Vlaams Belang bekent kleur.

.

4 leden van het extreemrechtse Voorpost zijn veroordeeld in Mechelen, voor haatzaaierij en het aanzetten tot geweld, ten gevolge van een betoging waarop een spandoek met de tekst STOP ISLAMISERING en silhouetten van vrouwen in burka. Hieronder de motivatie van het vonnis.

.

.

Wie ze volgt, kent de rol van Vlaams Belang en Voorpost in de gebeurtenissen in Puurs, op 16 en 18 oktober 2020 en kan alleen maar beamen dat Vlaams Belang, haar aanhangsels elke gelegenheid aangrijpen en desnoods verdraaien om de haat tegen mensen met een migratieachtergrond, moslims, “illegalen”, virologen, “links” of de regering aan te wakkeren.

.

Daarom concentreren we ons op één van de sleutelfiguren van dat vonnis en de onweerlegbare rechtstreekse link tussen Vlaams Belang en Voorpost en waarom Tom Van Grieken, Vlaams Belang en in hun kielzog, NVA, moord en brand roepen, bij dit vonnis.

.

.

Luc Vermeulen, is één van de veroordeelde Voorposters en maakt bijna altijd deel uit van de “veiligheidsdienst” op de evenementen van de partij.

Luc Vermeulen is ook de man die van Tom Van Grieken, de cheque van 3.500 euro mocht ontvangen tijdens de “Warmste week”, toen ze hun Vlaamse identiteitskaarten hadden verkocht, voor “Vlaamse Solidariteitshuizen”. Tegenover de uitgaven aan propaganda kan men begrijpen dat de man amper kon lachen bij de opgevoerde show.

.

.

Luc Vermeulen verschijnt met hetzelfde “spandoekske” ook in de reportage van RTBF van 21/5/20, (waar hij ook als veiligheidsagent ook voorkomt van Salvini, vreemd volk waarvoor Vlaams Belang een privéjet huurde die dag)) die door de VRT halsstarrig genegeerd wordt, ook in de berichtgeving omtrent dit vonnis, terwijl de passage laat zien, hoe Luc Vermeulen zich van geen kwaad bewust is, want hij staat daar toch niet met mitrailetten

Gewoon met dat bewuste “spandoekske“…

te betogen aan een school die een schooluitstap doet naar gebedshuizen, van verschillende godsdiensten

De psyche van Luc Vermeulen omtrent dit alles legt hij zelf nog eens uit aan de schoolpoort :

.

.

De dag voor het vonnis kon Luc Vermeulen nog een nieuwtje uit de media aanwenden om wat galgenhumor te verkopen, al zag hij de bui precies al hangen.

.

Zijn post na het vonnis in, is in de gebruikelijke Vlaams Belang/Voorpost/NVA stijl van “kijk eens hoe wij onze mening niet meer mogen zeggen” van “dictatoriaal Links” en zoals verwacht is hij niet zinnens over zijn eigen gedrag en acties na te denken en hitst verder de gemoederen op, want “de Vlaming wordt de mond gesnoerd”

.

Luc Vermeulen is strijdvaardig, gesterkt door de tweets van Vlaams Belang, NVA, ter zake. Niet toevallig ook uitgerekend de 2 partijen die absoluut tegen het correctionaliseren van haatspraak zijn, een belangrijk deel van hun handelsfonds.

.

.

Luc Vermeulen is dus niet zomaar een meeloper, dat Tom Van Grieken zo maar kan wegzetten als een “marginaal geïsoleerd” geval, zoals Vlaams Belang, haar mandatarissen, leden of aanhangers doorgaans wegzet, als ze het net iets te bruin bakken.

.

Luc Vermeulen is zo’n icoon binnen de extreemrechtse organisaties van Vlaanderen, dat een, zelf voor geweldpleging veroordeelde verkozen Vlaams Belanger en Europarlementariër, zelfs de scheiding van de machten vergeett en zich al even in de onafhankelijke republiek Vlaanderen waande en de betrokken rechter, net als virologen, zo goed als vogelvrij verklaarde, door ze te doxxen.

.

.

En Vlaams Belang Jongeren kozen voor een whataboutje mbt tot een ander vonnis van deze rechter.

.

.

.

Luc Vermeulen is een oudgediende, volgens onze info ook reeds lid van de verboden en gewelddadige militie VMO en is misschien ook de reden waarom Tom Van Grieken zo hevig reageert, dat hij zelfs voor dé Luc wil gaan betogen, vandaag 13 juni 2021.

