Weg met 11 juli.

.

..

Meneer Bart De Wever lijkt maar niet te beseffen dat een dag, ergens in 1302, waar Vlamingen (Oost- en West-Vlamingen) een dagje ploeterden in de modder en waarover een schrijver in de 19de eeuw een roman schreef, de meeste inwoners van Vlaanderen, niet boeit.

De meesten walgen van de met eigen bloed besmeurde vlag die zijn partij blijft promoten.

.

Antwerpenaars, Limburgers en Brabanders hebben er al helemaal geen uitstaans mee en wedijverden toen heel hard met de Vlaanders.

.

Collectief geheugen aanpraten bij de inwoners van het huidige Vlaanderen, gebaseerd op een roman, waarvan al zeker 2 personnages niet eens in de buurt waren, de ene geografisch, de ander door een anachronisme, lijkt steeds meer op één grote oplichterij om macht te verwerven, met iets wat eigenlijk geen enkele invloed heeft op ons dagelijks leven.

.

In 2020, gingen de Vlaamsnationalisten reeds ver, terwijl de ene de Berkenkruis Vlag, stammend uit de collaboratie en tevens verwerkt in zijn logo, “gratis” uitdeelt met ons belastinggeld, betaalde de andere als “neutrale overheid” via de Vlareg 180 euro aan elke straat die zwart-geel kleurt…

.

.

Elk jaar is er opnieuw diezelfde geladenheid rond die 11de juli, omdat deze volledig werd gekaapt door de extreemrechtse zijde, een beetje zoals de identiteit van de islam volledig werd gekaapt door de radicale moslims.

.

Net zoals vele moslims, hun waarden en normen verkracht zien worden door de radicale moslims, zijn er heel wat Nederlandstalige Belgen, die helemaal niks met deze extreemrechtse Flaminganten viering, die 11 juli is geworden, wensen te maken te hebben.

.

Zeker wanneer blijkt dat niet het spreken van dezelfde taal, de verbindende factor blijkt te zijn.

Net zoals bij IS, stond er op 11/7/20 op de Groeningekouter op de eerste rij, een “foreign fighter,” die geen letter Nederlands spreekt, maar die dezelfde waarden en normen deelt als dé fiere Vlamingen die er ook aanwezig waren. Blijkbaar zijn deze internationaal… hoewel ze nationalisten zijn.

.

Aurélien Verhassel, Fransman, veroordeeld voor geweldplegingen met raciale motieven en uitbater van extreem rechts café, in Rijsel, bekend ook van 2 repo’s van Al Jazeera.

https://www.youtube.com/watch?v=Il2GbD4mrrk &

https://www.youtube.com/watch?v=_kEgufjqlio

Bron : reportage RTBF 21/5/20 over Vlaams blok Aurélien Verhassel was door zijn voorouders al de kop ingeslagen bij de “sch” in Schild en Vrienden.

Dit jaar werd er nog een versnelling hoger geschakeld door de Vlaamsnationalisten.

Terwijl een dame met hoofddoek, met een ongelukkige uitspraak haast ritueel verbrand werd, omdat ze de neutraliteit van de overheid in het gedrang zou brengen en Khattabigewijs, staatsgevaarlijk was volgens sommigen, kregen we op 11 juli 2021, daags na de oproep tot coup buiten de grondwet om, en verwijzing naar het Loppemmoment van de partijvoorzitter Bart De Wever, ook speeches van onze Minister President, Jan Jambon, en onze Voorzitster van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans, die pasten op een partijconventie

De neutraliteit van de overheid, u weet wel hé… de grondwet… en respect voor onze instituties

Maar pas op, in de aanloop naar…

Ja hoor, de dag voor 11 juli 2021 legt Theo Francken even uit in haar plaats, waarom Mevr. Haouach ontslag nam. De kampioen in het ontlopen van verantwoordelijkheden, zelf ontdaan van enig eergevoel, die zelfs het weglopen uit Michel 1 op zijn conto mag schrijven, omdat hij geen oneervol ontslag had moeten nemen, zal het nog ’s opnemen voor de neutraliteit van de overheid die moet garant staan. Jaja…

.

.

Als het doel de middelen heiligt gaan we de grondwet als een vodje behandelen… en onze instituties schaamteloos misbruiken om partijpropaganda te verkopen. Men weze gewaarschuwd.

Liebeth Homansvoelt” dat we er echt iets willen aan doen… Aan haar stem te horen vermoed je eerder dat ze vooral haar speech baseerde op een nachtje doorzakken met volk uit eigen kringen, waarin ze over hun grootse plannen met de “Vlaamse natie” er op los fantaseerden met de nodige drank.

En om zo naast je schoenen te lopen in een verdraaide realiteit, zal het Antwerps poeder misschien niet eens zo ver uit de buurt zijn.

.

