De “gemene” deler

.

Verast om 2 jonge mensen die werden vermoord, in een rij te zien met 2 figuren die recent onze gemoederen hebben beroerd en ons pijnlijk confronteren met de kracht van emoties van verontwaardiging, gecombineerd met recuperatie door extreem rechtse propaganda en verdraaiingen.

.

.

.

In mei 19, wordt Vlaanderen opgeschrikt door de verdwijning van Julie Van Espen. Onmiddellijk startte een zoekactie naar het meisje en wordt in bepaalde kringen reeds gemord dat het weer één van de geneugten zal zijn van de multiculwaanzin.

Dit duurde even tot het parket een opsporingsbericht verspreidde van een “getuige“, witte man met rugzak, die volgens gsm lokalisatie, in de buurt zou zijn geweest bij de plaatst waar het laatste signaal van het arme kind was gelokaliseerd. Dit nieuws snoerde de monden van diegenen die het zochten bij illegalen of buitenlanders. Voor even.

.

.

Het lichaam van de arme Julie Van Espen werd gevonden op 6 mei 2019.

Diezelfde dag werd ook de getuige, die bleek een zwaar gerechtelijk verleden te hebben, terug gevonden en opgepakt.

.

.

.

Julie Van Espen lag amper in de authopsiekamer van het forensisch team, of ’s anderendaags, 7 mei 2019, eist Vlaams Belang het ontslag van de zittende minister van Justitie, in een regering in lopende zaken, op 19 dagen van de verkiezingen en start ze een mediacampagneontslag Geens

.

.

En is er uiteraard de stille mars waar de aanwezigheid van zelfs vader Van Grieken in de verf wordt gezet op de site van Vlaam Belang.

.

De evolutie in de houding van Vlaams Belang is dus van multiculwaanzin, naar het aangrijpen van het falen van opvolgen van ex-gedetineerden en hun beoordeling bij voorlopige in vrijheidsstelling, om een politieke campagne te starten, om ontslag te eisen op amper 20 dagen van verkiezingen.

Dit terwijl het arme kind nog niet begraven was en de ouders nog in volle rouw en verwerking van dit drama waren.

.

.

Als er nu één item was dat Tom Van Grieken, toen op dat moment , om begrijpelijke en ingegeven door emotie van het moment, enigszins te berde had kunnen brengen in de vele communicatie die ze toen over Julie Van Espen hierover voerden, was het toch wel pepperspray. Geen woord er over.

.

Het is onze media toch opgevallen dat alleen Vlaams Belang de moord recupereert voor de verkiezingen.

Het is hun handelsfonds om zaken waar iedereen het unaniem over eens is en veroordeeld, te roepen en tieren dat ze de enigen zijn die vinden dat iemand vermoorden niet kan

Rekening houdend met wat we met zijn allen, inclusief de media, niet naast konden kijken, kunnen we besluiten dat het voor Tom Van Grieken en zijn partij, belangrijker was ten tijde van Julie Van Espen, om het drama electoraal uit te melken en ontslag Geens te eisen, waar de aanhang met beide voeten in liep.

.

Zelfs een jaar later en twee jaar later, rept noch Tom Van Grieken noch zijn partij, over Pepperspray.

Zelfs niet wanneer ze dus een jaar later, een show opvoeren waarin ze de ouders misbruiken voor hun propaganda. Want zij zijn de enige partij die strengere straffen vraagt. Het blijft bashen op de regering en justitie. Niks over Pepperspray. Niks over aanpassing van de wapenwet.

.

.

Wetende dat Tom Van Grieken anderhalf jaar later wel naar de VTM studio komt met een bus Pepperspray, om, jawel, Dries Van Langenhove zijn illegaal handeltje in pepperspray, onderdeel van de strafklacht en onderzoek, voor verboden wapenbezit en handel, te minimaliseren, kan vermoeden waarom hij het nooit voorheen over pepperspray had.

