Vanlafbekkenhove

Ik weiger mee te gaan in zijn welle-nietes spelletje, en concentreer me vooral op DVL zijn eigen verklaringen, zowel in Pano als in zijn eigen filmpjes nadien.

Voor elkeen die luidkeels verkondigt Driesje te steunen en gelooft in “linkse framing” en de pano reportage niet heeft bekeken, nodig ik uit even mijn observaties te lezen.

De gesloten chatgroep

Geconfronteerd met de gevonden memes in de chatgroep, ontkende Driesje nooit het bestaan van de chatgroep, integendeel. Hij bevestigt ook zelf ze te hebben opgericht en te weten wat erin gepost wordt.

Aanvankelijk vindt hij de memes niet eens echt racistisch, sommigen beweert hij zeker nooit te hebben gezien en hij als oprichter, zal het toch wel weten.

Ik citeer hem even want het is een belangrijk gegeven voor het verdere verloop :

Ik zit al bij de facebookgroep van Schild en Vrienden van bij het begin, ik heb ze zelf opgericht en dit heb ik… Ik heb een vrij goed fotografisch geheugen, die dingen heb ik daar nog nooit gezien

De essentie is dat de chatgroep effectief bestond, een onweerlegbaar feit. Hij heeft ze zelf opgericht, hij is er fier op.

Vals profiel

Daarna werd het pas écht interessant, want Tim legt hem (in Pano, opnieuw live voor de camera) een paar van zijn eigen posts voor, een kleine greep :

Met zijn eigen posts geconfronteerd, is de eerste reflex van de eindbaas, zijn eigen hachje te redden, ongeacht de gevolgen voor zijn andere geschilde vriendjes uit de gesloten chatgroep.

Hij vergeet zowaar dat hij, net ervoor, zichzelf de oprichter van de gesloten facebookgroep noemt en wel meent te weten wat erin wordt gepost, gezien zijn “vrij goed fotografisch geheugen.”

Het zou dus een vals profiel zijn, dat in zijn naam ranzige, racistische praat zou hebben gepost in de door Dries opgerichte facebookgroep.

Noch de eindbaas met een vrij goed fotografisch geheugen, noch zijn kompanen hebben dit ooit opgemerkt.

Merkwaardig is ook dat dit “vals profiel” toch exact het uur en plaats van het interview kent met Tim en dit deelt in de diezelfde gesloten groep.

In dit rondje crisisimprovisatie, gaat nog een ander onweerlegbaar feit aan hem voorbij : Om in een gesloten groep als deze te worden toegevoegd, kan dit enkel en alleen maar wanneer een reeds bestaand lid van de groep, u voordraagt. Dries of een andere S&V’er dus…

Stelt u het uzelf even voor in de praktijk : “Beheerders (Dries & co), ik draag dit nieuw lid voor, Dries Vanlangenhove, en hij lijkt hard op onze oprichter. Kan u deze toevoegen aan onze gesloten facebookgroep”

De oprichter wordt toegevoegd aan zijn eigen opgerichte groep… even ernstig blijven…

Opnieuw feiten.

Digitale analfabeet?

Eénieder die Driesje volgt weet en ziet dagelijks, hoe hij de werking van social media beheerst en er zelfs prat op gaat.

Toen hij van Tim, live, de mogelijkheid kreeg om zijn onschuld te bewijzen, kon dat volgens hem niet, want hij had geen PC ter beschikking. Alsof dat niet kon op een smartphone?

Dit staat in schril contrast met zijn optreden in Ter Zake, bij Kathleen Cools, waar hij zijn mobieltje héél snel bovenhaalde om zijn punt te maken, toen de VRT maanden nadien wel even de bal mis had geslaan. “Zelfs zijn grootmoeder wist een smartphone te gebruiken.”

Dat hij zijn mobieltje goed weet te gebruiken, kwam onder andere ook tot uiting toen hij een aanval door 5 hangjongeren, op zichzelf verzon en een filmpje postte van een steegje…

Opnieuw feiten.

Vernietigen bewijsmateriaal

Hoewel er van het verhaal van Pano niets zou stroken met de werkelijkheid, werd nog tijdens de uitzending van de reportage, de volledige chatgroep off line gehaald door Schild & Vrienden.

Driesje schreeuwt zijn onschuld uit, maar kan dat op dat moment, live, niet aantonen, want hij heeft geen PC?