Nu, laat ons vooral noteren dat deze twee heren haar optreden fantastisch vonden. Theo onderstreept zelfs nog even dat het de Voorzitster van het Vlaams Parlement betreft… Allicht om haar neutraliteit in die functie en haar partijpropaganda nog’s uitdrukkelijk te onderstrepen.

.

.

.

Het zal dus ook met diezelfde obsessie voor de neutraliteit van “de overheid” dat Jan Jambon in zijn 11 juli toespraak preekt voor de vormgeving van “ONZE” Vlaamse natie, het schrijven van de Canon, lees herschrijven van de geschiedenis. Zoals onlang Borms en Van Severen slinks opvoeren als betekenisvolle Vlamingen in hun “natie illusie“.

En verwijzend, bijna Göbbeliaans, naar grote overwinningen in het verleden…

En de man stelt zich de vraag hoe we het “gemeenschapsgevoel” kunnen versterken…

Intellectuele armoede troef bij die man.

In dezelfde week dat zijn partijvoorzitter een nieuw zwart schaap gevonden heeft om alle miserie van de wereld op af te schuiven… De druggebruiker… Ja, deze die hij al eens in de hoek van groen en links duwde met zijn yogasnuivers… en geen zin meer kan produceren zonder dat iets woke is, bij gebrek aan onderbouwde argumenten.

Geen woord dus over de komende 4de golf… Geen oproep aan “zijn volk” om de veiligheidsvoorschriften te blijven na te leven, ondanks de reeds gekende gevallen van oer-Vlaams egocentrisme zoals je besmet kind, toch met het vliegtuig laten terug keren…

De Canon en de natievorming… Juist ja

Maar Jan Jambon roept ons op om de slabakkende economie te redden…

Dat zal het neutrale deel van de speech zijn geweest van de Minister President.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2021-07-12-om-15.06.05.png

Zowel de gebeurtenissen in de eerste helft van de 20ste eeuw, als overal in de wereld waar mensen fanatiek en blindelings achter een vaandel aanlopen, geïnspireerd op een blinde haat voor wat anders is, vaak schooiend om fondsen om het volk en vooral onder de jeugd het vergif te kunnen verspreiden, zou ons tot meer waakzaamheid en reactie moeten inspireren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2021-07-12-om-15.00.07.png

.

Als democraat heb je op 11 juli niks te vieren.

.

Het is van het soort volksverlakkerij geworden, als het oude en grote Germania waarmee Duitse Nationaalsocialisten hun volk bedwelmden met mythes en fabels over een groots verleden

Terwijl Duitsland as such onder het tweede rijk (Bismarck) amper bestond sinds 1871

Duitsland is dus nog jonger dan België… Ook zij kampten al sinds de Kaiser en nog meer na de nederlaag in WO1 aan een minderwaardigheidscomplex en opgekropte rancune...

Denk maar aan de propagandafilm “Kolberg“, die ze in 1945 nog uitbrachten, om hun volk verder een rad voor de ogen te draaien met een geromantiseerd glorieus militair verleden, terwijl hun duizendjarige rijk instortte…

.

Zo zijn er wel meer gelijkenissen met de extreemrechtse Vlaamsnationalisten hun verzuchtingen en hersenkronkels. Die misplaatste rancune en geveinsd slachtofferschap over de repressie is er een voorbeeld van. Hoewel ze nooit de vernedering en uitzichtloosheid van Versailles en de gevolgen ervan, als de Duitsers na WO1, hebben ondergaan.

Dat gedoe over die 11de juli is al net zo potsierlijk als die “Kolberg” farce.

.

.

.

Wanneer : 21 november 1918 

Ironisch genoeg, werd de eerste datum aangeleverd door de man wiens grootste idolen uit de geschiedenis, uitgerekend huiverden bij de gedachte van gelijke rechten voor iedereen, democratie, vrijheid en ervan uitgaan dat de sterksten over de zwakkeren moeten heersen.

De ene (Callicles) vond wetten en wetgeving een list om de sterksten aan banden te leggen, de ander (Burke) vond dat het Ancien Régime snel moest terug keren, de Franse revolutie was kwalijk gevolg van de verlichting en haar verderfelijke waarden

Burke predikte ook het groepsgevoel, met grote nood aan zowel een interne als externe vijand, die de groep bedreigt… Macht gebaseerd op angst dus.

Burke is dus de man waarnaar Bart De Wever steeds heimelijk verwijst, wanneer hij en zijn partij listig verwijzen naar de periode van de verlichting, terwijl de meesten denken dat hij het heeft over de waarden. Vergis u niet.

.

.

Dat Loppemmoment is dan ook het moment dat de heersende Franssprekende Vlaamse elite en de clerus, blauw van angst waren voor de terugkerende, nog steeds gewapende frontsoldaten en de restanten van het Ancien Régime overal in Europa op hun grondvesten daverden.