.

Je kan maar 1 maal choqueren met zo’n item en zorgen dat je weer in de media komt om je poulain tot in het ridicule uit de wind proberen te zetten, bij een stelletje makke journalisten die je ongestoord leugens laten verspreiden zonder tegenspraak en whatabouten over BLM. En als ze er al is, is ze nooit concreet to the point, met feiten als deze.

.

Wie dit nuchter bekijkt, kan niet ontkennen dat er op geen enkele moment dat Julie Van Espen actueel was, ook niet wanneer de feiten verjaard zijn en Vlaams Belang zich op kap van de slachtoffers, zich wil profileren als dé oplossing voor criminaliteit, het aanpassen van de wapenwet werd naar voor geschoven, wegens electoraal niet interessant. Hoewel er in dit specifiek geval argumenten voor zijn.

.

.

Pepperspray was vooral belangrijk om de aanklacht tegen Dries Van Langenhove te minimaliseren. Niet om toekomstige slachtoffers van pogingen tot aanranding de twijfelachtige mogelijkheid te geven zich te verdedigen.

.

Dat Tom Van Grieken uitgerekend de misdaden van een seksist, transfoob, islamofoob en xenofoob als Dries Van Langenhove, komt minimaliseren met een wapen dat voor vrouwen is bestemd in zijn, terwijl hij op momenten dat het wél relevant was geweest, alleen oog had om mensen op te zetten tegen de regering en justitie, zou de ouders van Julie Van Espen en alle andere nabestaanden van slachtoffers van om het even welk geweld, moeten aanzetten tot nadenken en hun verdriet en rouw niet laten voor de kar spannen van politieke partijen.

Chronologisch ook aantoonbaar, aangezien de Vlaams Belang campagne op de tweede verjaardag van de verdwijning, 3 mei 2021, Vlaams Belang schreeuwt om “Herstel van onze rechtsstaat.”

Dus na de schertsvertoning met Pepperspray.

.

In maar 2021 schrokken we met zijn allen op van de beestachtige moord op de arme David Polfliet, die via een dating site voor gays in de val werd gelokt, door een drietal.

.

.

Ook daar, werd omwille van de geaardheid van David, door Vlaams Belang onmiddellijk getoeterd dat het gerecht “te laf was” om de origine van de daders bekend te maken, maar dat ze wel wisten hoe de vork in de steel zat. Het waren zeker homohatende moslims.

Bart Somers liet dit niet zo maar passeren en herinnerde Tom Van Grieken en zijn partij er aan dat zijn partij vol zit van homofoben en toonde dat ook concreet aan, door voorbeelden aan te halen.

Tom Van Grieken vindt herinnerd worden aan eigen homofobe uitspraken, van een bijzonder laag niveau.

Gezien de gestelde laakbare handelingen rond Julie Van Espen, ziet u de ironie hiervan in.

.

Iedereen ziet, met uitzondering van de aanhang en de LGBTQ’s die zich laten vangen, dat Vlaams Belang sinds kort, plots de vurigste verdedigers van de LGBTQ gemeenschap lijken te zijn

Sinds ze beseffen dat ze de bestaande homohaat bij de moslimgemeenschap electoraal kunnen uitbuiten om die gemeenschap te bashen, gaat er geen dag voorbij of ééntje twittert er over.

Gelukkig zijn er altijd wel mandatarissen die het tegendeel bevestigen en aan wie men dan vraagt om geen interviews meer te geven… en volop aan damage control moet doen, om het licht van de zon te ontkennen.

.

.

.

Tom Van Grieken schreeuwde zo hard zijn verontwaardiging, dat hij opnieuw bij de gewillige media, zijn show mocht komen opvoeren en als een hysterische aal, de homofobie in zijn partij kwam reduceren tot “ik verzet mij tegen de genderindoctrinatie“.