De rechter doxxen, daar waagde hij zich toch maar liever niet aan, als partijvoorzitter en “ideale doodbrave schoonzoon“. Hij koos eerder voor een slinkse retweet zonder comment, rechtstreeks gevolg van het doxxen van de rechter door Tom Vandendriessche

Uiteraard retweet Tom Van Grieken iemand zonder mandaat of directe banden maar bekend als aanhanger… Tom Vandendriessche had de zijne na een uur verwijderd. Het doel was duidelijk bereikt…

Maar Tom Van Grieken heeft het niet geschreven…

Hij retweet alleen maar “wat de mensen denken“… De oogst binnenhalen zeg maar…

.

.

Over het geweld in Puurs en de aanloop er naar toe, leggen we nog de hand aan apart artikel, met de nodige bewijzen en alle reeds bekende details, nog onbekende details, de chronologie en opmerkelijke wendingen, in een bewogen weekend, in het anders zo rustige Puurs.

.

In de beoordeling van het vonnis in Mechelen, is belangrijk om weten dat Luc Vermeulen en Voorpost, een geval van “zinloos” geweld, tussen pubers, hebben aangegrepen, zonder zich te bekommeren om vermoedelijke voorgeschiedenis, een week lang de gemoederen hebben opgehitst, voor 2 betogingen.

Pubers hadden zelf een filmpje gepost, waar een andere tiener eerst een dansje moest opvoeren en dan wat klappen kreeg.

Dries Van Langenhove en Filip Brusselmans, stelden het geval voor als een geval van agressie van allochtonen op “brave Vlaamse kindjes”.

Beiden heren zouden zelfs aanwezig zijn in Puurs, de zondag.

.

.

De Affiches zijn duidelijk tegen allochtonen gericht. En de veroordeelde neo-nazi Tomas Boutens van BBTE, die ook wordt genoemd in het dossier Jurgen Conings, roept op om de vrijdag 18 oktober 20 naar Puurs te komen.

.

.

Het is ook onder een post terzake van Tomas Boutens, dat een zekere Michael Gunther Blum die het adres doxxt van één van de “vermoedelijke daders” in Puurs, met alle gevolgen van dien.

.

.

Het gericht geweld tegen allochtonen van de vrijdag zullen we in een apart artikel toelichten. Belangrijk is dat de moeder van het “slachtoffer” zich distancieert van het geweld in een openbaar bericht als antwoord op een post van de zus van de dame, wiens woning werd belaagd, bovenop de auto, kort daarvoor.

Opmerkelijk is dat ze er zelf niet wou bij zijn de vrijdag met het geweld, “omdat dit om Vlaams Belang ging”

.

Ook al zijn er mensen uit Puurs, die Tomas Boutens informeren dat het verhaal eerder gezocht moet worden bij het “lastigvallen van heel jonge meisjes“, wuift Tomas Boutens dat weg “aangezien hij de details niet kent” en is het voorval in Puurs een “symboolvoorbeeld van de malaise in dit land” en het gaat hem niet over dit “specifiek geval“, het doel heiligt duidelijk de middelen.

.

Terwijl in Puurs de tongen steeds meer begonnen los te komen na het geweld, plaatst de mama op zaterdag 17/10/20 in allerijl een berichtje in de steungroep voor haar arme zoon, waaruit blijkt dat dat “zinloze geweld”, plots toch een zekere en lange voorgeschiedenis kent, wat al een heel ander licht werpt op het verhaal. Ze maakt alvast gewag van sexting en probeert de schade te beperken.

.

.

Haar post genereert reacties, ook van mensen uit Puurs zelf en steeds meer details komen boven drijven, de groep wordt privé gezet. Deze komen in ons apart artikel nog ter sprake. Toch zagen een uur later Dries Van Langenhove en Filip Brusselmans, amper een uur later af van hun voornemen te komen.

.

Niet tegenstaande de belaging op een auto met 3 migranten en belaging van een gedoxxte privéwoonst, terwijl het verhaal al duidelijk niks te maken heeft met migratieproblematiek, maar een “slachtoffer” dat zelf dader blijkt te zijn van ernstige feiten met minderjarigen, post de nu, in Mechelen veroordeelde Luc Vermeulen, nog een opruiende oproep de zondag 18/10/20, tegen “agressie van allochtoon crapuul

.

.

Ook de speech van Bart Van Pachtebeke , voorzitter van Voorpost, laat niets aan de verbeelding over, hoe een “mars tegen pesten” volgens de moeder, niets anders was dan een grote maskerade om ranzigheid, haat en geweld tegen allochtone te propageren.

.

.

.

De dinsdag blijken “de geruchten” ook bevestigd in de pers op 20/10/20, waar melding wordt gemaakt van 2 klachten tegen “het slachtoffer”, waaronder zedenfeiten.

.

.

.