Die mannen die 4 jaar ervoor, nationalistische liederen zongen op weg naar de frontlinie, hadden al even over de linies heen, de Internationale laten weerklinken en de afkeer van de heersende klassen die hen in deze waanzin hadden gestuurd, stond op zijn hoogtepunt.

De tsar was al afgemaakt in Rusland, de Kaiser gecapituleerd en snel gevlucht in ballingschap naar Nederland, nadat zijn marine aan het muiten was geslagen in Hamburg... en de minder bekende Duitse revolutie plaats vond.

Het is dan ook niet toevallig dat in Loppem veel relevante zaken werden beslist, die het leven van de “arme uitgebuite Vlaamse boerenkinkel” zoals ze zichzelf graag voor laten doorgaan, er op liet vooruit gaan.

Alleen lijkt het er niet echt onder impuls van de Vlaamsnationalisten van toen te zijn gekomen en hebben ze er weinig verdienste aan.

Het is ook de periode dat ze de Vlaming het fabel van Franstaligen die de arme Vlaming de dood hadden ingestuurd, influisterden.

U weet wel, de interne vijandBurke ten top.

Op zijn minst opmerkelijk dat uitgerekend Bart De Wever hiermee uitpakt en deze zeer relevante verwezenlijking van het socialisme in België onder de spotlight brengt.

Een kleine greep uit wat toen werd beslist… Terwijl Bart De Wever net gruwt van vakbonden onder andere…

.

We kunnen dus stellen dat die 21 november 1918 alvast in aanmerking komt om jaarlijks het feest van democratisch Vlaanderen te worden, gezien de relevantie ervan in ons huidig dagelijks leven in Vlaanderen.

.

Bart De Wever zegt nooit zo maar iets.

Het past altijd in een strategie en de man denkt steeds een paar zetten vooruit. Zijn huidige wanhoop drijft hem thans steeds meer om socialistische symbolen te kapen en aan cherry picking te doen, om ze zich met veel bochtenwerk toe te eigenen.

Denk maar aan zijn recent getwitter over Camille Huysmans. Zijn voorganger… ???

En geen enkele journalist die de ballen heeft om hem te vragen welke parallellen er dan zijn volgens hem.

.

Dat Bart De Wever droomt al van kinds af van een soort almacht?

Om deze kinderlijke en narcistische droom waar te maken, zou hij zelfs niet vies zijn van chantage in 2024.

Zijn verwijzing naar Loppem, lijkt de uitdrukking van een heimelijke hoop, dat hij naar analogie van toen, in een positie te zitten waar hij de anderen in de tang kan nemen, met de dreiging van een gewapende opstand door de gewapende aanhang van Vlaams Belang en zijn eigen partij, niet langer te kunnen tegenhouden als ze zijn eisen niet inwilligen… een coup dus…

MAW hopen in de positie van de socialisten van toen te zitten, die door de terugkerende, de Internationale zingende en gewapende soldaten, alle steun genoten en er éindelijk de eerste stappen richting parlementaire democratie met enkelvoudig stemrecht voor mannen, konden worden gezet, dik tegen de zin van de katholieken in.

Laat ons ook niet vergeten, dat het dezelfde angst was, na WO 2, bij dezelfde katholieke partij, voor het “rode Stalinistisch gevaar” dat de toenmalige CVP liet ijveren om veroordeelde collaborateurs vervroegd vrij te laten en hen hun burgerrechten terug te geven, in de hoop stemmen te ronselen in deze middens.

Bart droomt alvast van hordes Vlaamse Leeuw zingende burgers in 2024, die de Vlaamse onafhankelijkheid opeisen. Misschien zelfs van het contesteren van de verkiezingsuitslag.

.

Wanneer : 8 mei 1945 

Voor veel Nederlandstalige Belgen en Vlaamse democraten, is 8 mei 1945, een zeer relevante datum om te vieren, omdat het einde van WO2, de terugkeer van de parlementaire democratie zoals we ze nu kennen, terug haar intrede deed in België en Vlaanderen, na jaren van duisternis, waarin collaborateurs samen met de bezetter, onze democratie hadden gefnuikt.

Het was vroeger een officiële feestdag, maar om duistere redenen werd dit afgeschaft.

.

.

..

Om deze redenen vinden we dat deze 2 data in overweging genomen moeten worden, als feestdag om de Vlaamse democratische gemeenschap te vieren en die 11de juli te laten voor wat het is, wegens irrelevant voor het modern en democratisch Vlaanderen.

Het is duidelijk dat 11 juli viering niets meer te maken heeft met de moderne Vlaamse Gemeenschap met een open vizier op de wereld van de 21ste eeuw, wanneer de 2 hoogste mandaten in de regio, hun partijpolitieke standpunten verkondigen, enkel en alleen voor hun aanhang en meer als 2/3 van de Vlaamse gemeenschap schofferen.

#TezamenLeven

.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s