Tom Van Grieken en zijn partij hebben nog steeds niet begrepen dat je met je geaardheid en gender geboren wordt. Dat dat niet iets is wat je met propaganda of indoctrinatie in iemands hoofd steekt na de geboorte.

.

.

Wanneer je geaardheid beschouwt als een ideologie, zoals haat, die zowel IS strijders, als Vlaams Belangers proberen kinderen mee te geven, bestaat het gevaar dat je in veel zaken aan projectie gaat doen in een poging je homohaat te verbergen..

Ook logisch, wanneer je ideologie er uit bestaat, hét volk een identiteit aan te praten en dat ook je unique selling point is.

.

.

Men zou het in de hele opgeklopte heisa en hun geveinsd slachtofferschap van Vlaams Belang na de meer dan terechte uitspraken van Bart Somers, dat er een afgrijselijke roofmoord was gebeurd en het motief homofobie niet meer zo voor de hand liggend was.

.

.

En uiteindelijk bleken de daders 2 autochtonen te zijn en 1 jongeman van Afrikaanse origine.

De meest opmerkelijke uitspraak van een Vlaams Belang mandataris was dan ook deze veelzeggende uitspraak :

“Eén afrikaan en 2 totaal gedegenereerde blanken”

.

De Afrikaan is dus per definitie al totaal gedegenereerd.

.

.

.

.

De schaamteloze manipulaties rond het voorval in Puurs wordt uitgebreid besproken in het artikel Vlaams Belang bekent Kleur.

.

Vlaams Belang bekent kleur.

.

.

Een vijftal tieners, post in oktober 2020 filmpje die ze zelf maakten, van een “raid” op een 15 jarige “autochtone” jongen, waar voor de opmerkzame kijker, los van het feit dat de “daders” het zelf hebben gepost en niet een getuige of passant, vallen 2 zaken op :

.

.

Beau moet dansen van de jongens en precies specifieke moves reproduceren en de klappen die hij krijgt, hoe verwerpelijk het hele tafereel ook is, lijken eerder titsen en bedreigen, dan echt bijeen meppen met de bedoeling hem pijn te doen.

Alsof ze hem publiekelijk wilden ridiculiseren in zijn mannelijkheid. Maar het gaf alvast een aanwijzing van enige voorgeschiedenis.

.

De mama van Beau heeft Vlaams Belang sympathieën en veranderd haar profielfoto in oktober 2020 met de banner “niet mijn Vlaamse Regering” terwijl Vlaams Belang net de raid op Brussel had georganiseerd #nietmijnregering. Het geeft een indicatie van weten waar het over gaat.

.

Vlaams Belangers Dries Van Langenhove en Filip Brusselmans steken de zaak in gang met de nodige proza (zie Vlaams Belang bekent kleur)

.

Voorpost en aanhangsels, zoals Tomas Boutens worden ingeschakeld om opnieuw marsen te organiseren en de straat te veroveren.

.

Alle details die lopende onderzoeken niet schaden omdat deze bekend zijn, maar niet de nodige aandacht krijgen van de reguliere pers, met uitzondering van Telefacts en De Morgen, die een aantal manipulaties aan het licht brachten, leest u in “Vlaams Belang bekent Kleur

.

De vrijdag werd een auto en een privéwoonst met allochtonen belaagd door een meute schuimbekkende Voorposters/ Vlaams Belangers.

.

De slotsom is, dat Beau een slachtoffer/dader met veel psychologische issues op het vlak van identitieit en sexualiteit, die hem tot heel vreemd en verontrustend gedrag aanzetten met minderjarige slachtoffers.

.

Vlaams belang heeft dus een geval van puberaal machogedrag van Beau en zijn leeftijdsgenoten, gecombineerd met psychologische troubles bij die jongen, die hem tot dader maken en twee strafrechterlijke klachten tegen hem genereerden, schaamteloos proberen uit te melken, voor hun migratie agenda.

.