Als Tom Van Grieken dus luidkeels verkondigt te gaan betogen op 13 juni in Mechelen, om Luc Vermeulen zijn recht op Vrije Meningsuiting te verdedigen, en in het verlengde de angst- en haatzaaierij op basis van beelden en verdraaide feiten, het aanzetten tot geweld, heeft het alvast het voordeel van de duidelijkheid en zijn actieve betrokkenheid in dit stinkend zaakje.

.

Bovenop de reeds initiële opruiing door Van Langenhove en Brusselmans, post Tom Van Grieken op vrijdag 16/10/20, amper 5 minuten later, dat een auto op zijn betogend volk inreed en heeft hij de zaterdag, 17/10/20, terwijl het omgekeerde reeds bevestigd werd door politie en parket, nog het opgenomen filmpje van uit de auto, dat in de media verscheen, opggeladen, om het begin er uit te knippen en zelf te herposten, voor zijn volgzame aanhang, sprekend van een “aanslag op vreedzame betogers”. Nadat diezelfde betogers dus bovenop de auto, nog een privé woonst hebben belaagd.

.

.

Opmerkelijk was vooral de stilte van Tom Van Grieken, Vlaams Belang, Voorpost en NVA, na de reconstructie van de belaging, minuut per minuut, van die auto, in de docu van Telefacts.

.

Het Hof van Beroep kan dit alles niet negeren.

.

.

Het vonnis in Mechelen voorstellen als een aanslag op de vrije meningsuiting is dan ook ridicuul, wanneer men kennis neemt van de manipulatie van Puurs en het beoogde doel ervan.

Het laat enkel vermoeden dat de betrokken rechter, zich er goed van bewust zijnde, dat dit over een grondrecht als vrije meningsuiting gaat en het maatschappelijk belang en gevolgen van haar vonnis, haar werk ten gronde heeft gedaan en het volledige plaatje heeft bekeken, waarvoor dat “spandoekske” staat en wat het beoogt en tot welke haat en geweld het leidt..

.

Laat ons de komende betoging in Mechelen dan ook benoemen zoals ze is :

Eis op rechten op hatespeech, fakenews, intimidatie, manipulatie en geweld van uit de extreemrechtse zijde en partijen. En sinds Jurgen Conings, mogen we daar gerust ook terrorisme aan toevoegen.

.

En, welke NVA mandatarissen zien we in Mechelen verschijnen op 13/6/21?

.

.

Extreemrechts is er in geslaagd om onze media (en dan vooral de staatsomroep) in die mate te intimideren, dat ze in de studio amper nog durven Tom Van Grieken of andere Vlaams Nationalisten, met feiten als Puurs, te confronteren.

.

De zaterdag brengt de Standaard al de ware toedracht rond de aanval op de auto.

.

.

De zondag bleven VRT zelfs nog het fake news dat het een “geval van migranten die een Vlaamse jongen hadden aangevallen” verspreiden, alsook dat “een auto op de betoging was ingereden“. Geen woord over de belaging van de privéwoonst. Ook niet van het 16 jarig meisje met migratieachtergrond, dat die zondag aan het station in Puurs, belaagd en uitgejouwd werd…

.

.

.

De maandag voert het Nieuwsblad, het “slachtoffer” nog’s op en wat zetten ze in de kop… De Vlaming moest de leugen onthouden. Hoewel de mama op de hoogte is van de aanval op de privéwoonst ook…

.

.

Op geen enkele moment is er een rechtzetting gekomen.

Alleen Telefacts deed de moeite om de gebeurtenissen te reconstrueren. En dan nog. Ze maakten meer publiciteit voor hun aflevering over Britney Spiers dan hiervoor en zwegen over heel wat meer compromitterend materiaal.

.

Bij de VRT, vragen ze steeds aan gasten om de haat en het geweld die zou gegenereerd zijn door de retoriek van Vlaams Belang/NVA, aan te tonen

Als je dan uitgerekend wordt uitgenodigd naar de studio, zoals Melissa Depraetere van Vooruit, ten gevolge van Jurgen Conings en de dreiging van extreem rechts, noch de inhoud en motivatie van het vonnis, noch de feiten van Puurs kent, sta je uiteraard met je mond vol tanden, als je die vraag krijgt.

Het was beschamend om zien. Zelfs Bilzen was haar onbekend.

Het gevolg is dat ze live in de studio bleven focussen op de kreet “Stop Islamisering” en niet waar het écht over gaat. Zelfs geen duiding rond Luc Vermeulen.

Als men extreemrechts werkelijk wil aanpakken is het tijd om holle praat achterwege te laten dat Vlaams Belang gericht haat en geweld zaait. Er zijn genoeg feiten waarmee je het concreet kan aantonen.

Je wint die strijd niet in de rechtbank, maar met argumenten, elke dag opnieuw. En met kritische media die de demagogie doorprikt.

.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s