Wanneer het tijdens de uitzending echt begint te dagen dat er stront aan de knikker is, vernietigt Driesje het bewijsmateriaal om zijn enige verzonnen alibi (iemand anders postte in mijn naam) hard te kunnen maken.

Het enige wat rest zijn de print screens… à charge.

Paniek, het brengt zelfs de felste katten tot rare sprongen.

Opnieuw feiten. Vernietigen bewijsmateriaal, is op zich al een strafbaar feit.

Het natrappen

Dries rekent erop dat een groot deel van de aanhang, niet eens de reportage van Pano heeft gezien. Dat heeft hij goed begrepen.

In elk zelfgemaakt filmpje dat hij de wereld instuurt zwijgt hij al het voorgaande dood. Wie dit aankaart wordt systematisch geblokkeerd.

Over dat “vals profiel” wordt met geen woord gerept. Hij reduceert de heisa tot “memes die overal op internet circuleren”, hij monteert en toont zelfs in zijn filmpjes hoe Pano, volgens hem dan toch, de bewijzen zou hebben gefabriceerd… Van de gesloten facebook groep wordt ook nooit enig gewag gemaakt.

En uiteraard het eeuwig gelul over de lügenpresse.

Diezelfde lügenpresse die hem als onbetekenend broekventje reeds totaal ten onrechte, had uitgenodigd om als “multidisciplinaire expert” zijn mening te geven over transgenders, tegenover Petra Desutter…

Opnieuw feiten.

Parlementaire onschendbaarheid

De grootspraak ten tijde van Pano over metapolitiek, het niet willen leven op de kap van de belastingbetaler en tegen het establishment zijn, ruimde snel plaats voor een show dat Driesje als onafhankelijke zou opkomen voor het Vlaams Belang. (Vlaams Identitaire Socialisten).

Driesje zag plots heil in “parlementaire onschendbaarheid” om zijn vel te redden en Tommeke was wel geïnteresseerd in Driesje zijn stemmen. Toch vond hij het wijs, om deze überracist niet écht binnen de partij op te nemen.

Mensenkenis heeft Tommeke wel, narcistisch Driesje mocht verkondigen dat het zijn beslissing was om op te komen als onafhankelijke. (klonk stoer, zelfbevestigend, egostrelend) Iedereen content.

Toen ik deze bedenking postte op zijn pagina, werd ik prompt geblokkeerd.

Opnieuw feiten, hij is verkozen, we betalen er met zijn allen voor en hij (en het hele VB) is verontwaardigd dat het gerecht haar werk doet… hij is toch parlementair onschendbaar… Waarom hem in verdenking stellen?

Ook Kathleen Cools voelde hem in Ter Zake hierover aan de tand, net als zijn inverdenking stelling. Beide zaken betwiste hij ten zeerste, “ze loog manifest”

Toch werd zijn inverdenkingstelling een harde realiteit, kort na 26 mei…

Waarom steunen ze hem?

Als je de vraag stelt aan zijn aanhang, krijg je hoogstens “omdat hij zegt wat velen denken” als antwoord.

Als je verder vraagt wat ze dan precies bedoelen, worden ze meestal kwaad, want je dwingt hen om zichzelf bloot te geven als xenofoben, seksisten, islamofoben en vervalt het gesprek snel in persoonlijke verwijten, waarin je als linkse naiëveling wordt weggezet… Heel snel gaan ze zichzelf gaan labelen als nazi, fascist of racist, ook al neem je zelf deze ondertussen holle begrippen niet in de mond en jezelf beperkt tot onderbouwde argumenten. Merkwaardig genoeg leggen ze zelf heel vaak de parallellen naar toen.

Voor wie bij het lezen van mijn stuk spontaan aan het schuimbekken slaat, nodig ik deze graag uit om de Pano reportage even opnieuw te bekijken, vanaf 23 minuten en zes seconden. Maak even abstractie van de memes en posts uit de chatgroep, deze zijn in mijn betoog eigenlijk minder belangrijk. Kijk en luister vooral naar wat Driesje zelf, live, allemaal uit zijn nek kletst om zijn eigen vel te redden.

Let ook op de lichaamstaal.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/05/pano-wie-is-schild-vrienden-echt/

Zo goed als publieke bekentenis

Pano bekenen en goed geluisterd naar Dries?