Opmerkelijk details zijn dat de mama, de maandag, reeds goed op de hoogte zijnde van het gericht geweld tegen allochtonen in de auto en de privéwoonst, toch nog door de krant haar zoon liet citeren met een verwijzing naar een auto die op die mensen was ingereden, en hoe slecht hij zich daarover voelde. Toch was ze heel snel om het geweld van de vrijdag op conto van Vlaams Belang te schrijven.

Bijna alsof het was ingefluisterd. En er zijn veel elementen die laten vermoeden dat de mama niet zo bijster snugger is en makkelijk te manipuleren valt. Als ze een speech tegen pesten geeft, omringd door Voorposters met een heel andere boodschap.

.

.

Ook de oproep waarin ze probeert mensen te motiveren om de zondag te komen, is dan ook op zijn minst zeer misleidend te noemen, gezien ze zich distancieert van Vlaams Belang, deze keer niet omwille van geweld maar om de mars als apolitiek voor te stellen.

.

.

De slotsom is, dat Beau een slachtoffer/dader met veel psychologische issues op het vlak van identitieit en sexualiteit, die hem tot heel vreemd en verontrustend gedrag aanzetten met minderjarige slachtoffers.

.

.

Niet later dan gisteren zag ik een Vlaams Belanger nog argumenteren ter zake bij iemand op Twitter, dat het niet is omdat men op je auto klopt, een raam breekt en probeert te ontsnappen aan een lynchpartij, nog geen reden is om “weerloze mensen” te proberen doodrijden….

Dit op het moment dat deze persoon hem inlicht dat Tom Van Grieken het bewuste filmpje van in de auto gefilmd, zelf verknipte en herposte, om te spreken van een aanslag tegen vreedzame betogers.

.

De reactie kan wel tellen als indicatie hoe scheef sommige mensen tegenwoordig redeneren en eigen crapuul blijven vergoeilijken.

.

.

Opnieuw maakte Vlaams Belang, binnen hetzelfde dossier, op amper een week tijd, doelbewust van Vlaamse daders van geweld, weerloze slachtoffers. De Vlaams Belanger in kwestie probeert ondanks de minutieuze reconstructie van de aanval op de auto, nog steeds de slachtoffers te criminaliseren.

.

.

Jurgen Conings ligt bij iedereen vers in het geheugen, mogen we aannemen.

.

Na 2 dagen communiceert Tom Van Grieken voor het eerst over Jurgen Conings.

Ondertussen is na een steunpost van Tomas Bouten, ja, hij opnieuw, kort na het nieuws dat de extreemrechtse militair Jurgen Conings is verdwenen met een arsenaal aan wapens en de intentie ons van Marc Van Ranst en de systemische dictatuur te verlossen, ontstaat al het fenomeen van het steungroepje.

In een mum van tijd groeit het aantal leden in de steungroep en voelt Vlaams Belang aan dat er wel zielen te winnen vallen voor de gedachte dat Jurgen Conings een slachtoffer van het systeem is en er een deel van het volk hem ziet als vrijheidsstrijder en niet als een terrorist.

Hij wacht nog even op Theo, die als eerste tweet, ook 2 dagen later. Niet toevallig wanneer men vragen begint te stellen hoe die man aan die wapens kon geraken en beide heren ook nog denken Ludivine De Donder te kunnen doen wankelen als minister van defensie.

.

.

Tom Van Grieken verwijt Egbert Lachaert leugens te vertellen over zijn partij… Hebt u een afkeuring gelezen in eerste tweet van ter zake?

.

.

Dan is er ook Chris Janssens die vindt dat men Jurgen Conings niet als een extremist mag beschouwen… Aan dergelijke spelletjes doet hij niet mee…

.

.

Tussen 24 en 30 mei, is Vlaams Belang volledig opgeslorpt door het Voorpostvonnis in Mechelen en janken ze over de beknotting van de vrije meningsuiting. Tot wanneer Wouter De Vriendt van Groen, in de zondag hen voor hun verantwoordelijkheden stelt in de zaak Jurgen Conings en hun hatespeech.

