat de toenmalige CVP liet ijveren om veroordeelde collaborateurs vervroegd vrij te laten en hen hun burgerrechten terug te geven, in de hoop stemmen te ronselen in deze middens.

Bart droomt alvast van hordes Vlaamse Leeuw zingende burgers in 2024, die de Vlaamse onafhankelijkheid opeisen. Misschien zelfs van het contesteren van de verkiezingsuitslag.

.

Wanneer : 8 mei 1945 

Voor veel Nederlandstalige Belgen en Vlaamse democraten, is 8 mei 1945, een zeer relevante datum om te vieren, omdat het einde van WO2, de terugkeer van de parlementaire democratie zoals we ze nu kennen, terug haar intrede deed in België en Vlaanderen, na jaren van duisternis, waarin collaborateurs samen met de bezetter, onze democratie hadden gefnuikt.

Het was vroeger een officiële feestdag, maar om duistere redenen werd dit afgeschaft.

.

.

..

Om deze redenen vinden we dat deze 2 data in overweging genomen moeten worden, als feestdag om de Vlaamse democratische gemeenschap te vieren en die 11de juli te laten voor wat het is, wegens irrelevant voor het modern en democratisch Vlaanderen.

Het is duidelijk dat 11 juli viering niets meer te maken heeft met de moderne Vlaamse Gemeenschap met een open vizier op de wereld van de 21ste eeuw, wanneer de 2 hoogste mandaten in de regio, hun partijpolitieke standpunten verkondigen, enkel en alleen voor hun aanhang en meer als 2/3 van de Vlaamse gemeenschap schofferen.

#TezamenLeven

.

Justitie regionaliseren? Stinkend boeltje. (1)

.

De roep om strengere straffen

.

30% van Vlaanderen schreeuwt voor en tijdens Corona om strengere straffen, snellere rechtspraak en afschaffing van de wet Lejeune.

.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2020-08-01-om-23.44.45.png
Vlaams Belang teert op de “onveiligheid”

.

Franky, de “skater” als voorbeeld.

.

Als 30% of meer stemt voor het Vlaams Belang, vertaalt zich dat ook in een niet te verwaarlozen aantal binnen ons politiekorps, wat ook blijkt uit de steun die de man krijgt ook van uit het korps.

.

U hoorde Trumps intentie om Antifa als terroristische organisaties te beschouwen, luidkeels toejuichen door NVA en VB? Kan de agent zich gesterkt zijn gevoeld in zijn optreden? Is er info over zijn politieke voorkeur?

.

Verwarring?

.

Verwarring en onwetendheid, zouden wel eens aan de basis kunnen liggen van het hele incident wanneer Franky de agent voor Nazi en “Fassist” verwijt, zoals hij het zo grappig schreeuwde.

.

Stel dat de agent, dacht dat “vermoedelijk” een antifa was (wat bij skaters al’s voorkomt) en dat dit net de trigger is geweest om volledig los te gaan, krijgt dit voorval ook een politiek karakter. Onthou “vermoeden”, het komt nog terug in dit stuk.

.

Is dit de politie die we willen, die een vermoedelijke politieke tegenstander in elkaar slaat, zoals hier een mogelijk motief zou kunnen zijn geweest?

.

Ironie wil dus dat Franky een grote Schild en Vrienden liefhebber is.

.

Vlaamse Verdedigingsliga en S&V

.

Corona

Bent u tijdens de Corona pandemie, die nu opnieuw welig opflakkert, zelf beboet geweest door een té ijverige agent, of werd u geklikt door buren ivm het overtreden van de Corona maatregelen, terwijl anderen voor net hetzelfde, ervan afkwamen met een verwittiging?

.

Verloor u ook even uw kalmte?

.

Voelt u zich toch nog steeds onheus behandeld? Werden uw grondwettelijke rechten geschonden?

.

Riep u voorheen ook om strengere straffen en nultolerantie…?

.

voor een ander?

In 2017, toen Theo Francken een voorstel indiende om mensen op “vermoeden van terrorisme” het land uit te zetten.

.