Bekijkt u dan nu even de passage van het interview met Kathleen Cools, waar pano opnieuw ter sprake komt. (vanaf 8 minuten en achtentwintig seconden)

Heel slim van de VRT om in Ter Zake, expliciet een quote er uit te pikken die hij zelf letterlijk vertaalde van überfascist Mosley en gebruikte in toen recente toespraken.

Ze is letterlijk vertaald, het origineel werd door Dries zelf in de gesloten chatgroep integraal gepost.

Dat kon de narcist natuurlijk niet hebben, de quote was van hem. Toch is het de letterlijke vertaling van Mosley.

De Quotes naast elkaar

Er is nog een merkwaardige overeenkomst, voor de goede luisteraar, in beide gevallen is de begeleidende muziek identiek hetzelfde deuntje…

Luister maar eens aandachtig naar de muziek

Speech Mosley

Speech Dries, letterlijk vertaald vanaf 1:50

Driesje beseft het dan plots heel goed, hij begint met stampvoeten.

Let maar eens op het verschil in verontwaardiging in Pano en Ter Zake. In Ter Zake, ook de lichaamstaal vanaf Pano aan bod komt… tegenover ervoor.

Waarom denkt u dat hij toen ook zo veel zelfgemaakte filmpjes moest op ons loslaten…

Damage control

Mijn observaties zijn redelijk accuraat. Daarom de titel van mijn stuk. Wie dit wil afdoen als links gelul, is er aan voor de moeite. Het is de eindbaas zelf, die zich steeds opnieuw de das om doet.

Vanlafbekkenhove

Driesje en zijn vriendje Bart Claes (voorzitter VB-Jongeren), zijn van het soort dat door hun opruiende en haatdragende propaganda, duidelijk minder slimme dan zichzelf, aanzetten tot acties zoals op Pukkelpop en steeds hun eigen vel zullen proberen te redden, wanneer het te heet wordt onder hun voeten.

Het werd al snel duidelijk bij de eerste verklaring van zijn raadsman aan de pers bij zijn in verdenking stelling, dat “Driesje toch niet kan worden in verdenking gesteld voor wat zijn vriendjes posten”.

Deze verklaring laat meer dan een vermoeden rijzen, dat er wél degelijk zaken zijn gepost, ook door anderen, binnen Schild en Vrienden, die wel voldoende hard kunnen doorwegen als bewijslast in deze strafrechterlijke zaak…

Nadenken

Als geschilde vriend, zou ik mijn eindbaasje toch niet zomaar blindelings vertrouwen na dergelijke “eigen vel reddende” verklaringen, zeker nu het gerecht hem toch in verdenking heeft gesteld.

Driesjes’ ideologie aanhangen en zijn dagelijkse leugenachtige propaganda slikken, zonder enige vraagstelling is al een serieuze indicatie van een beperkt vermogen tot kritisch denken. Dus alvorens uw steun te betuigen, bekijkt u toch maar nog even Pano. Het zou een wijze beslissing zijn.

Het feit dat er nooit iemand anders dan de eindbaas van Schild en Vrienden mag worden geïnterviewd laat eveneens vermoeden dat Dries als de dood is voor uitschuivers tegenover kritische vragen, door zijn metgezellen.

Zijn queeste naar parlementaire onschendbaarheid, toont des te meer aan dat Driesje vooral bezig is met zichzelf en zijn eigen belang.

Metapolitiek?

De tijden van metapolitiek en het niet willen leven op de kap van de belastingbetaler, liggen reeds ver achter ons. Hij is deel van het establishment.

Dat deel van het establishment dat vooral aast op een betaald postje, om vanaf de zijlijn de bevolking, tot in de huiskamer toe, tegen elkaar op te zetten.

Onze taal wordt er ondertussen steedst rijker op met deze bende, zo hebben we er alvast opnieuw een neologisme bij, naast kansparels, gelukzoekers, zwembadterreur kunnen we nu ook spreken van festivalterreur en vaandelterreur… dit laatste zonder twijfel op te nemen in de Vlaamse canon.

Hoop

Misschien is het voortdurend bashen van België stilaan een tegenreactie aan het losmaken… dit is er alvast een uiting van. Onvoorstelbaar 10 jaar geleden. Het wordt tijd dat de stille meerderheid van zich laat horen. Zodat anderen niet meer onterecht kunnen roepen in hun naam te spreken.

🔻

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s