.

.

Vlaams Belang ontkent in alle toonaarden hun betrokkenheid of het verband tussen hun retoriek en de actie van Jurgen Conings. Toch noemen ze hem in die kringen de ultieme vrijheidsstrijder.

.

Even later werd ook bekend dat Jurgen Conings ook lid van Vlaams Belang was… Het lag natuurlijk wat moeilijk om Jurgen Conings als een “geïsoleerd marginaal geval” te bestempelen, als je ook al je steun uitsprak voor de de steungroepjes voor de man en mandatarissen die hem verheerlijken niet terecht hebt gewezen

.

.

Tot en met 20 juni waren ze maar stil… En toen vonden ze het lichaam van Jurgen Conings… En daar was ook ineens Chris Janssen, die zowaar excuses kwam eisen…

.

.

Het was wachten tot 22 juni, eer Tom Van Grieken opnieuw een tweet plaatste over Jurgen Conings… Hij snapt niet dat “rust in vrede” aan een terrorist toewensen, niet hetzelfde is als medeleven betuigen aan zijn nabestaanden, die hier niet om hebben gevraagd. Zoals Marc Van Ranst, het slachtoffer en doelwit van Jurgen Conings deed.

Gezien het Voorpostvonnis, probeert Tom Van Grieken, dit voorval aan te grijpen om de beknotting van vrije meningsuiting aan te klagen. De jongen gaat letterlijk over lijken.

.

.

.

De gemene deler tussen deze 4 zaken, is de manier waarop het Vlaams Belang, schaamteloos menselijke drama’s uitmelkt voor haar discours, om er politiek garen mee te spinnen.

Bij Julie Van Espen was het doel Wilmes1 te treffen, dit op 14 dagen van verkiezingen. Geen woord over pepperspray

Bij David Polfliet het bashen van moslims met homohaat en het fenomeen in eigen rangen reduceren tot “bezorgdheid om “genderindoctrinatie

Bij Beau uit Puurs, verdraaien van feiten, zonder enige bekommernis om voorgeschiedenis, tot een “geval van allochtoon geweld op Vlaamse jongeren” (Kortrijk, Geel idem)

In Puurs, nogmaals allochtonen valselijk beschuldigen van aanslag met auto, terwijl het de auto is die belaagd werd.

Bij Jurgen Conings, eerst stilzwijgen, dan de totale ontkenning van geweldcultus in eigen rangen, het opzetten van hét volk tegen de regering, Vivaldi en defensie viseren, complotten insinueren en aanwenden in de discussie over vrije meningsuiting.

Bij deze laatste 2 gevallen, abstractie makend van de extreemrechtse sympathieën van de moeder uit Puurs en Jurgen Conings, is het misselijkmakend dat een tiener met ernstige psychologische identitaire issues, alsook een militair met eveneens psychologische issues, worden misbruikt en uitgemolken voor politieke doeleinden.

Daarbij komt dan nog dat ze enkel en alleen om een seksist, racist en LGBTQ hater, Dries Van Langenhove, uit de wind te zetten voor zijn handeltje in verboden wapens, dat Tom Van Grieken, naar de studio komt en een pleidooi houdt over pepperspray, als bescherming voor… vrouwen… Julie Van Espen dus…

Gewetenloze lijkenpikkers, niks meer, niks minder, die gen moer geven om slachtoffers en nabestaanden.

De vrouw van Jurgen Conings verdient alle lof om zich niet te laten opdraaien door die bende en te weigeren om mee te gaan in hun gestoorde complotretoriek, waarin ze zich nog in de slachtofferrol te wentelen.

Niemand anders dan zij en haar gezin en naasten zijn slachtoffer en hebben hier niet om gevraagd.

Vlaams Belang heeft geoogst wat ze zaait in de hoofden van mensen… Haat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s