Corona toonde ons, wanneer we zelf allemaal het onderwerp zijn van die strenge aanpak en regels, hoe moeilijk we het hebben, allemaal. Sommigen spreken zelfs van dictatuur en stelden de maatregelen en boetes gelijk aan de terreur onder de Duitse bezetting. Over een hyperbool en gelijkenissen met Franky zijn kwalificaties gesproken.

.

Deze mensen kunnen best eens goed nadenken over de regionalisering van justitie.

.

Waarom?

.

De partijen die de mond vol hebben over regionalisering zijn nu éénmaal partijen die de EVRM en alle internationale akkoorden met betrekking tot mensenrechten (dus uw basis grondrechten verankerd in de EVRM, zoals o.a. privacy, godsdienstvrijheid, gelijkheidsbeginsel…) een grote handicap zijn. Al beweren ze de verlichtingswaarden te respecteren…

.

Wanneer er eentje zelfs openlijk toegeeft dat er binnen de democratische rechtsstaat, geen definitieve oplossing bestaat voor de islamisering.

.

.

U bent geen moslim en u voelt zich niet aangesproken?

.

Denkt u dan toch maar nog even aan de huidige periode en hoe u deze beleeft. U beroept zich namelijk op diezelfde rechten, die u voor anderen wil afgeschaft zien.

.

Wat als

.

Wat als u plots, in de door Sam Van Rooy geviseerde groep zit? Zoals we nu als mogelijke verspreider, allemaal zijn? In Polen en Hongarije, waar amper moslims zijn, hebben ze andere vijanden van hét volk uitgevonden, geen nood… LGBT vrije zones zijn in Polen een feit ondertussen… Vakbonden zijn in Hongarije aan banden gelegd, met de gekende gevolgen…

.

Stel u even voor, dat in dat justitieel onafhankelijk Vlaanderen uw buurman u kan verlinken voor vermoedelijk “obscene homosexuele activiteiten” of “linkse praat en dus zeker een antifa” of omdat u “naar Al Jazeera kijkt”?

.

Ook buiten uw persoonlijke wil of inbreng om, kan het lot er voor zorgen dat u plots toch in het vizier van het regime zou kunnen komen als “indésirables”.

.

Zal u zich beroepen op uw basis grondrechten of de EVRM, in dat Vlaanderen met een eigen rechtspraak, waar ook een Vlaamse Unia enkel de schijn hoog moet houden.

.

In 2017, toen Theo Francken een voorstel indiende om mensen op “vermoeden van terrorisme” het land uit te zetten. Dat was reeds een voorproefje van dat regionalisme in rechtspraak. Pas op, de Ideale Wereld toonde aan dat er duidelijk draagvlak is voor dergelijk beleid, zo lang een vermoeden niet op onszelf slaat. Maar hey, als er rook is is er vuur, he…

.

.

.

Wat als een post op facebook, twitter, een live contact met een “vermoedelijke terrorist”, u of gewoon uw kind, broer of ouder door het Vlaams Nationaal regime ook veroordeeld wordt op basis van vermoeden zonder bewijs? Terrorisme of een ander misdrijf, maakt niet uit. Stel dat u of zij, op basis van vermoeden een pak rammel krijgt als Franky? En dat dit wettelijk perfect kan in een wereld van Theo Francken?

.

Onzichtbare vijand

.

Ondanks we te maken hebben met een onzichtbare vijand, slagen sommige partijen er wonderwel in om toch vijanden van hét volk te créeren, onder de vorm van virologen, experten, journalisten, Walen, moslims… ze slaan zelfs munt uit deze crisis en zo kunnen de egoïsten onder ons vooral zelf rustig verder doen, want die moslims mogen toch alles. cfr suikerfeest.

.

En terwijl wij ons onderling verscheuren, bedisselen ze snel hun gedroomde splitsing van justitie en zijn we met zijn allen “gejost”. Het is de moment om wakker te blijven tijdens deze onderhandelingen, ook als burger.

.

Charité @ war

.

Wie de boodschap betwijfelt, kan steeds deze serie eens bekijken om het zich beter voor te kunnen stellen. Ook al ben je nog zo overtuigd, het lot kan je overtuigingen hard op de proef stellen… Check it out https://www.netflix.com/be/title/81081067